A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Földi Pál - A Hódító Iszlám és A terror

A Hódító Iszlám és A terror

Földi Pál

2 kötet egyben - KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Magyar Menedék kiadó, 2019
320 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155647956
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Földi Pál - Zrínyi a hadvezér
Földi Pál - Liliom és kard
Földi Pál - Tündérkert őrzői
Földi Pál - Életünket és vérünket!
Földi Pál - A Hódító Iszlám és A terror
Könyv 23% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 500 Ft
Napjaink legizgalmasabb, és tegyük hozzá sorsdöntő eseménye az iszlám migránshullám, amely elárasztja Európát. Nyilvánvaló, hogy több százmillió muszlim beözönlése nemcsak megváltoztatja öreg kontinensünk képét, hanem halálos sebet ejthet rajta.

Az Európai Unió egyes vezető hatalmai kollaboránsként elősegítik ezt az új megszállást, „vérfrissítéssel”, demográfiai mutatók javításával kábítanak bennünket. Az általuk irányított média szócsövein keresztül hangsúlyozzák, hogy a menekültek igenis integrálhatók, és alapját képezhetik egy új megerősödött Európának.

Miközben könyvünk bemutatja az iszlám világ értékeit, világhódító útját, rámutat arra az áthidalhatatlan különbözőségre is, amely a két világot elválasztja egymástól.

Ez a muszlim invázió nem integrálódni akar, hanem arra hivatott, hogy elpusztítsa Európa minden kincsét, mégpedig nem csak házakat, templomokat, műkincseket, a gyárakat és a vagyont, hanem Európa bölcseletét, önbizalmát, tudományát, sőt még a kereszténységbe vetett hitét is.

Ha mindazt meg akarjuk védeni, ami számunkra Európát jelenti, akkor ehhez a nándorfehérvári harangok megmutatják az utat. Nem akarjuk az Iszlám Világot!

Egy diktatúra kettős oszlopon nyugszik: terror és propaganda. Ez jellemezte a náci, a kommunista és az iszlám kormányzást szerte a világon. Sem a terrorizmust, sem a szélsőséges propagandát nem szűkíthetjük tehát le egyes törvényen kívüli csoportok, vagy személyek egyedi akciójára. A terrorizmus, amely politikai, etnikai, vallási köntösben jelentkezik, elsősorban személyek és létesítmények megsemmisítése révén akar az elkövetők, vagy megbízóik számára bizonyos engedményeket kicsikarni.

Megjelenési formája változatos: orgyilkosságok, robbantások, járművek eltérítése, túszejtés, és megfélemlítés. Jóllehet ez a tevékenység végigvonul a történelmen, talán a mindennapjainkban minden eddiginél jobban jelen van. A célpont ismét Európa; „az Egyesült Államok láthatatlan erői (a háttérhatalom) - most az iszlám ősi terrorizmusát felújítva és felerősítve - migráció formájában zúdítják rá a talpra állt kontinensünkre”.

A cél ugyanaz, mint a két világháborúban volt: Európa, mint gazdasági vetélytárs tönkretétele. Ehhez sajátos módon segítséget nyújtanak az „Európai Unió és egyes országok balliberális mozgalmának cinkos, álhumánus politikusai és mozgalmai”.

*
„A Hódító Iszlám és A Terror” című ezen kiadvány megvilágítja a terrorizmus, mint eszköz lényegét, történelmi hátterét, bemutatva a leghírhedtebb ilyen szervezeteket, gyilkos merényleteiket és áldozataikat. Rámutat az Európai Unió cinkosságára és a hazánkban is jelen lévő, bizonyos jól behatárolható mozgalmakra, valamint egyes média orgánumok ezzel kapcsolatos felelőtlen tevékenységére.

Végül Meghatározza a Terror Elleni Eredményes Harc Stratégiáját és Taktikáját.
*
Földi Pál szerző (Budapest, 1938. április 8. –) honvéd ezredes, hadtörténeti író, hagyományőrző. Édesapja, Földi Ede lovas szakember volt. Édesanyja révén arisztokrata család sarja, felmenői között főispánok, papok és katonatisztek voltak.

