Népszerű Társadalomismeret

Kós Károly - Lovakrul

Lovakrul

Kós Károly

Könyv
Kós Károly Alapítvány kiadó, 2009
168 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789638815200
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kós Károly - Az országépítő
Kós Károly - Kidőlt a kereszt
Sas Péter - Kós Károly Képeskönyv
Kós Károly - Az országépítő
Kós Károly - Varju-nemzetség
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 500 Ft
Internetes ár: 6 500 Ft
Kós Károlyt egészen különleges építészként, s talán a sok nagyszerű magyar író közt nem annyira kiütköző, de derék íróként ismerjük - én legalábbis így ismertem.

Arról nem volt tudomásom, hogy lovas ember, mi több, lovas gazda is lett volna. Így aztán nem kis meglepetéssel vettem kezembe egy kis hasonmás kiadású, kéziratos füzetkéjét, mely a „Könyv a lovakrul” címet viseli a borítóján, A.D 1938-as jelzéssel, s díszítésként egy faragott lovas íjász képével, aki stílusosan füredi gombos nyeregben ül, bajuszt és föveget visel, s elszántan feszíti íját a hátrafelé lövéshez.

A könyv címe, nem lehet véletlen, szépen rímel Széchenyi István éppen száztíz évvel korábban, tehát 1828-ban kiadott „Lovakrul” című könyvére.

A szerző írói mivolta kitetszik a könyv veretes nyelvezetéből, pontos fogalmazásából. A mérnök is kitetszik az akkurátus szerkesztésből, paragrafusokba rendezett fejezetekből, s a kézzel írt betűk pontos rajzolatából, piros és kék színnel emelve ki a lényeges részeket.
S bár nemcsak a könyv címe, hanem szándéka is rímel Széchenyire - következtetései mégis nagyon eltérnek attól.

Miként Széchenyit is a lótenyésztés gazdasági hasznossága izgatta, Kós Károlyt is az a szándék vezette, hogy utat mutasson az immáron román fennhatóság alá került székelységnek, hogyan is tehetné hasznossá a lótartást - tenyésztést. Mindazonáltal piros tintával kiemelve mindjárt a bevezetőben ezt írja:

„Aki csak gazdasági hasznáért tartja a lovat, nem pedig szeretetből, az jobb, ha ló helyett ökröt tart, vagy adja bérbe a följét, és ne gazdálkodjék!”

Kós Károly kiinduló pontja és végkövetkeztetése erősen eltér Széchenyitől. Ő nem a versenyzésben, és éppen nem az angol telivér s más nagy testű lovak tartásában látta a követendő utat, hanem a gazdasági munkában jól hasznosítható, s egyszersmind hátalásra is alkalmas, a helyi viszonyoknak megfelelő, a vékony füvű hegyi legelőkön is megélő apró s szilaj erdélyi magyar ló mellett tette le a voksot.

„...a földdel tusakodó, s abból nehezen élő erdélyi gazdának nem parádéra kell a ló, hanem hogy végezhesse vele a föld munkáit, a rossz utakon s hegyeken könnyű szekérrel szaporán fuvarozhasson, s nyereg alatt is járjon lovakkal...”

A kis könyvecske a lovak kialakulásának történetét, az akkori ismertebb lófajtákat is bemutatja, s okos tanácsokkal látja el az olvasót a lótenyésztésre, fedeztetésre, csikónevelésre vonatkozóan. Ismerteti a gyakoribb betegségeket, házilagos gyógymódjukat, az ellés körüli teendőket.

A lótartást illetően egyértelműen a lovak természetes életmódjának leginkább megfelelő ridegtarás mellett foglal állást.

Végezetül idézzünk a lóval való bánásmód szabályaiból:

„A lovat, kivált a fiatalt kímélni kell, de kényeztetni nem szabad. ... Indítani a munkába lépésben kell, és a munkából lépésben kell hazaérkezni. ... Jó lovat verni nem szabad, indítani, ügettetni, csendesíteni és állítani [értsd: megállítani] szóval kell, nem korbáccsal és gyeplővel. Lépésben lazán legyen a gyeplő, ügetésben feszesebben, rángatni a gyeplőt sohasem szabad...”

*
Megszívlelhető, megszívlelendő tanácsok ezek ma is, s egyben jól mutatják, hogy „a lóval való kíméletes, szelíd bánásmódot nem Amerikában találták föl...”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 500 Ft
Internetes ár: 6 500 Ft
A hétköznapi erényekről Doncsev Toso 1,790 Ft 1 611 Ft
Történelmi ABC Sikli László 3,990 Ft 3 591 Ft
II. János Pál bölcsességei Nick Bakalar Richard Balkin 2,499 Ft 2 250 Ft
Blackfish - DVD Gabriela Cowperthwaite 2,990 Ft 2 691 Ft
Néphagyomány és a nemzeti művelődés Győrffy István 1,900 Ft 1 710 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Kutyakozmetika otthon Jorge Bendersky 3,490 Ft 3 141 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Sri Caitanya tanítása ANTIVÁR A. C. Bhaktivedanta Swami 3,990 Ft 3 591 Ft
A lúzer és a szerelem David Jester 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^