Politika

Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR

A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR

Dr. Kosztin Árpád

Könyv
Intermix kiadó kiadó, 1993
80 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 2096381292125
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR
Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR
Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR
Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR
Dr. Kosztin Árpád - A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
A román történelem-kutatás és történetírás, a román irodalom - kihasználva az időbeli távolságnak, mint befolyásoló tényezőnek ködbeterelő és elhomályosító szerepét - egyre erőteljesebben igyekszik bizonyítani, valóságos tanná, elméletté gyúrni azt a romantikus eredetmondát, legendát, amely szerint a románság etnogenezisének területe a volt Dáciához tartozott, a később Erdélynek nevezett terület egy része is.

Annak az Erdélynek, amely több mint egy évezreden át, a magyar honfoglalás (895) óta, a trianoni kegyetlen békeparancsig (1920. VI. 4.) Magyarország szerves része volt.

Sokoldalú eredetbizonyítási erőfeszítései közepette, a román történelem-kutatás, történetírás és irodalom, általában igyekszik elterelni a figyelmet, már a XIII. század elejére visszanyúló, közel a XVII. század elejéig tartó, a magyar királyok vagy erdélyi magyar vajdák, később fejedelmek és a két szomszédos román tartomány: Havasalföld (Havaselve) és Moldva vajdái között kialakult hűbéri-hűbéresi (szeniori-vazallusi) viszonyról.

A mindenkori politikai céljainak és érdekeinek megfelelően igyekszik hirdetni - sértve ezzel a történelmi igazságot - egyrészt, hogy ennek a viszonynak az alapján a magyar királyoktól és az erdélyi magyar fejedelmektől kapott hűbérbirtokon, a román vajdák által létesített kultuszhelyek (imaház, kápolna, templom, kolostor, monostor, apátság, síremlék) és egyéb emlékhelyek, Erdély román tulajdonjogára vonatkozó, román kontinuitást (folytonosságot, folyamatosságot) igazoló bizonyítékok.

Másrészt, akár nyilvánvaló következetlenségek árán is, hogy ennek a viszonynak a tartalmi összetevőit, lényegét és jelentőségét, Erdélyben betöltött szerepét, hatását és következményeit, a körülményektől és attól a közegtől függően, amelyben erről a viszonyról szó esik, ezt lényegtelennek tekintve és ilyennek bemutatva a minimálisra csökkentse, vagy éppen tagadja...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Az erdélyi renaissance Balogh Jolán 3,200 Ft 2 880 Ft
Gyógyítás kódokkal Nonna Marakhovskaya - Valeria Ruzieva 3,500 Ft 3 150 Ft
Meleg a gyerekem?! Fischer Eszter 1,480 Ft 1 332 Ft
Kései levelek 1944-1949 Gróf Bánffy Miklós 5,490 Ft 4 941 Ft
A napfény íze - DVD Szabó István 3,500 Ft 3 150 Ft
Szalai József Banner Zoltán 3,000 Ft 2 700 Ft
Rák-könyvecske vagy útmutatás az okossággal ellenkező gyermeknevelésre Salzmann Christian Gotthilf 2,990 Ft 2 691 Ft
A zsidók története Magyarországon I-II. Komoróczy Géza 13,999 Ft 12 600 Ft
Feng Shui lexikon Clara Osborn 2,300 Ft 2 070 Ft
Srapnel William Wharton 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^