Újdonság

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Az Első Birodalom

Az Első Birodalom

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs

Császárok, királyok, választófejedelmek

Könyv
Unicus kiadó, 2019
472 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155084591
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Az Első Birodalom
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - A magyar középkor csatái
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Az Első Birodalom
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - A magyar középkor csatái
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Az Első Birodalom
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 670 Ft
Internetes ár: 4 820 Ft
A Harmadik Birodalom mindössze tizenkét évet élt meg. A Második majdnem fél évszázadot. Az Első - közel egy évezredet.

A Sacrum Romanum Imperium nationis Germaniae, Németország népének Római Szent Birodalma Európa egyik legjelentősebb és egyben legkülönösebb államalakulata volt: története most 65 uralkodóján keresztül tárul elénk.

A birodalom választófejedelemségeinek átfogó történetét ugyanakkor a kötet második fele ismerteti. Az eligazodást mintegy 100 térkép és 36 leszármazási tábla könnyíti meg az olvasó számára.

*
Ebben a tárgyban ilyen mélységű munka Magyarországon még nem jelent meg.
*
TARTALOM:

Császárok és Királyok:
• Karolingok - A Keleti Frank Birodalom;
• Császárság születik - Az Ottók kora;
• Császár és Pápa - A Száliak;
• A Hohenstaufok birodalma;
• Interregnum és Újjászületés;
• Egy új korszak hajnalán;
• Vallásháborúk kora;
• Európa fegyverben;
• Kronológiai adatok;
• A Császári és Királyi házak;

A Választófejedelemségek:
• Az Aranybulla és a Választófejedelmek;
• Előretörés keletre: Brandenburg;
• A szláv királyság: Csehország;
• Tália kancellárjai: Köln;
• Vetélkedés Thüringiáért: Mainz;
• Mozaikország a Rajnánál: Pfalz;
• Az áthelyezett hercegség: Szászország;
• Franciaország árnyékában: Trier;
• Ellenségből barát, barátból ellenség: Bajorország;
• Összekötve Angliával: Hannover;
• A Napóleoni Választófejedelemségek;

Utójáték:
• Volt egyszer egy birodalom;
• Szövetségről szövetségre;
• A Rajnai Szövetség;
• A Német Szövetség;
• Az Északnémet Szövetség;

*
„Az Első Birodalom” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, a témakör eseményeit, történeteit, összefüggéseit - a fenti tartalom szerint - mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.

„Noha az előzményeivel - Német Lajos 817-től datálódó bajor királyságával - együtt 11 esztendő híján ezer évet megélt Első Birodalom 1806-ban megszűnt létezni, népének megmaradt a vágya egy erős, egységes Németország iránt. A romokon önállósult kisebb-nagyobb német államok szövetségekbe tömörültek, reménykedve a Második Birodalom felemelkedésében.”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 670 Ft
Internetes ár: 4 820 Ft
500 rövid ókori sztori Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
A határ megindul... Sallai Gergely 2,800 Ft 2 520 Ft
Tükörmeditációk Louise L. Hay 3,490 Ft 3 141 Ft
A politikai tudásról Lánczi András 3,600 Ft 3 240 Ft
A bőség törvénye (2018-as kiadás) Esther és Jerry Hicks 3,490 Ft 3 141 Ft
A szabadság felszámolása Timothy Snyder 4,490 Ft 4 041 Ft
Föltámadott a gender Szőnyi Szilárd 2,900 Ft 2 610 Ft
Visegrádi esték Féja Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Reinkarnáció Papus 2,700 Ft 2 430 Ft
Bethlen István angliai előadásai Bethlen István 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^