Politika

szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?

Nemzetmentők vagy megalkuvók?

szerkesztette: Hermann Róbert

Kollaboránsok a magyar történelemben

Könyv
Komp-press kiadó, 2015
308 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786067730005
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
• Melyik ​államrész képviseli inkább a magyar állami folytonosságot a török szultán kegyelméből létező, a magyar politikai elit által kormányzott Erdélyi vagy a Habsburgok birodalmába többé-kevésbé betagolt Magyar Királyság?

• A vallási és közjogi sérelmek indokolják-e az ország négy részre szakítását, mint ahogy ez Thököly Imre időszakában történt?

• Hazaárulók vagy kollaboránsok-e azok a magyar főurak és nemesek, akik II. Rákóczi Ferenc kurucai ellen forgatják a fegyverüket a törvényesen megkoronázott király szolgálatában?

• Kollaboráció-e királyi biztosságot vagy bármifajta állami hivatalt vállalni a magyar önállóság eltörlésére törekvő II. József, a kalapos király uralma alatt?

• Hogyan vélekedjünk a magyar megyék megregulázására és a kormánytöbbség megteremtésére az 1840-es évek második felében a magyar vármegyék élére állított főispáni helytartókról?

• Kollaboránsok-e azok a magyar tisztviselők, akik 1849-ben Windisch-Grätz herceg által létrehozott ideiglenes közigazgatásban vállaltak szerepet az 1848 előtti magyar államiság továbbéltetésének reményében?

• Kollaboránsok-e azok a tisztviselők, akik a Bach-korszak közép- és alsó szintű igazgatását működtették?

• Hol van a határ a hivatali szakmai tevékenység és az idegen hatalommal való együttműködés között?

Olyan kérdések ezek, amelyeket újra és újra fel kell tennünk. Nem azért, hogy mentegessük vagy felmentsük az elmúlt korok szereplőit, hanem hogy a cselekedeteiket megismerjük és megértsük.

*
A „Nemzetmentők Vagy Megalkuvók” című ezen kiadvány ezt a kérdéskört próbálja meg érzékeltetni és bemutatni, nem az ítéletmondás szándékával, hanem történelmünk jobb megértése reményében.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók Márai Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Havasok könyve Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Szavak kapaszkodnak Lukács Csaba 1,500 Ft 1 350 Ft
Urunk László! Téged Áldunk! Rockopera 2CD Szűts István Virág László 2,990 Ft 2 691 Ft
Társadalmi viselkedéstan V. kötet Sulikönyv : Jó nehéz az iskolatáska... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Lord Arthur Savile bűne Oscar Wilde 2,000 Ft 1 800 Ft
Emberi játszmák Eric Berne 3,490 Ft 3 141 Ft
Megváltó szerelem Varga Csaba 5,800 Ft 5 220 Ft
A személyiség ereje Sylvia Löhken 3,600 Ft 3 240 Ft
Liliom forradalma G. Tóth Károly 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^