Történelem

Szabó Csaba - Pataki diákok az 56-os forradalomban

Pataki diákok az 56-os forradalomban

Szabó Csaba

Könyv
For You Bt. kiadó, 2008
292 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Csaba - Pataki diákok az 56-os forradalomban
Szabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években
Szabó Csaba - Világosság
Szabó Csaba - Pataki diákok az 56-os forradalomban
Szabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
„... Az egykori gimnáziumi tanár szemtanúként élte át az iskolában lezajlott eseményeket. Írása egyedülálló, hiszen a témáról eddig semmilyen publikáció nem jelent meg. Szavaiból kiderül, hogy a lélekjelenlét megőrzése Szabó Gyula igazgató-helyettesnek (az 1952 előtti utolsó igazgatónak) volt köszönhető... A diákok szervezetten vettek részt a helyi civil megmozdulásokban, majd az iskola vezetése rendkívüli tanítási szünetet rendelt el. 1957 tavaszán a megtorlás hulláma elérte Sárospatakot is, több tanárt és diákot kihallgattak, rövid időre őrizetbe is vettek. Végül négy diák kizárására került sor, őket más iskolák vették át.

A kötet szereplői közül egyesek 1956 után disszidáltak és ma is külföldön élnek. Mások 1989 után itthon politikusok lettek (Balás-Piri László, a TIB alelnöke; Nagy-Bozsóky József országgyűlési képviselő), ismét mások tudósként alkottak maradandót (Gulya Ernő CSc, orvos; Szepesi Gábor DSc, vegyészmérnök).

A megidézettek sorából kiemelendő az a három vértanú, akik a budapesti harcokban estek el: Batka Ferenc lelkész a Kossuth téri sortűzben, Szentkirályi Klára önkéntes vöröskeresztes és Tatay Zoltán állatorvostan-hallgató pedig utcai harcokban. A róluk szóló írások között anonimitását megtartó szemtanú emlékezése, és már publikált visszaemlékezés egyaránt található.

A többiek forradalmi részvétele igen sokszínű. Egyesek fegyveres harcosként álltak helyt, mások orvosként mentettek életeket, ismét mások Gödöllőn, Debrecenben, Miskolcon és a fővárosban egyetemi hallgatóként szervezték az ifjúságot. Közülük is kiemelkedik Csávás Imre, aki a MEFESZ IB-tagjaként küzdött a demokratikus átalakulásért. Az események tudósítói között találjuk Tukacs Bélát, aki a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőjeként volt szemtanúja a Kossuth téri sortűznek, vagy Somogyi Dezsőt, aki az újjáalakult Független Kisgazdapárt székházát védte.

Pataki diákok a vidéki résztvevők között is akadtak (Cigánd, Kemecse, Ózd), a legmagasabb posztot Fekete Pál érte el, őt a Békéscsabai Forradalmi Bizottság elnökévé választották. Sajátos színt kölcsönöznek a kötetnek a volt pataki diák írók, művészek. Béres Ferenc dalénekesről a felesége visszaemlékezését olvashatjuk. Fekete Gyula író a Hitelben már megjelent memoárját teszi közzé, mellette dokumentumot közöl: az 1956. november 19-én Budapesten járt háromtagú szovjet íródelegációval történt írószövetségi találkozó jegyzőkönyvét.

Képes Gézától forradalmi ihletésű verseket találunk. A könyv igazi kuriózumát jelentik Dévai Jenő 1956-os fotói.

Bolvári-Takács Gábor a fejezet végén azt írja: A kötet szerkesztőjével (Szabó Csaba) egyetértésben valljuk: e könyv szereplői hősök voltak, akik fegyverrel vagy fehér köpenyben, tollal, röpcédulával vagy az ügy melletti kiállással, félelmet nem ismerve, a kockázatot vállalva, s akár életüket adva is, hazafiként viselkedtek.

Bebizonyították, hogy a pataki Kollégium nevelése örök életükre szóló tartást és a magyar nemzet iránti elkötelezettséget plántált beléjük...”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Népuralom ötvenhatban Standeisky Éva 4,500 Ft 4 050 Ft
Erdély 1918-1919-ben Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
A téli tücsök meséi Csukás István 2,499 Ft 2 250 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
Végtelen tér Longcsen Rabdzsam 3,000 Ft 2 700 Ft
...és mégis következmények nélküli ország? Fricz Tamás 2,500 Ft 2 250 Ft
Bűntény a leányiskolában DVD Jiri Menzel 2,990 Ft 2 691 Ft
Titkok Naptár 2020 Paulo Coelho 4,499 Ft 4 050 Ft
A Magyar Golgota ANTIKVÁR Gosztonyi Péter 3,990 Ft 3 591 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^