A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Újdonság

Bognár Zalán - Málenkij robot - A magyarországról ítélet nélkül Szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története

Málenkij robot - A magyarországról ítélet nélkül Szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története

Bognár Zalán

Könyv
Kairosz kiadó, 2018
864 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636628987
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bognár Zalán - Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon
Bognár Zalán - Málenkij robot - A magyarországról ítélet nélkül Szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története
Bognár Zalán - Gulag, Gupvi, Malenkij Robot
Bognár Zalán - Magyarok hadifogságban Magyarországon
Bognár Zalán - Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 5 500 Ft
„Mai magyar társadalmunk egyik legégetőbb és legfájóbb kérdése a fogoly-ügy. Érdekelve van ebben annak minden rendű rétege és minden rangú tagja.”
(Teleki Géza Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter, 1945 Nyara)
*
GULAG:
Orosz mozaikszó (Glavnoje Upravlenyije Lagerej), jelentése = Lágerek Főigazgatósága. A szovjet hatalom által 1918-tól működtetett kényszermunkatáborokról van szó, amelyeket neveztek koncentrációs táboroknak, speciális táboroknak, vagy leggyakrabban javító-munkatáboroknak. Büntetés-végrehajtási intézeteibe bírósági ítéletek alapján kerültek a köztörvényes bűnözők és a politikai elítéltek. Ellentétben a GUPVI foglyaival, akiket ítélet nélkül vetettek fogságba.

GUPVI:
Orosz mozaikszó (Glavnoje Upravlenyije Po gyelam Vojennoplennih i Internyirovannih), = Hadifogoly- és Internáltügyi Főigazgatóság. Lágereibe a foglyokat, katonákat és civileket ítélet nélkül, tömegesen, sokszor meghatározott tervszámok alapján hurcolták el, ellentétben a GULAG rabjaival.

MÁLENKIJ ROBOT:
A kifejezés eredete az orosz „malenkaja rabota”, ami azt jelenti, hogy „kis munka”. A második világháború idején Magyarországra betörő szovjet haderő többnyire ennek a kifejezésnek a sűrű hangoztatásával, vagy csak néhány perces igazoltatás ürügyével hurcolt el a mai Magyarország területéről több mint 200 000 polgári lakost, 13 évestől 76 évesig, több éves Szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogolyként és internáltként a GUPVI lágereibe.
*

Mindezek tények, de sokan még ma sem hallottak érdemben a málenkij robot-ról.

Hazánk mai területéről több mint 200 ezer, míg a második világháborús, 172 ezer km²-es, közel 15 milliós Magyarországról több mint 300 000 13-76 éves kor közötti civil lakost hurcoltak el ítélet nélkül, a kicsi robot, azaz málenkij robot, illetve igazoltatás hazugságával több éves szovjetunióbeli kényszermunkára.

*
Az ő sokáig elhallgatott, elfelejtésre ítélt történetükről szól ez a könyv átfogóan, egyúttal részletes alapossággal, esetenként kitérve egy-egy emberi sorsra, a szakirodalom felhasználásával és a korabeli dokumentumok, valamint a túlélők százai vallomásainak hitelességével.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 5 500 Ft
Galícia 1914-1916 Sebestyén Mihály 3,990 Ft 3 591 Ft
Bujdosó könyv Tormay Cécile 3,499 Ft 3 150 Ft
Cigánykérdés cigányúton Franka Tibor 2,000 Ft 1 800 Ft
Magnus Sylvie Germain 3,490 Ft 3 141 Ft
Budapest ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs 0 Ft 0 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Életbajnokok Reményik László 2,990 Ft 2 691 Ft
...a róna, hol születtem Molnár Péterné 2,990 Ft 2 691 Ft
A Hágó Ősi János 2,900 Ft 2 610 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^