Politika

Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben

Identitásgyarmatosítás Erdélyben

Dani Erzsébet

Könyv
Pro print kiadó, 2016
288 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786065560802
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben
Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben
Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben
Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben
Dani Erzsébet - Identitásgyarmatosítás Erdélyben
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Dani Erzsébet „Identitásgyarmatosítás Erdélyben” című könyve tudós munka: nem csak a megszerzett tudás, a kicédulázott könyvek és folyóiratok könyvtárnyi tömege áll mögötte, hanem a személyes érdekeltség is, az, hogy a szerző lelki és morális értelemben kötődik ahhoz a tárgyhoz, tudniillik az erdélyi magyarság, közelebbről a székely nép történetéhez, kultúrájához, amelyet kutat és bemutat, összefoglal és analizál.

És természetesen személyesen kötődik ennek a kultúrának a hősi képviselőihez, olyanokhoz, mint Benedek Elek, Tamási Áron, Nyirő József, Balázs Ferenc és a többiek.

Mindez számára személyes ügyet jelent. A tudományos adalékok tengernyi sokaságát és az elemző biztonsággal az olvasó elé tárt műértelmezéseket valójában ez a személyes érdeklődés és érdekeltség fogja össze, ez ad számukra a tudományos elemzéseknél talán fontosabb és meggyőzőbb szellemi erőt.

Ahogy Dani Erzsébet megkeresi és megtalálja az irodalmi művek mélyén kibontakozó szellemi értékeket, így a kulturális emlékezetet és az identitást kifejező szellemiséget, az valóban azt a meggyőződést erősíti meg az olvasóban (bennem is), hogy bizony a szépirodalom, az írói sorsok, maga az irodalmi kultúra nem csak a tudományos kutatás tárgya lehet, hanem egy emberi közösség (ezúttal nevezetesen az erdélyi magyarság, a székely nép) közösségi életének és lelkiéletének, nemzeti identitásának fenntartója, védelmezője is.

*
Ezért ajánlom az Erdélyt-szerető, az erdélyi magyarság élete iránt érdeklődő olvasó figyelmébe ezt a kutatói szorgalommal, tudósi elmélyedéssel és nemzeti felelősségtudattal megírt könyvet.”
(Pomogáts Béla)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Identitásgyarmatosítás Erdélyben Dani Erzsébet 3,500 Ft 3 150 Ft
Társadalmi viselkedéstan V. kötet Sulikönyv : Jó nehéz az iskolatáska... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Virágos Kalotaszeg Kútvölgyi Mihály 3,990 Ft 3 591 Ft
Történeteink almáspitével Czakó Gábor 2,520 Ft 2 268 Ft
A rendszerváltás családtörténetei Dávid Beáta - Barna Ildikó - Bóné Veronika - Hegedűs Réka - Izsák Éva 2,300 Ft 2 070 Ft
Csodálatos élet Paládi József 800 Ft 720 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Kozmikus Hologram Jude Currivan PhD 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^