Újdonság

R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve

Mágikus amulettek és talizmánok könyve

R. H. Laarss

Könyv
Hermit kiadó, 2019
155 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155342981
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve
R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve
R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve
R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve
R. H. Laarss - Mágikus amulettek és talizmánok könyve
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
A fordítás az alábbi mű alapján készült:
R. H. Laars: Das Buch der Amulette und Talismane - 1932.
*
A talizmán vagy más néven amulett kicsit olyan, mint a szimbólum tárgyiasult változata, hiszen egy természetben lelt vagy ember által készített tárgynak tulajdonítanak transzcendens erőt, amely legtöbbször védelmet, szerencsét biztosít tulajdonosának.

Az ezekkel kapcsolatos okkult ismereteket foglalja össze ebben a művében a Szerző. Elmélkedik a hit és babona különbségein, a téma történelmi vonatkozásain, bemutatja a keleti és germán eredetű amuletteket.

Ezt különféle asztrológiai összefüggésekkel kapcsolatos fejtegetések követik. Rávilágít, hogy bizonyos kövek, fémek, egyéb anyagok milyen csillagjegyek és egyéb erők hatásait erősítik vagy épp védik ki.

A mű utolsó negyedében a tisztán vagy mágikusan szuggesztív hatású amulettekről, a talizmánmágiáról és az amulettek szakszerű előállításáról olvashatunk.

*
„Ha az olvasó nem hiszékeny, elfogulatlan vagy szkeptikus, akkor némi ösztönző indíttatást bizton nyújt számára ez a könyv; megmutatja, hogyan vallottak a »régiek« és hogyan a »maiak« az amulettekről és talizmánokról, és hogy állnak most hozzá az emberek. Nem érdektelenek egyetlen olvasó számára sem Goethe szavai:

Tiszteli jókedvünk, mely mindig hasonló,
az ősi múltat, és mindent ami jó!

(Dr. R. H. Laars)
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Magyarország ma és holnap ANTIKVÁR Granasztói György - Kodolányi Gyula (szerk.) 1,500 Ft 1 350 Ft
Jóskönyv Müller Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
A hammelni patkányfogó Szerb Antal 3,490 Ft 3 141 Ft
Elkötelezetten Blaskó Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar nevelés, népi gondolat Virt László 2,000 Ft 1 800 Ft
Melegek Ritter Andrea 2,690 Ft 2 421 Ft
Az ötórai nő és a vén kéjenc bikafalvi Máthé László 3,300 Ft 2 970 Ft
Paleo étrend és receptek Komlóssy Vera 2,500 Ft 2 250 Ft
Az elfelejtett evangélium Buji Ferenc 3,300 Ft 2 970 Ft
Sorsdöntő találkozások F.Várkonyi Zsuzsa - Orvos-Tóth Noémi - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Vekerdy Tamás 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^