Közélet

Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében

Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében

Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint

Hungary at the millenium, as seen by the international press

Könyv
Batthyany Kultur-Press Kft. kiadó, 2002
316 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb nagy méret
ISBN 9789630080842
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében
Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében
Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében
Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében
Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint - Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Ez a könyv - a kiadó és a szerkesztők szándéka szerint - egy tükröt tart korunk Magyarországa elé.

Ha e tükörbe nézünk, megpillanthatjuk magunkról azt a képet, amelyet a külföldi sajtó rólunk alkotott.

Ez a tükörkép sokban eltér attól a képtől, amelyet mi saját magunk alkotunk önmagunkról.

Ez lehet előny is, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az az önarckép, amelyet mi magunkról rajzolunk, mindenben megfelel a valóságnak...

Ez a könyv egyben bizonyíték arra is, hogy Magyarország rajtunk kívül másokat is érdekel. A szerkesztők szándéka szerint e cikkgyűjtemény egy elfogultságtói mentes válogatás a világ sajtójából. A gyanútlan, idegen nyelveken nem, vagy csak ritkán olvasó magyar polgár elámulhat: nemcsak botrányainkat, hanem napi gondjainkat, örömeinket és sikereinket is követi, rögzíti, ismeri és ismerteti a világsajtó.

Természetesen a világsajtó sincs a teljes objektivitás birtokában. Viszont cikkein keresztül lehetőségünk van arra, hogy a külföld Magyarországról alkotott képét közelebbről megismerhessük. A külföldi megítélés ismerete egy kis ország, egy kis nemzet és annak felelősséget vállaló polgárai számára nélkülözhetetlen. Hiszen a kis népek, kis államok sokkal inkább ki vannak téve a világ politikai és gazdasági erővonalai hatásának, mint a nagy, politikailag és gazdaságilag befolyásos államok.

Ennek a világhatalmi szempontból nézve viszonylag gyenge pozíciónak kiadványunk számára előnyei is vannak. Miután Magyarország senkivel sincs közvetlen hatalmi versengésben, a külföldi tudósítók nézetei mértéktartóbbak, talán objektívebbek is.

Különös aktualitást adott a könyvnek, hogy akkor jelent meg, amikor véget ért a millenniumi esztendő. A The New York Times hosszú, tartalmas, eleven stílusban írt cikke például arról számol be, hogy a magyar lakosság még a saját ünneplésének módjában is megosztott. Már a 2000-es év januárjának legelején beszámol a magyar Szent Korona körüli vitákról, bemutatva azokat a csoportokat, amelyek vagy túlértékelik, vagy lebecsülik az ezeresztendős ország legfontosabb közjogi szimbólumát...

Egy másik lap - az International Herald Tribune - már cikkének címében kimondja: „A magyarországi fellendülés szociális szakadást hoz”. A szerzőnek van szeme arra, hogy Magyarországot részleteiben is lássa és láttassa, bemutatva a keleti országrész elmaradottságát a nyugati országrészhez, de különösen Budapesthez képest. Természetesen a szerkesztők nem arra törekedtek, hogy minden hazánkkal foglalkozó írást lefordíttassanak és beválogassanak, ám ügyeltek arra, hogy a külhoni szerzők írásai közül olyanok is szemünk elé kerüljenek, amelyek látszólag periférikusak, részletekbe veszők.

De a sajtó azért természetes és fogyasztható képződmény, mert mindenki megtalálja benne azt, ami leginkább érdekli. Ezért olvashatunk e könyvben Hollókőről és Hollóházáról, turizmusról és kultúráról, a ciánnal szennyezett Tisza halászainak gondjairól, a Hortobágy megőrizendő értékeiről, a magyar munkanélküliek és a magyar májlibák keserves életéről.

*
Ez a könyv csak egy kezdet, amire építeni lehet. A nem magyar olvasó, akinek szintén ajánljuk e könyvet, megtalál itt olyan információkat, amelyek remélhetőleg segítik őt Magyarország és a magyarság alaposabb megismerésében.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Találkozás alkonyatkor Tormay Cécile 2,400 Ft 2 160 Ft
Házaspárbaj Arnold Mol 2,500 Ft 2 250 Ft
Pénz, karrier, csillogás? Baktay Miklós Baktay Zelka Popper Péter Tari Annamária Zsolt Péter 1,990 Ft 1 791 Ft
A ma gyermekeinek evolúciója Meg Blackburn Losey 3,990 Ft 3 591 Ft
Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben ANTIKVÁR Limbacher Gábor 4,850 Ft 4 365 Ft
Egyszer nyersz, egyszer tanulsz John C. Maxwell 2,950 Ft 2 655 Ft
A pestis árnyékában Brigitte Riebe 3,790 Ft 3 411 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
A mágia művészete Richard Cavendish 3,400 Ft 3 060 Ft
Velünk élő Trianon könyv Koltay Gábor 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^