Hagyomány

Fricz Tamás - Az árok két oldalán

Az árok két oldalán

Fricz Tamás

A magyar demokrácia természetrajza

Könyv
XXI. Század Kiadó kiadó, 2006
336 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789638715401
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Fricz Tamás - Következményekkel vagy következmények nélkül?
Fricz Tamás - Alkalmazott demokráciák
Fricz Tamás - Az árok két oldalán
Fricz Tamás - Talán mégsem következmények nélküli ország
Fricz Tamás - Egy következmények nélküli ország
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 490 Ft
A politológus szerző könyvében részletesen foglalkozik a rendszerváltoztatás éveivel, valamint a békés átmenetet követően kialakult demokratikus politikai rendszer, az alkotmányos berendezkedés, a posztkommunizmus továbbélésének sajátságaival, problémáival, – s mint a cím is sejtetni engedi – a közéletre és politikára jellemző megosztottsággal.

• Elmondhatjuk-e, hogy végképp magunk mögött hagytuk a pártállam romjait, vagy pedig – részben a „békés átmenet” következményeképpen – magunkkal cipeljük azokat a rossz hagyományokat, demokráciánk azon tulajdonságait, amelyektől jobb lenne végre megszabadulni?

Egy belső ellentmondásokkal erősen megterhelt politikai rendszer képét rajzolja elénk ebben a könyvében Fricz Tamás. Számon tart és mérlegre tesz minden, a demokráciát erősítő és konszolidáló törekvést, eredményt, ám ugyanígy megvizsgál és elénk tár egy sor olyan jelenséget is, amelyek akadályozzák egy, a nyugat-európai hagyományokon alapuló, korszerű demokráciatípus hazai létrejöttét.

Választ keres arra, hogy az évek múlásával miért nem jöttek létre és stabilizálódtak a demokratikus normák Magyarországon, miért inkább a rendszer válságtünetei bontakoztak ki, s miért nem tűnnek el fokozatosan azok a jelenségek, amelyek a pártállami struktúrát idézik föl.
*
A 2005-ben Európa Éremmel díjazott politológus annak az okait keresi, hogy a jelenkori magyar politikát meghatározó két domináns politikai erő miért és hogyan kerülhetett az ő kifejezésével „az árok két oldalára”. Könyve részben a rendszerváltozás története, de egyúttal annak kritikája is, egy határozott szemléletű mérsékelt polgári gondolkodó alkotása.

Elemzése a Kádár-rendszer megidézésével kezdődik, részletesen foglalkozik a rendszerváltoztatás éveivel, összehasonlítva Magyarországot a hasonló helyzetű, közép- és kelet-európai új demokráciákkal, külön fejezeteket szentel a posztkommunizmus továbbélésének, az alkotmányos berendezkedés jellegének, a pártrendszerek alakulásának, a személyi és szervezeti struktúrák változásainak.

Megismerjük művéből a politikai megosztottság és törésvonalak eredetét és jellegét, elemzi a mai magyar demokrácia erkölcsi állapotát.

*
A nemzetközi összehasonlító politológia eddigi eredményeire támaszkodva, egy új tipológiát megalkotva fölrajzolja azt a demokráciatípust, amelynek elérése vagy legalább megközelítése bármelyik, kormányzati felelősséggel bíró politikai erőnek érdekében állna...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 490 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon Varga Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
Az Egyesült Királyság és Magyarország Arday Lajos 3,500 Ft 3 150 Ft
A kiegyezés reményével Elmer István 2,700 Ft 2 430 Ft
Vallomás a szerelemről Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Polgári ellenzék, Polgári kormány 1994-2002 FIDESZ Modor Ádám, Laczik Erika, Fricz Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
A földesurak szerepe (szerk.) dr. Szirácsik Éva 4,830 Ft 4 347 Ft
Mindennap hazajöttem Szabó Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Kik, hogyan, és miért nyúvasztották ki Sztalint? Bokor Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar feltámadás Fülöp Zoltán-Bulcsú 1,990 Ft 1 791 Ft
Mihály arkangyal korszaka Rudolf Steiner 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^