Hitélet

Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása

Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása

Csíky Balázs

Könyv
MTA Történettudományi Intézete kiadó, 2018
496 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634161264
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
Csíky Balázs - Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 690 Ft
Internetes ár: 3 321 Ft
A fiatalon elhunyt történész, Csíky Balázs 1978-ban született Budapesten. A pannonhalmi bencés gimnáziumi évek után az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 2003-ban történelem és levéltár, valamint 2004-ben politológia szakon. 2003-ban az OTDK-n első helyezést ért el, és az egyetemi évek alatt végzett kiemelkedő tudományos munkásságáért Pro Scientia Aranyérmet kapott.

Doktori fokozatot 2010 őszén szerzett az ELTE-n a Serédi Jusztinián hercegprímásról írt disszertációjával. 2015-től Bolyai-ösztöndíjas tudományos munkatársként kapcsolódott be az MTA–PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport munkájába. Mindeközben folyamatosan dolgozott doktori dolgozatának továbbfejlesztésén is, és kutatásokat folytatott hozzá a Lendület-program támogatásával a Vatikánban. A kézirat véglegesítését azonban 2016-ban bekövetkezett halála miatt már nem tudta befejezni.

*
Ezt a munkát kutatócsoportbeli kollégája, Tóth Krisztina vállalta magára. Így tarthatja most kezében az olvasó ezt a kötetet, amely átfogóan bemutatja Serédi Jusztinián életének eddig kevésbé ismert részleteit, főpásztori és kánonjogászi munkásságát, valamint a Horthy-korszakban betöltött politikai szerepét.

Csíky Balázs könyve az első olyan monográfia, amely a gazdagból és a sokrétű forrásanyagból szintézist alkotva egységében, tudományos igénnyel vizsgálja Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenységét.


A Fraknói Kutatócsoportban Tóth Krisztina által sajtó alá rendezett és szerkesztett kötet, melynek mutatóját Sági György készítette el, az MTA Történettudományi Intézetével közös kiadásban látott napvilágot.
*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
• Út a prímási székig;
• A hercegprímási méltóság jogi helyzete a két világháború között;
• Az ember a tisztség mögött;
• Főpapi szolgálat;
• Árpád-házi szentek kultusza;
• Felvidéki egyházkormányzati és birtokügyek;
• A földkérdés és a katolikus nagyjavadalmasok;
• Egyház és állam viszonya;
• Horthy Miklós kormányzó utódlásának kérdései (1941-1942);
• A zsidóság diszkriminációja és üldözése;
• Az utolsó hónapok;
• Összegzés;
Utószó - Források és Szakirodalom - Mutatók - Képmelléklet
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 690 Ft
Internetes ár: 3 321 Ft
Tibet dalai lámái Samphel, Thubten Tendar 3,950 Ft 3 555 Ft
Ősi ösvényeken Ázsiában Stein Aurél 3,600 Ft 3 240 Ft
A vallási tapasztalat megértése - Jog, bölcselet, teológia Bányai Ferenc, Nagypál Szabolcs, Bakos Gergely 3,500 Ft 3 150 Ft
Nyerésre állunk! Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
Jeles napok Bozóki Antal 3,000 Ft 2 700 Ft
Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában Jamasi Tomaj 2,500 Ft 2 250 Ft
Szeretni kevesen tudnak Muráti Lili 2,990 Ft 2 691 Ft
A halál színe vörös Ferenc K. Zoltán 3,200 Ft 2 880 Ft
Vakmerő remények Mikó Eszter 2,400 Ft 2 160 Ft
Jó mulatság, férfimunka Ozogány Ernő 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^