Hitélet

Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi

A kijelentés néma tanúi

Medgyessy László

Bevezetés a bibliai numizmatikába

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2007
264 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi
Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi
Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi
Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi
Medgyessy László - A kijelentés néma tanúi
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Biblia - Történelem - Numizmatika

A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. „A bibliai numizmatika a teológia segédtudománya”.

Habár a numizmatika művelői, a numizmatikusok eredetileg a régi érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük ma már kiterjed a modern pénzformák és pénzhelyettesítők, valamint az értékpapírok kutatására is.

A numizmatikusok legfontosabb tevékenységei közé tartozik mindenekelőtt a pénzek és pénzhelyettesítők gyűjtése és rendszerezése, melyhez szükséges a régi feliratok tanulmányozása (paleográfia) és a címerek ismerete (heraldika). Az ásatásokon feltárt pénzleletek elemzését is numizmatikusok végzik, feladatuk a pénzek korának és származási helyének megállapítása, ez alapján pedig a lelet korának és eredetének (esetleg egykori tulajdonosának) a becslése...
*
„Egy érme, függetlenül attól, hogy hol, mikor és kik verték, akarva-akaratlan magán hordozza készítőinek kulturális, szociális, gazdasági, politikai, vallási állapotára utaló jeleit. A numizmatika a sajátos módszertanával egyszerűen »felnyitja« az érmékben lévő információs halmazt.”
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS - INTRODUCTION

• Bibliai numizmatika a teológia segédtudománya;
• Pénzverés és pénzhamisítás az ókorban;
• Pénzváltók, keresetek és kiadások;

• Válogatott pénzek az Újszövetség korából:
1. A Szentföld és környéke;
2. A heródesi dinasztia uralkodása;
3. Római császárok és helytartók;
4. Zsidók és rómaiak, az első háború;
5. Az Evangélium terjedése;
6. Pál apostol életének és missziói útjainak állomásai;
7. A Jelenések könyvének hét gyülekezete;
8. Dekapolisz (Tízváros) és Arábia Provincia;

• Jézus és a pénz
Bibliográfia - Textuártum - Glosszárium - Függelék

*
„A Kijelentés »Néma« Tanúi” című ezen kiadvány megismerteti az ókori pénzverést, az azzal járó problémákkal együtt. Bepillantást enged a pénzváltók és az adószedők világába, elvezet a piacra, ahol összeveti az árakat a jövedelmekkel. Segít továbbá a Szentföld lakói által használt sokféle pénz között eligazodni, elkalauzol százhuszonöt érme illusztrációjával időszámításunk első századába a Pál apostol útjain érintett városokba. Végül Jézus és a pénz gyakran vitatott kapcsolatának kérdéseit vizsgálja meg...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Az ütések alatt Melocco Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Médiaegyensúly Kerényi Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
A teljes Gondolkodj és gazdagodj Napoleon Hill 5,490 Ft 4 941 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Visszatérés Longbournba Shannon Winslow 3,290 Ft 2 961 Ft
Angol-magyar beszédfordulatok Náray-Szabó Márton 2,490 Ft 2 241 Ft
Az Anunnakik háborúi Chris Hardy PhD 4,990 Ft 4 491 Ft
India csudálatosságai Buzurg Ibn Sahrijár 2,990 Ft 2 691 Ft
Helyesírási munkafüzet Fercsik Erzsébet 990 Ft 891 Ft
Szín - vallás Ablonczy László 4,300 Ft 3 870 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^