Hitélet

Léo Taxil - Szórakoztató Biblia

Szórakoztató Biblia

Léo Taxil

Könyv
Anahita-Ninti kiadó, 2019
464 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789630072236
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Léo Taxil - Szórakoztató Biblia
Léo Taxil - Szórakoztató Biblia
Léo Taxil - Szórakoztató Biblia
Léo Taxil - Szórakoztató Biblia
Léo Taxil - Szórakoztató Biblia
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Az olvasónak, aki fellapozza ezt a könyvet, bizonyára hasznára lesz, ha megismerkedik előbb az előzményeivel és ezek két „főszereplőjével”; XIII. Leó pápával és Léo Taxillal, a könyv szerzőjével.

Ez nem csupán azért lényeges, mert számos dolgot sokkal világosabban meg fog érteni, hanem azért is, mert a könyv előzményei önmagukban is izgalmasak, olyan történetté állnak össze, amely egy nem kevésbé lebilincselő olvasmány tárgyát is képezhetné...

Kezdjük a későbbi pápával, XIII. Leóval: 1810. március 2-án született az olaszországi Carpinetóban, és eredeti neve Gioacchino Pecci volt. Viterbóban és Rómában tanult, s mint az egyház szolgája már kora fiatalságában jelentős közéleti tevékenységet fejtett ki. Hogy milyen természetűt, az kiviláglik az alábbi idézetből:

„Mint pápai delegátus rendezte a viszonyokat Benventben és Peruggiában, mely két tartományt a forradalmi elemektől teljesen megtisztította...”, (Pallas lexikon, 11. kötet, 425. lap, 1895-ből). Nem csoda tehát, hogy már alig 33 évesen Brüsszelben harcol apostoli nunciusként az iskolák „elvilágiasítása” ellen, majd három évre rá perugiai püspökké szentelik fel, 1853-ban pedig bíborossá.

IX. Pius halála után 1878-ban másfél napi konklávé után pápává lesz. Ebben a minőségben élénk diplomáciai tevékenységet fejt ki, és barátságos viszonyra lép nem csupán a spanyol, a portugál, a belga és az angol kormánnyal, hanem a török szultánnal, a perzsa sahhal, valamint a kínai és a japán császárral is.

Híres enciklikáit a szocializmus (1878) és a szabadkőművesség kérdésében (1884) adta ki. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett keresztény szocializmus gondolata. 1903-ban halt meg.

A másik személy Taxil Léo francia író, a régi ateista hagyományok, a nagy felvilágosítók méltó örököse. Már fiatalon bekapcsolódott az ateista mozgalomba. XIII. Leó pápa egyik körlevele után nyilvános bűnbocsánatot tartott és visszatért a katolikus egyházba. Ekkor Diana Vaugham címen a szabadgondolkodókat támadó könyvet írt. XIII. Leó pápa személyesen magánkihallgatáson is fogadta.

1897 tavaszán jelentette be, hogy megtérése nem volt őszinte, 12 éven keresztül csapta be az egyházat és a pápát, akinek csalatkozhatatlansága 1870 óta elfogadott hittétel.

1897 nyarán adta ki a Szórakoztató Bibliát, ezt a szellemes olvasmányt.
*
1897-ben Párizsban Léo Taxil így írt Joachimnak, azaz XIII. Leó pápának:

„Nem mondom, hogy a »Szórakoztató Biblia« nagymértékben elősegíti a hit megszilárdítását. Egy vitathatatlan előnye lesz: eljut az iskolák államosításának áldozatai közé, s azok fogják olvasni, akik egyáltalán nem ismerik mindezeket a nagyszerű dolgokat, vagy csak halvány fogalmuk van róluk.

Ha pedig ezek után egyesek hajlandók elismerni, hogy egy ember három napig cethal gyomrában élhet, nem beszélve a többi bibliai csodáról, akkor Ön forró hálával tartozik nekem, öreg Joachim, mert nem remélt újoncokat szereztem Önnek.

Nos, ugye nem haragszik, hogy bolonddá tettem, nemde?... Ez a könyv bizonyára meg fogja vigasztalni, és megint jó barátok leszünk... Ugyan ne kéresd magad, Leó! Küldj nekem egy kis áldáselőleget, postafordultával!...”
*
Tartalom:

Ajánlás a csalhatatlan Szentatyának
ELŐSZÓ
• A teremtés és a földi paradicsom;
• Az első emberek rövid története;
• Angyalok földi szerelmei;
• Az emberiség egyetemes vízbefúlása;
• Egy hőn szeretett pátriárka boldog élete;
• Ábrahám nemzetségének megszaporodása;
• Mózes és a negyvenéves utazás;
• Józsué és Gideon hőstettei;
• Jefte és Sámson;
• Szépséges Ruth bájos idillje;
• Sámuel története;
• Saul az első király és vetélytársa Dávid;
• Salamon őfelsége dicsőséges uralkodása;
• A zsidók két országa: Izráel és Júda;
• Fogságban és fogság után;
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Társadalmi viselkedéstan IX.kötet Viselkedéseink gyökerei A totemizmustól a globalizmusig Drexlerné Stanchich Ilona 2,000 Ft 1 800 Ft
Victoria A. I. Willis 2,500 Ft 2 250 Ft
A végtelen üzenetei (csak a könyv) Hoffmann Gergely 2,980 Ft 2 682 Ft
Lelkünk útja I. -Létünk titkai Dr. Michael Newton 2,990 Ft 2 691 Ft
Politikaelmélet Pokol Béla 5,040 Ft 4 536 Ft
Társadalmi viselkedéstan V. kötet Sulikönyv : Jó nehéz az iskolatáska... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Múltból a jövőt ANTIKVÁR Fazekas Ferenc Miklós - Fazekas Sándor Zsolt 3,300 Ft 2 970 Ft
A hit kockázata Martini, Carlo Maria - Sporschill, Georg 2,600 Ft 2 340 Ft
Anyám, édesanyám Ida Bohatta 2,200 Ft 1 980 Ft
Vörösmarty Mihály füveskönyve Vörösmarty Mihály 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^