Újdonság

Nádas Péter - A szabadság tréningjei

A szabadság tréningjei

Nádas Péter

Könyv
Jelenkor kiadó, 2019
152 oldal, Kemény kötésű fűzött B6 méret
ISBN 9789636769543
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nádas Péter - A szabadság tréningjei
Nádas Péter - Leni sír
Nádas Péter - Világló részletek I-II.
Nádas Péter - A szabadság tréningjei
Nádas Péter - Leni sír
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 850 Ft
Ritkán van annyira szoros kapcsolat egyfelől a kíméletlenül kíváncsi ön- és világmegfigyelés, másfelől az írói műhelymunka között, mint Nádas Péter írói alkata esetében.

Az emlékben lappangónak, az élménybe temetettnek, az álomból felködlőnek, a képzeleten átrebbenőnek, a szokás, a kultúra és a civilizáció cenzúrája alá eső ezernyi elfojtott pillanatnak a kimondhatóság határát áttörő rögzítése valóban szabadsággyakorlat, „A szabadság tréningje”, ahogy e kis könyv címe mondja, mégpedig nem pusztán a beszéd, hanem az ember felszabadítása is. Az emancipáció általános értelmében.

Nemcsak a kimondhatóság, hanem attól elválaszthatatlanul, az elmondhatóság körének tágítása - és mint ilyen, kiváltképpen írói tett. A nagy művek létrejöttének forrásvidékén járunk ezeket az esszétöredékeket olvasva.

„Húszéves voltam, amikor elolvastam a Werthert, aztán zsinórban olvastam tovább Goethe csaknem valamennyi művét. Szenvedélyesen. Nem mintha valaki ijesztgetett volna, hogy ne lennék el nélküle. Valamiféle általános művelődési kényszer vezethetett hozzá, de nyomban föltárult egy ismerős, vad világ, amely nem vonzott, holott halálosan izgatott. Bozóttal benőtt, viharos tájék, mindenféle túlhabzó patakokkal, melyeknek partjain megnyugvást és enyhet ígérő ligetek és erdők látszanak, bár ténylegesen csábító rémeket rejtegetnek”...

„Jellegzetes thüringiai táj részleteivel íródott össze a szöveg, egy oly táj részleteivel, amelyet őrjöngő kamaszkoromból ismertem. Életem reális minőségeit láttam viszont e kép mögött...”

Sajátos, hogy a kötet egyik legmegrázóbb esszérészlete a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő gyorsvonat vécéjének leírása, „melynek soha meg nem változó állapotában egész nyomorúságos, kelet-európai létünk és működésünk kilátástalansága bűzlik. Amin kínjában csak röhögni tud az ember...”

*
...Azt mondja el, amiről a korszak nem beszél, s ha valaki szóba hozná, akkor rettenetes megütközést keltene vagy teljes értetlenséget váltana ki...

A szövegek szabad asszociációkra épülnek, álmok keverednek valósággal, filozófia a realitás naturalista részleteivel, politikum a történelemmel, monarchiás kisvilágunk a nagyvilággal, a városi zsivaly a falu beszédfoszlányaival, az abszolutizált magány az elviselhetetlen tülekedéssel.

„A Szabadság Tréningjei” „a realitással való szembenézés szakrális, egyszersmind nagyon is materiális, kíméletlen aktusa...”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 850 Ft
Tükörképek trónviszálya Csiba Zsolt 1,800 Ft 1 620 Ft
Egyszerűen élni Anselm Grün 2,690 Ft 2 421 Ft
Meghalni Vukovárnál Majoros Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Személynevek a középkori Magyarországon Slíz Mariann 1,900 Ft 1 710 Ft
A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth Kálmán 950 Ft 855 Ft
Mesterséges intelligencia Angie Smibert 3,995 Ft 3 596 Ft
A rendszerváltás családtörténetei Dávid Beáta - Barna Ildikó - Bóné Veronika - Hegedűs Réka - Izsák Éva 2,300 Ft 2 070 Ft
A Szfinx eredete Robert Bauval Robert M. Schoch PhD 5,990 Ft 5 391 Ft
Ao, az utolsó ősember DVD Jacques Malaterre 3,500 Ft 3 150 Ft
Olyan országban élek... Bugár Béla 1,600 Ft 1 440 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^