A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton kézbesíti!

Irodalom

Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...

Csillag esik, föld reng...

Pap Gábor (szerk.)

Attila-színművek

Könyv
Főnix kiadó, 2002
334 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9057000012022
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...
Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...
Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...
Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...
Pap Gábor (szerk.) - Csillag esik, föld reng...
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A kötet az alábbi TARTALOM szerint az alábbi színműveket + tanulmányt tartalmazza:

• Pap Gábor: Atilla ébresztése, 2001-2003;
451: a catalaunumi csata,
452: az itáliai hadjárat, Róma meghódítása,
453: Attila halála

„Attila-, Árpád- és Szent Istvánban van megtestesülve az a három korszak. amelyre a magyar nép hős története oszlik, s e jellemmel tűnnek ők föl a hagyományban, hogy az idők különbözősége daczára is egy közös cselekményre összeműködnek, s egymás fiai nemcsak test, hanem lélek szerint is.

Attila szelleme bolyong e hőskölteményi trilógia fölött, uralkodik rajta, s betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével. Mint a magyar nemzet elválhatatlan védura, nem marad idegen attól létének egy fejleménye sem, midőn a nemzet változik, ő is vele változik, átalakul vele együtt, s mind ebben övé a főszerep”

*

• Hegedűs Lajos: Attila (Eredeti dráma 4 felvonásban - 1853);

Főbb Személyek: Attila, hun király - Kréka, a neje - Csaba, kis fia - Buda, herczeg, Attila öccse - Zamur, fővezér - Priscus, dalnok és történetíró, Rullák, fő jósló - Ompud, bárdpapok főnöke - (...) Több hun vezér, bárdpapok és papnők, hun és római harcosok, polgárok, apródok, táncosok (...)

*

• Szász Károly: Attila halála (Történeti tragédia öt felvonásban - 1893);

Történik Etellakon, 453-ban. Az első felvonás Attila dísztermében játszódik. A második ugyanazon nap, Krimhilda palotájában. A harmadik egy hét múlva ugyanott. A negyedik Attila dísztermében másnap reggel. Az ötödik Attila nászsátora előtt ugyanazon nap éjjelén...

*

• Gárdonyi Géza: Zéta (Színmű - 1903);

Szereplők: A Kelet Római Birodalom követsége - Attila - Csaba királyfi (...) - Hun gyermekek, síposok, kobzosok, katonák, idegen népek, főurak, rabszolgák, foglyok...

A második és harmadik felvonást másfél év időköz választja el. A 2. és 3. felvonás 3-3 szakaszra oszlik, de a változások szünetei csak 2-3 percig tartanak...

*

• Háy Gyula: Attila éjszakái (Tragédia - 1961-1963);

Szereplők: Attila feleségei (Réka, Gudruna), fiai (Illek, Dengezik, Ernák), Attila főemberei (Edekó, Oresztesz), Leo, Róma püspöke. Előkelő rómaiak - Hun és gót harcosok, szolgák, római férfiak, nők, gyerekek...

A katalaunumi síkon, Attila fővárosában - Róma közelében - 451-453 években...

*

• Pap Gábor: Jött éve csodáknak - A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Attilája (Történelmi színjáték élő és báb szereplőkkel - 2000-2002);

A romlás képei, kockák, hálók tömkelege. Félhomály, rejtelmes felvillanó fények. Balról Magyar, jobbrók Hunor botorkál be a színre (...)

**
Nagy Béla: Attila a Magyar Irodalomban (1939);

A világhódító hun királyt, Attilát a magyarság kimutathatóan mindig az ősének tartotta, s tartja ma is...

Bevezetés - A Krónikák - A Krónikáktól Bessenyeiig - Bessenyeitől a Szabadságharcig - Arany János nyomdokain - A Millennium után - A világháború után -

*
A „Csillag Esik, Föld Reng...” című ezen kiadványt a történelmi érdeklődésű, benne a nagy hun király iránt behatóbban is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, hiszen irodalmunk nagyon szívesen foglalkozott Attila alakjával. Újra és újra feldolgozták életének szinte minden mozzanatát, különösen a legutóbbi száz év alatt egész Attila kultusz fejlődött ki a magyar irodalomban.

Attila életének főleg négy, világtörténelmileg is nagyjelentőségű eseménye ragadta meg íróink érdeklődését: Buda halála - A catalaunumi csata - Kegyelem Rómának - és Attila halála...

Ezek színművekben való feldolgozásához kívánunk megfelelő informálódást, intellektuális élményt és jó szórakozást! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa 2,990 Ft 2 691 Ft
Francois Baron de Tott emlékiratai Dr. Tóth Ferenc (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Árpád háza Pusztai János 4,900 Ft 4 410 Ft
Négy égtájon barbár csillag ragyog Csornai Katalin 9,990 Ft 8 991 Ft
Enneagramm Richard Rohr 3,200 Ft 2 880 Ft
Villám és tűz 2,730 Ft 2 457 Ft
A magyar nyelvtörténet kézikönyve Kiss Jenő és Pusztai Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
A mudrák titkos kódja Késmárki László 4,400 Ft 3 960 Ft
Lázár, kelj fel! ANTIKVÁR Pater Albert J. - Hebert, S. M. 3,990 Ft 3 591 Ft
Misztikusokkal és mágusokkal Tibetben Alexandra David-Neel 3,100 Ft 2 790 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^