Politika

szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?

Nemzetmentők vagy megalkuvók?

szerkesztette: Hermann Róbert

Kollaboránsok a magyar történelemben

Könyv
Komp-press kiadó, 2015
308 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786067730005
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
szerkesztette: Hermann Róbert - Nemzetmentők vagy megalkuvók?
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
• Melyik ​államrész képviseli inkább a magyar állami folytonosságot a török szultán kegyelméből létező, a magyar politikai elit által kormányzott Erdélyi vagy a Habsburgok birodalmába többé-kevésbé betagolt Magyar Királyság?

• A vallási és közjogi sérelmek indokolják-e az ország négy részre szakítását, mint ahogy ez Thököly Imre időszakában történt?

• Hazaárulók vagy kollaboránsok-e azok a magyar főurak és nemesek, akik II. Rákóczi Ferenc kurucai ellen forgatják a fegyverüket a törvényesen megkoronázott király szolgálatában?

• Kollaboráció-e királyi biztosságot vagy bármifajta állami hivatalt vállalni a magyar önállóság eltörlésére törekvő II. József, a kalapos király uralma alatt?

• Hogyan vélekedjünk a magyar megyék megregulázására és a kormánytöbbség megteremtésére az 1840-es évek második felében a magyar vármegyék élére állított főispáni helytartókról?

• Kollaboránsok-e azok a magyar tisztviselők, akik 1849-ben Windisch-Grätz herceg által létrehozott ideiglenes közigazgatásban vállaltak szerepet az 1848 előtti magyar államiság továbbéltetésének reményében?

• Kollaboránsok-e azok a tisztviselők, akik a Bach-korszak közép- és alsó szintű igazgatását működtették?

• Hol van a határ a hivatali szakmai tevékenység és az idegen hatalommal való együttműködés között?

Olyan kérdések ezek, amelyeket újra és újra fel kell tennünk. Nem azért, hogy mentegessük vagy felmentsük az elmúlt korok szereplőit, hanem hogy a cselekedeteiket megismerjük és megértsük.

*
A „Nemzetmentők Vagy Megalkuvók” című ezen kiadvány ezt a kérdéskört próbálja meg érzékeltetni és bemutatni, nem az ítéletmondás szándékával, hanem történelmünk jobb megértése reményében.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Trianon DIGIPACK CD 4,500 Ft 4 050 Ft
Most vagy soha Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
Hogyan alkották meg a zsidó népet? Shlomo Sand 3,990 Ft 3 591 Ft
Bethlen Gábor Rugonfalvi Kiss István 3,200 Ft 2 880 Ft
Hamisság és igazság Csáth Géza 1,400 Ft 1 260 Ft
Velünk élő Trianon könyv Koltay Gábor 4,500 Ft 4 050 Ft
Sütő András világa 4,990 Ft 4 491 Ft
A Romanovok utolsó napjai Helen Rappaport 4,699 Ft 4 230 Ft
A szeretet ereje Osho 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^