Filozófia

Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai

Francois Baron de Tott emlékiratai

Dr. Tóth Ferenc (szerk.)

A törökökről és a tatárokról

Könyv
Vasi Szemle kiadó, 2008
296 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789638761231
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai
Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai
Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai
Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai
Dr. Tóth Ferenc (szerk.) - Francois Baron de Tott emlékiratai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A történelem első pillantásra nem tűnhet többnek a borzalmak puszta színterénél, ahol az áldozatoknak csupán ama célból jut hely, hogy híressé tegyék hóhérjaikat, akik kényük-kedvük szerint feláldozzák őket gyilkos szenvedélyük oltárán.

Ám a történelem ezenfelül az erkölcsökről is nagybecsű képet nyújt a gondolkodás számára, és „aligha kételkedhetünk benne, hogy e terület a legérdekesebb, hisz ne feledjük: úgy irányítják egy nemzetet a szokásai, ahogyan valamely egyént annak személyes természete”.

• Vajon az eszközök bővebb forrása nyílik-e meg előttünk, ha kellően ismerjük és irányítjuk embertársainkat?

E szempontokkal az egyes kormányzatok politikájának kell foglalkoznia. Így rájönnek majd, hogy a szokások, az erkölcsök észrevehetetlen kialakítása és módosítása által az emberi cselekvések legfőbb mozgatórugóját jelentik; fellobbantják, majd hamvaiba hullajtják birodalmak nagy forradalmait; aládúcolják és tartóssá teszik az építményt, vagy netán fokról fokra aláássák azt, mígnem az a teljes enyészet sorsára jut...

• De vajon napjaink erkölcseinek és szokásainak vizsgálata nem gyújthatna-e egyúttal világot azon népek történelme iránt is, amelyek semmilyen tradíciót nem őriztek meg?

Erkölcseik többet elárulnak majd róluk, mint Párosz márványai a görögökről; csupán tudnunk kell megfejteni a jeleket. Az egyes népek lelkiállapota egyenértékű az ókori feliratokkal: megtaláljuk benne mindazon fontos események lenyomatát, amelyek az adott népet az előző századok során megrázták.

**

A hajdani Vas vármegyei Tarcsafürdő temetőjében nyugvó, apai részről magyar származású francia diplomata, író, haditechnikai szakember és kalandor, François de Tott (1733–1793) életéről már számos publikáció látott napvilágot magyarul és idegen nyelven egyaránt. (A Vasi Szemlében is foglalkozott vele éppen Tóth Ferenc.)

Jelen kötet a szerző visszaemlékezéseinek (Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares) első magyar nyelvű kritikai kiadása. A mű 1785-ös, egyik legteljesebb, maestrichti impresszumú kiadása ugyancsak Tóth Ferenc gondozásában jelent meg a párizsi Honoré Champion kiadónál, 2004-ben.

A maga korában nagysikerű mű főként Tott tatárföldi és törökországi diplomáciai útjainak, tapasztalatainak „foglalata”. A felvilágosodás ironikus fensőbbségtudatával, és mégis beleérzéssel szemlélődő szerző műveltsége és sokoldalú felkészültsége jó íráskészséggel párosul.

A keleti despotizmus tatár és török változatának kritikája bőséges példatárra, e hatalmi mechanizmusok XVIII. századi állapotának hiteles bemutatására épül.

*
„Az etnográfiai és társadalomtörténeti különösségek egzotikus világba engednek bepillantást. S miközben az olvasó levonhatja a történeti tanulságokat, az írói erényeknek köszönhetően még jól is szórakozik”...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
Inkább boldog Adam Silvera 2,990 Ft 2 691 Ft
Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
C.R.A.Z.Y. DVD 3,300 Ft 2 970 Ft
„Pogány” teológia Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Bali bég báránykája Somogyváry Gyula 1,980 Ft 1 782 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
A nők is elvesztették a háborút Curzio Malaparte 2,400 Ft 2 160 Ft
Benjamin Franklin sikertitka - kulcsom a felemelkedéshez Frank Bettger 1,850 Ft 1 665 Ft
Szerelem terror idején Agnes Golenya Purisaca 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^