A budapesti Madách Gimnázium tanulója volt, 1956-ban érettségizett. 1963-ban avatták tisztté, a légierőnél és a vezérkarban szolgált. Előbb a Turf Magazin főszerkesztője, később, 2000-től, hadtörténeti szerző. Száznál is több könyve jelent meg... Ezúttal ebben a könyvében nem csak a múlt történéseivel, hanem az ijesztő jelennel is foglalkozik, az általa „harmadik világháborúnak” nevezett migrációs cunamival, ami Európát és benne természetesen hazánkat is pusztulással fenyegeti. Ugyanakkor mint hivatásos katona, ismerteti az ezzel összefüggő terror, mint jelenség lényegét, az ellene folyó védekezés stratégiáját és taktikáját...
*
A Hódító iszlám” és „A terror” című két kötet TARTALMA:

A HÓDÍTÓ ISZLÁM

• Európa és Amerika;
(Európa - Az angolszász attitűd - „Anteusz” ismét talpra áll - Az illuminátusok és a Bildenberg-csoport)

• Az iszlám;
(Egy „vallás” térhódítása - A Korán - A Saría)

• Allah árnyéka a Földön;
(Kard és művészet - Az ezüst oroszlán országa - Oszmán népe - A porban heverő félhold)

• „Atatürk” és Reza Pahlavi;
(Egy múló pillanat - A perzsa reneszánsz)

• Az új iszlám - régi utakon;
(A próféta palástja - A vörös kísértés - A világ teteje: Afganisztán - Izrael állam - Allah hatalmas, az olaj még hatalmasabb)

• Az iszlám válaszol;
(A dzsihád - Terror)

• Az iszlám kártya;
(Az „arab tavasz” - Irány Európa)

• Szép új világ;
(A sátáni karmester: George Soros - Jézus helyett Barabás)

• Apokalipszis most;
(Az Iszlám Állam - „Mérsékelt iszlám”)

• Allah Akbar;
(Asszimiláció iszlám módra)

• Az iszlám világa;
(Kaiurántól Jeruzsálemig - A sivatag lovasa)

• Harc Európáért;
(Az európai dzsihád - Háború van!)

• Európa elrablása;
(Soros hangja - A belvárosi „arisztokrácia” és a lumpenproletáriátus)

• A nándorfehérvári harangok;
(Quo vadis? - A kőtáblák igazsága)
*
A TERROR:

BEVEZETŐ
• A terror, a terrorizmus;

• Állami terrorizmus;
(Asszírok - Róma - Inkvizíció - A véres orosz állam - A Francia Forradalom - A párizsi kommün)

• A kommunizmus és lényege;

• Kommunizmus a gyakorlatban;
(Szovjetunió - Sztálin és a sztálinizmus)

• Kommunista terror a csatlós államokban;
(Az ázsiai kommunizmus - Latin-Amerika a kommunizmus igájában - Az afrokommunizmus)

• A nácizmus;
(Lényege - Holokauszt)

• Terror Magyarországon;
(„Fel vörösök, proletárok!...” - Nyilas rémuralom)

• Főbb terrorszervezetek és áldozataik;
(Sikáriusok - Thugok - Anarchisták - „Fekete kéz” - Maffia - KGB - SOE - „Arábiai” Lawrence - Einsanzgruppék - Moszad - IRA - ETA - OAS - KU-KLUX-KLAN - Fekete Párducok - Tamil Tigrisek - Vörös Brigádok - Vörös Hadsereg Frakció - Csecsen terroristák)

• Szervezeten kívüli (politikai) orgyilkosságok;
(Carlos)

• A lelki terror;

• A dzsihád - Arab terrorizmus (A gyűlölet vihara);
(Asszaszinok - Al-Kaida - Hamasz - Iszlám Állam - A Palesztin Felszabadítási Szervezet)

• A harmadik világháború;
(Migráció - George Soros)

• A polgári szabadságjogok kérdése;
(Mozgalmak, szervezetek)

• Válasz a kihívásra;
(Hogyan győzhetünk?)
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 23% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 500 Ft
A melankolikus forradalom Lieve Joris 2,850 Ft 2 565 Ft
Magyar kálvária - magyar föltámadás ANTIKVÁR Jászi Oszkár 4,990 Ft 4 491 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Újkantiánus és értékteológia Hegedűs Lóránt 1,200 Ft 1 080 Ft
A Forrásmező felfedezése David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Zsákutcákból irányfények Balás Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Vége a kifogásoknak! Brigitte Roser 3,990 Ft 3 591 Ft
A Fallaci Wéber Krisztina 3,500 Ft 3 150 Ft
Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben F. William Engdahl 17,000 Ft 15 300 Ft
Mi is volt a Szabad Európa Rádió? Skultéty Csaba 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^