Történelem

B. Kovács István - Fekete-e a fekete sas?

Fekete-e a fekete sas?

B. Kovács István

Könyv
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kiadó, 2015
182 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9788089455072
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
B. Kovács István - Fekete-e a fekete sas?
B. Kovács István - A Szent László legenda szóban és képekben
B. Kovács István - Fekete-e a fekete sas?
B. Kovács István - A Szent László legenda szóban és képekben
B. Kovács István - Fekete-e a fekete sas?
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A könyv címében is olvasható kérdést eredendően Rimaszombat címere ihlette. A válaszom egyidejűleg igenlő és nemleges. Hogy miért, kiderül a könyv első dolgozatából.

A tudomány értelme az igazság keresése. Néha csak sejtjük, máskor már-már valószínűsítjük, hogy a közelébe jutottunk, de csak igen ritkán merjük határozottan kijelenteni, hogy megtaláltuk.

A tudós embernek örök társa a kétkedés. Minden kutató épít néhai kollégáinak, valamint kortársainak a tudására, vélekedésére. Én is ezt tettem; ám ahol lehetett, ódzkodtam a tekintélyelvűségtől, a korábbi véleményekre, felfogásokra való kritikátlan hagyatkozástóI.

Szeretem a gondolkodó embereket, akik nem félnek az újszerű kérdésfeltevéstől, s éppúgy nem riadnak vissza a szokatlan választóI sem. Tőlem sem idegen mindez. Mint annak idején Lutius Annaeus Seneca megfogalmazta: errare humanum est - vagyis: tévedni emberi dolog. Mindezt magam is vallom - amint az idézet második, ritkábban emlegetett részét is: in errore perseverare diabolicum, vagyis a tévedésben megmaradni sátáni dolog.

Egyébként pedig: egy-egy, utóbb tévesnek bizonyult feltevés, értelmezés gyakorta sokkal többet jelent az igazság keresésében, mint megannyi, az önálló gondolat hiányát elfedni hivatott hivatkozáshalmaz.

A jelen kötetben olvasható három dolgozatot rendhagyónak szántam. Évtizedek kutatásainak, adatgyűjtésének, álmatlan éjszakáinak, fejtörésének eredményéről adnak számot.

Rimaszombatban 1977 óta dolgozom, 1988 karácsonya óta polgárának is mondhatom magam - igaz, csak mint afféle gallycsapta, amint a hajdani gyükerek mondanák a magamfajtára. Az egyetem elvégzésétől foglalkoztat a város korai története. Több mint három évtizednyi - néhai professzorom, László Gyula fogalmazásában - termékeny bizonytalanság után, úgy érzem, sikerült megvilágítani a város korai történetét, s eloszlatni a város hiteles jelképeit elborító homályt.

Eszmélésemtől kísért a palóc eredetkérdés. Azt ugyan nem merem mondani, hogy sikerült volna megoldani ezt a rendkívül szövevényes problémakört, de talán némileg hozzájárulhatok a kibogozásához. Apaági eleim emléke előtt is fejet hajtok, ha az egykori palóc határőrökre gondolok. A Busa Viktortól gyűjtött hősepikát életem kiemelten nagy adományának tekintem.

Elképesztő, hogy a 20. század hetvenes éveiben éppen egy gömöri cigány származású fiatalember legyen az, aki az elveszett magyar hősepikának ezeket a páratlan emlékeit megismerteti velünk. Ugyanakkor örökké emlékeztet a mulasztásomra, hogy a tudását nem aknáztam ki.
(B. Kovács István)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Izrael - Föld és Szentség Benbassa, Esther - Attias, Jean-Cristophe 3,400 Ft 3 060 Ft
44 tévhit a nyelvekről és a nyelvünkről Tótfalusi István 1,990 Ft 1 791 Ft
A budapesti ima 2,690 Ft 2 421 Ft
Üzenetek a túlvilágról Theresa Cheung 3,180 Ft 2 862 Ft
Hannibal Thomas Harris 3,990 Ft 3 591 Ft
Josef Mengele eltűnése Oliver Guez 3,590 Ft 3 231 Ft
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában Mirza Ghulam Ahmad 7,990 Ft 7 191 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
...és mégis következmények nélküli ország? Fricz Tamás 2,500 Ft 2 250 Ft
Prédikációk Aggeus prófétáról Savonarola, Girolamo 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^