Újdonság

márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz

Önéletrajz

márkosfalvi Barabás Miklós

Könyv
Szépmíves kiadó, 2019
320 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9786155662683
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz
márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz
márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz
márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz
márkosfalvi Barabás Miklós - Önéletrajz
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 246 Ft
Születtem 1810-ben február 22-én Márkosfalván, Erdélyben, Háromszéken. Édes atyám márkosfalvi Barabás János, édes anyám dalnoki Gaál Therézia volt, dalnoki Gaál István leánya - kezdi önéletírását a magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere, az a Barabás Miklós, akinek portréi alapján ismerhetjük Széchenyi, Arany, Teleki László, Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Liszt Ferenc és megannyi ismert személy képmását.

Tehetségéről már életében legendák keringtek, miszerint négy évtized távlatából emlékezett megfestendő arcokra, aztán amikor összevetették a kész képet fotókkal, mindenki azt hitte, hogy arról másolt...

Életrajza pompás karriertörténet, a korszak egyik legjobb és legizgalmasabb memoárja, mely a 19. század elejétől 1887-ig követi a személyes történet mellett az erdélyi és európai eseményeket.

A helyszínek magukért beszélnek: Kolozsvár, Bécs, Bukarest, Itália, Pest, újra Erdély, a krónika pedig egyszerre szól gyerekkorról, sikerekről, a pesti árvízről és a kolozsvári télidőkről, a szabadságharcról és a kiegyezésről, a Pesti Műegyletről és a családi titkokról.

Az első kiadás 1944-ben jelent meg Kolozsváron, az ahhoz készült eredeti előszó és jegyzetek is helyet kaptak ebben a kötetben, az újraszerkesztés megjegyzései mellett.

Barabás Miklós önéletrajzának időtartama a magyar művészet legjelentősebb korszakával esik egybe. Az úttörők közül sokan letörtek, sokan külföldön találták meg érvényesülésüket, sokan más, megbecsültebb pályával cserélték fel a rögös művészi pályát. Az első, aki, bár külföldön is megállja a helyét, mégis itthon marad, és győzelmesen veszi fel a harcot a beáramló idegen művészekkel.

Első, aki hazájában - és szűkebb erdélyi hazájában is! - hírt, nevet és jelentékeny vagyont szerzett a művészetével. Nagy szó volt ez abban az időben, amikor még a magyar művészettörténet hivatásos művelői is azt hirdetik, hogy a magyar fajnak nincs hajlama a művészetek iránt, s minden komoly művészi megbízást szinte magától értetődőleg az élelmes bécsi művészek sajátítanak ki maguknak - írta a műről anno Bíró Béla.

*
Az „Önéletrajz” című ezen kiadványt Bíró Bélának az első kiadáshoz írt alábbi soraival ajánljuk:

„Könyvünket abban a reményben bocsátjuk útjára, hogy benne a szakember hézagpótlóan hasznos forrásművet, a közönség pedig élvezetes olvasmányt talál a második világháború ötödik esztendejében.”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 246 Ft
A számjelek és a számírás története Varga Csaba 3,300 Ft 2 970 Ft
Mit kezdjünk vele? 1,790 Ft 1 611 Ft
Valahogy megvagyunk Vásárhelyi Mária 3,950 Ft 3 555 Ft
Felvidékünk - Honvédségünk Matolay Géza (szerk.) 5,700 Ft 5 130 Ft
Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
A szabadság hullámhosszán Pallai Péter - Sárközi Mátyás 4,490 Ft 4 041 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Lét és idő Martin Heidegger 4,980 Ft 4 482 Ft
Az igaz barát Carlo Goldoni 2,400 Ft 2 160 Ft
Székely tragédia Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^