Újdonság

Berze Nagy János - A Csodaszarvas mondája

A Csodaszarvas mondája

Berze Nagy János

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
136 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797378
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Berze Nagy János - A Csodaszarvas mondája
Berze Nagy János - Égigérő fa
Berze Nagy János - Dunaisten keresztfia
Berze Nagy János - A Csodaszarvas mondája
Berze Nagy János - Égigérő fa
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Külön lenyomat az Ethnographia 1927. évi folyamából.
Budapest, 1927.
*
Eredetmondája minden nemzetnek van és azt kegyeletes hagyományként tiszteli. Nem kérdi, mennyi benne a valóság és mennyi az őshomályba vesző képzeleti elem, amilyen formában fennmaradt, olyan ereklyének tekinti változatlanul. Még a mai kijózanult világ, ha talán nem is tudatosan, de kiérzi belőle a benne lappangó összetartó, egybeforrasztó erőt.

A mi eredethagyományunk, a Csodaszarvas mondája, egyebekben sem áll mögötte a többi nemzetének, sem formában, sem tartalomban nem fogyatékosabb, sőt hiteles történelmi részletek dolgában gazdagabb sok más ősmondánál.

Ezt a nevezetes jellemvonását mindjárt itt az elején ki kell emelnem, hogy hazai fontossága az olvasóban tudatossá váljék és hagyományunkat kegyeletes nemzeti emléknek tekintse.”
(Solymossy Sándor)
*
TARTALOM:

• A csodaszarvas mondája;
• A hagyomány anyaga:
Ókori mondák

Történelmi mondák:
A) A zsidók kivándorlásának mondája (Ótestamentum);
B) Bizánczi mondák;
C) Nyugat-európai mondák;
D) A magyar monda;
E) Ugor eredetmondák;

A keresztény jellegű hagyományok:
A) Az eustachius-legenda és közeli rokonai;
B) Alapító legendák és mondák;
C) Genovéva féle hagyományok;
D) Júlia legendája;

Középkori lovagi mondák:
• A regös énekek:

A csodaszarvas mondája

Népmesei hagyományok:
A) Az üldözött szarvasünő típusú mesék;
B) Angyalbárányok típusú mesék;
C) Két egyforma testvér típusú mesék;

A monda tartalma és jelentése:
1. A vadász;
2. Mitikus állat;
3. A monda topográfiája;

A magyar szarvas monda eredetisége:
JEGYZETEK
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
A Vörös Hadsereg mesterlövésze Jevgenyij Nyikolajev 3,990 Ft 3 591 Ft
Vallomás a szerelemről Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Atilla - A hun üzenet Cey-bert Róbert Gyula 4,800 Ft 4 320 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
A magyar ház mágikus titka Színia Bodnár Erika 3,200 Ft 2 880 Ft
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben Herceg Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Hungár naptár Hunnivári Zoltán 1,200 Ft 1 080 Ft
Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt Fejes Pál 7,990 Ft 7 191 Ft
Bábeli adományok Suhai Pál 2,490 Ft 2 241 Ft
A táltos keresztje Rozsnyai János 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^