A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Népszerű Társadalomismeret

Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945

Erdély és Fennoskandia 1576-1945

Benedekné Szőke Amália

Diplomáciai, katonai és művelődési kapcsolatok

Könyv
Erdélyi Híradó kiadó, 1996
222 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945
Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945
Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945
Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945
Benedekné Szőke Amália - Erdély és Fennoskandia 1576-1945
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Hosszú évek kutatómunkájának eredményeit tartalmazza ez a könyv. Megírásának gondolata is fokozatosan alakult ki. Amikor két évtizeddel ezelőtt Finnországba költöztem, doktori címmel és huszonkétévi kutatói tapasztalattal rendelkezve, beiratkoztam a Helsinki egyetemre. Kezdetben nyelvtanulás céljából, de csakhamar rá kellett jönnöm, hogy egy országot és egy népet történelmi múltja és irodalma ismerete nélkül lehetetlen megérteni.

A finn-magyar kapcsolatok iránti érdeklődés ittlétem természetes velejárójává lett.

Csakhamar rá kellett jönnöm azonban, hogy az eddig megírt finn-magyar kapcsolatok történetéből az erdélyi vonatkozások mindig kimaradtak. Kezdetben csak azt szerettem volna megírni, amiről már akkor is tudtam, de egyre világosabbá vált, hogy érdemes visszanyúlni a távolabbi múltba, amelynek eseményeivel az eddig túlnyomóan nyelvész szemléletű kapcsolattörténeti írások nem foglalkoztak.

A történelmi múltba való visszatekintés annál is fontosabbnak bizonyult, mert az akkori események szinte kizárólag erdélyi vonatkozásúak. Abból az időből valók, amikor Erdély önálló fejedelemség volt, s mint ilyen kapcsolódott bele az akkori európai élet vérkeringésébe, s lépett érintkezésbe Észak-Európa országaival is: Fennoskandiával, amikor Finnország a Svéd birodalom szerves része volt.

Későbbi történelmük során is még sokszor találkoztak ezek az egymástól nagy földrajzi távolságra élő népek. A hadak útján, hol barátként, hol ellenségként álltak egymással szemben, vagy egymás mellett, aszerint, hogy a történelem vihara s a forgandó hadiszerencse miként diktálta.

A művelődési érintkezések majd olyan mélyre nyúlnak vissza az időben, mint a katonai és diplomáciai jellegűek. Ezek viszont mindig a baráti közeledés céljait szolgálták.

Amikor munkához láttam, még nem sejtettem, hogy mekkora fába vágom a fejszémet. A forrásanyag felkutatásában semmiféle irányadó útmutatás nem állott rendelkezésemre. Könyvtárnyi anyagot kellett átolvasnom ahhoz, hogy kiszűrhessem belőle a tárgykörhöz szükséges adatokat. Könyveket, folyóiratok és napilapok évfolyamait lapoztam át, vagy pergettem le mikrofilmen, s hozzá kellett szoknom a gót betűkkel szedett finn szövegek kibetűzéséhez. Talán nem köztudott, ezért megemlítem, hogy a finnországi lapokat a múlt században szinte kizárólag, de még századunk első évtizedeiben is még jórészt gót betűkkel írták.

Közben utazni is kellett, messze tájakra, nem egyszer az északi sarkkörön túlra, az Északi Jeges-tengerig, ahol magyar emlékeket reméltem és találtam.

*
A geológiai kutatások során szerzett tereptapasztalataim jó szolgálatot tettek ilyenkor... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Szalai Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Majorana a tér tenyerén Böszörményi Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
Mir-Susné-Xum I-II. kötet Csonka-Takács Eszter - Czövek Judit - Takács András 5,990 Ft 5 391 Ft
Romantikus erőszak Christian Picciolini 3,500 Ft 3 150 Ft
Küzdelem az európai színtéren Gát Ákos Bence 3,400 Ft 3 060 Ft
Az inkvizíció Petrányi Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
A birodalom Amanda Stevens 3,490 Ft 3 141 Ft
Az akasztófa két oldalán Szűcs András 2,800 Ft 2 520 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^