Újdonság

Edward Gibbon - Az iszlám hódítások és a kalifák uralma

Az iszlám hódítások és a kalifák uralma

Edward Gibbon

Könyv
Attraktor kiadó, 2019
158 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155601736
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Edward Gibbon - Az iszlám hódítások és a kalifák uralma
Edward Gibbon - A hunok hódításai és Attila birodalma
Edward Gibbon - Mohamed élete és az iszlám születése
Edward Gibbon - Az iszlám hódítások és a kalifák uralma
Edward Gibbon - A hunok hódításai és Attila birodalma
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Edward Gibbon (1737-1794) nagy történelmi műve több mint két évszázaddal a szerzője halála után is jelentős népszerűségnek örvend a nyugati országokban. Népszerűségének okai meglehetősen sokrétűek, de kétségtelenül sokat köszönhet az események mélyére és mögé látó, kifinomult kritikai szemléletének.

Abban a korban kevésbé vehette figyelembe a szociális és gazdaságtörténeti tényezőket, szinte kizárólag az írásos forrásokra volt kénytelen támaszkodni, hisz akkoriban a tudományos archeológia még gyermekcipőben járt.

Ez a kötet Gibbon monumentális főművének LI. fejezetét tartalmazza. (A főmű teljes terjedelme körülbelül 4000 oldalt tenne ki.) /Ennek a kötetnek a címe a fordítótól származik.../

Gibbon a művét több mint kétszáz esztendővel ezelőtt vetette papírra. Ez előnyt is jelent, mert „napjaink (pro és kontra) elfogultságától mentesen tárja elénk az arab világ és az iszlám vallás lényegét, mélyed el korunk eme nagyon is aktuális témájában. „Teszi mindezt a rá jellemző alapossággal, gondolatgazdagsággal és stílusművészettel, a forrásművekre támaszkodva...”

„Nem az iszlámról kialakult sablonokat, közhelyeket variálja és ragozgatja, hanem „a legeredetibb kútforrásokból hozza felszínre a történések mélyén rejlő okokat, s mintegy leásva az arab lélek mélyére, az arabok életszemléletéből, életmódjából, mentalitásából, Mohamed és a kalifák személyiségéből, az iszlám tantételeiből bontja ki az iszlám vallás lényegét”.

*
„Az Iszlám Hódítások és a Kalifák Uralma” című ezen kiadvány „apró mozaikokból állítja össze az iszlám világának panorámaképét, aközben árszűri a gondolat rostáján a forrásművekből nyert adatokat, következtetéseket von le belőlük, egybeveti más adatokkal, s csak akkor rakja le a mozaikkockákat a megfelelő helyre, ha azok már végighaladtak a »szerző nagyszerű elméjének termékenyítő fogaskerekein«...”
*
Mohamed élete és az iszlám születése
A hunok hódításai és Attila birodalma
Hunok és Rómaiak - Priskos Rhétor összes töredéke A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Őskutatásunk I. - Vörös Győző védelmében Szatmári István 2,200 Ft 1 980 Ft
Emberek a kereszt körül Cseri Kálmán 1,750 Ft 1 575 Ft
Március 15. Szigethy Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
Mi magyarok Ferdinandy Mihály 3,400 Ft 3 060 Ft
Tenyérjóslás Papus 2,500 Ft 2 250 Ft
Szülőszelídítés Tanith Carey 2,490 Ft 2 241 Ft
Gyógyítsunk magyarul! Molnos Angéla 1,990 Ft 1 791 Ft
Naplóm 1914-1918 Nemes-Tóthi Nemestóthy Szabó Béla 5,300 Ft 4 770 Ft
Keresztény császárok, pogány Róma Alföldi András 3,200 Ft 2 880 Ft
Gyorsmerülés Csonkaréti Károly 4,000 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^