Újdonság

Valerij Zamulin - Prohorovka

Prohorovka

Valerij Zamulin

Legenda és valóság

Könyv
PeKo Publishing kiadó, 2018
692 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9786155583124
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Valerij Zamulin - Prohorovka
Valerij Zamulin - Prohorovka
Valerij Zamulin - Prohorovka
Valerij Zamulin - Prohorovka
Valerij Zamulin - Prohorovka
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
A II. világháborúban a döntő jelentőségű kurszki csata első szakaszának egyik kulcspontja a prohorovkai győzelem volt, amely prohorovkai páncélos ütközet néven vonult be a történelembe. Sikere döntő mértékben aláásta a német hadvezetés erejét, általa szilárdan a szovjetek kezébe került a hadászati kezdeményezés lehetősége. Az 1943 nyarán elszenvedett vereség után ugyanis a Wehrmacht már képtelen volt számottevő támadó hadműveletet kezdeményezni a keleti hadszíntéren...
*
Ez a könyv először Oroszországban jelent meg 2005-ben. Valerij Zamulin, mint a prohorovkai ütközet állami múzeumának egykori alkalmazottja, alaposan megismerte a harcteret és öt éven át kutatta az orosz Honvédelmi Minisztérium Központi Irattárában, valamint egyéb gyűjteményekben őrzött, eddig zömmel ismeretlen forrásokat.

Elemzése a német II. SS páncéloshadtest híres támadása kapcsán részletesen bemutatja a Vörös Hadsereg védelmi hadműveletét, a két fél terveit és harceljárásait, amelyek 1943 júliusában meghatározták a prohorovkai összecsapást is.

Zamulin kritikus szemmel vizsgálja a felek döntéseit, tisztázza az összecsapó erők valós harcértékét, a harc tényleges területét és a felek által elszenvedett veszteségeket, valamint a szerző az SS-páncélgránátos-hadosztályok mellett a német III. páncéloshadtest tevékenységét is bevonta elemzésébe.

*
A „Prohorovka” című ezen kiadvány Valerij Zamulin dokumentumokkal, térképekkel, táblázatokkal, képekkel gazdagon illusztrált könyve kiemelkedő módon járul hozzá a kurszki csata szakirodalmához, és tovább rombolja a témával kapcsolatos mítoszokat és legendákat...
*
TARTALOM:

BEVEZETŐ - A prohorovkai páncélosütközet Kurszknál, 1943. július

• A kurszki térség helyzete 1943 júliusában;
• A Voronyezsi Front felkészülése a kurszki kiszögelés déli vonalának védelmére;
• Az 5. gárda-harckocsihadsereg és parancsnoka, Pavel Alekszejevics Rotmisztrov;
• Harc a Voronyezsi Front sávjában 1943. július 5-9. között;
• A II. SS-páncéloshadtest eléri a prohorovkai irányt;
• A Sztavka tartalékainak felvonulása Prohorovkához;
• Harci események július 10-én és 11-én: a prohorovkai összecsapás kezdete;
• Harccselekmények a 69. hadsereg 35. gárda-lövészhadtestének sávjában 1943. július 9-11-én;
• A Voronyezsi Front felkészül az ellentámadásra;
• Harccselekmények a támadás főirányában: az 5. gárda-harckocsihadsereg;
• Hadműveletek az 5. gárdahadsereg sávjában, a Pszjol folyó kanyarulatában;
• A 69. hadsereg és az 5. gárda-harckocsihadsereg „Trufanov” csoportjának harccselekményei 1943. július 12-én;
• Az ellentámadás és annak eredményei július 12-én a kisegítő irányokban;
• Felkészülés az 1943. július 13-16. közötti prohorovkai hadműveletekre;
• Harccselekmények a Pszjol folyó kanyarulatában és Prohorovkától délnyugatra július 13-án;
• A 69. hadsereg hadműveletei Rzsavec és Sahavo körzetében július 13-16. között;
• A 69. hadsereg 48. lövészhadtestének kivonása a Lipovij- és az Északi Donyec között fenyegető bekerítésből;
• A prohorovkai ütközet eredményei: mítosz és valóság;

Függelékek - Táblázatok - Rövidítések - Irodalomjegyzék - Fényképek - Térképek
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
Netfüggő gyerekek Gary Chapman Arlene Pellicane 2,990 Ft 2 691 Ft
A drogbárók ügyvédje Peter Sheldon 1,800 Ft 1 620 Ft
Nagy Imre és kora Némethné Dikán Nóra - Szabó Róbert - Vida István 5,000 Ft 4 500 Ft
Öreg magyarok Fekete István 2,299 Ft 2 070 Ft
Az angyalos ház Fábián Janka 3,499 Ft 3 150 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Martin mester és a kádársegédek Hoffmann, E. T. A. 1,900 Ft 1 710 Ft
Tábornoki kar Maruzs Roland 3,800 Ft 3 420 Ft
Sarepta Hamvas Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
A háttérhatalom James Jackson 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^