Filozófia

Sri Aurobindo - Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok

Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok

Sri Aurobindo

Gyakorlati Jóga Pszichológia

Könyv
Danvantara kiadó, 2013
180 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639858183
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Sri Aurobindo - Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok
Sri Aurobindo - Reinkarnáció
Sri Aurobindo - Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok
Sri Aurobindo - Reinkarnáció
Sri Aurobindo - Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 850 Ft
Internetes ár: 2 850 Ft
A jóga nem más, mint gyakorlati pszichológia… egész módszertana lélektani; úgy is fogalmazhatnánk, „a legmagasabb fokú lélektani bölcselet mindenre kiterjedő gyakorlata.”
(Sri Aurobindo)

A jógát általában olyan kötött gyakorlatokkal azonosítják, mint testtartások, légzésgyakorlatok, meditáció és ehhez hasonlók. Többnyire bizonyos szabályok és előírások összességeként értelmezik, amelyek a gyakorló külső életének bizonyos vonatkozásaihoz tartoznak, mint a táplálkozás, szokások és viselkedés.

Ám a jóga valójában belső lélektani munka, melynek célja a tudatosság megváltoztatása és átalakítása.

A pszicho-spirituális fejlődés feladatai a következők:
- Fokozatosan kiemelkedni abból az öntudatlan és tudattalan állapotból, amiben az egyén csupán a közösség vagy tömeg beolvadt része, sem mint önálló személyiség.

- Lépésről-lépésre egyre mélyebb megértéshez jutni önmagunkról, tudatosabbá válni lényünk összetettségéről.

- Tárjuk fel pontosan lényünk eltérő részeiből származó tetteink eredetét.

- Érjük el az önuralmat, a teljes harmóniát azzal, hogy rendet teremtünk a különféle tudati összetevők között, melyek ez idáig konfliktusban álltak egymással.

- Végül fedezzük fel valódi önvalónkat és egyesítsük összetett emberi lényünket oly módon, hogy az összes többi ént a valódi szellemi-lelki én köré szervezzük.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS
• Többrétű személyiségeink;
• Lényünk síkjai és részei;
A fizikai - A vitális - A mentális - A tudatalatti - A tudattalan - A szubliminális vagy belső lény - Környezeti tudatosság - A tudatfeletti tudatosság - Lélek és Pszichikus lény - Valódi lény és ego

• Egyéniséggé válni;
• Tudatossá válni;
• Rendezés, harmonizálás, egyesítés;
• Kérdések és válaszok;
Lényünk összetettsége és végzetei - Testformálás és jellem - Atavisztikus vagy öröklött elemek az egyén felépítésében - Az egyéniségért küzdeni kell - Az emberek szokásos állapota, azonosulás és szétszórtság - Miért kérdőjelezi meg az ember magát? - Amit úgy hívunk „Én” - Lényünk igazsága - Az árnyék - Tudatossá válni Legfelsőbb Énünkről - Lényünk tanúi (...) - Őszinteség és lényünk megosztottsága - Spontaneitás - Mentális őszinteség - Átgondolni lényünk mozgásait - Élvezet és boldogság - (...) - A pszichikus lény és az egyéni fejlődés - A mentális személyiség túlélése és a halhatatlanság - A lélek felfedezése

• Szavak és kifejezések gyűjteménye;
HIVATKOZÁSOK

*
A „Személyiségeink - Egók, (H)arcok, Álarcok” című ezen kiadvány inkább az általános spirituális útkeresőknek szól, főként az első bevezető lépésekkel foglalkozik, amelyek a teljes jóga céljához, a tudatos radikális megváltoztatáshoz vezetnek...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 850 Ft
Internetes ár: 2 850 Ft
Reménytelen szerelem Karinthy Frigyes 2,400 Ft 2 160 Ft
A ragyogó Nap jóslatai - könyv és kártya Caroline Smith és John Astrop 5,990 Ft 5 391 Ft
Isteni téveszme Richard Dawkins 3,499 Ft 3 150 Ft
Kör-Té-Fa Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Az első kopogtatás Búzaszem Iskola építői 1,500 Ft 1 350 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Erdei hajtás Bársony István 2,600 Ft 2 340 Ft
Diktátorok természetrajza Hegyváry Csaba 3,950 Ft 3 555 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Az ember tragédiája - Egy előadás születése-színről színre Vidnyánszky Attila Bérczes László Bőcsi Krisztián 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^