Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

Ipolyi Arnold

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
236 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155797569
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Ipolyi Arnold - Magyar mythológia
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ipolyi Arnold - Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ipolyi Arnold - A Magyar Szent Korona története
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 441 Ft
Ezt a művet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából írta IPOLYI ARNOLD, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI IGAZGATÓ ÉS RENDES TAG.
Budapest, 1886.
*
„A nemzet történeti műemlékei közt kétségtelenül egyik legméltóbb helyet foglalja el az ország Szent Koronája.

Mint állami létünkkel úgyszólván egykorú nemzeti palladium és műkincs, egyszersmind államhatalmi és nemzeti, jogi és törvényes jelentőségénél fogva máig éppen úgy jogérvényes hatású, valamint a közkegyelet tárgya.

Hálát adhatunk az isteni Gondviselésnek, hogy régi dicsőségünk elenyészett emlékeiből csak ennyi, s ily szent, örökség is maradt ránk, hogy még ily valóban páratlan nemzeti műkincset is felmutathatunk...”
*
Kivonat a TARTALOM-ból:

I. RÉSZ - A MAGYAR SZENT KORONA TÖRTÉNETE
• A korona és viselete. Őskori emlékei. Különféle neme, alakja és anyaga...
• A magyar Szent Korona adományozása II. Szilveszter pápa által...
• Adományozásának körülményei és indokai...
II. Szilveszter pápa adománylevele...
II. Szilveszter levelének a magyar korona művére vonatkozó kifejezése, hogy az általa készült...
• A Szent Korona adományozásáról szóló egykorú történetadatok...
• A Szent Korona későbbi átalakítása...
• A Szent Korona, a bizanti új koronával való egyesítése daczára is kizárólag sz. István koronájának neveztetett és tartatott azontúl is...
• Az Árpádházi-királyok fiúága kihaltával a Szent Korona elraboltatván és huzamosabb ideig letartóztatva lévén...
• A korona őriztetése a vegyesházi királyok alatt, a királyi kincstárban...
• Az elorzott koronát Erzsébet királyné ismételten elzálogosítja...
• A mohácsi vész alkalmával a Szent Korona Szapolyai János őrizete alatt Visegrádon, aki magát vele megkoronáztatja...
• A Szent Korona az országon kívül előbb Bécsbe, majd Prágába vitetik, és csak a koronázás alkalmával hozták ideiglenesen vissza Pozsonyba...
• A korona őrhelye a villám által sújtva. Bethlen fölkelése által veszélyben forog...
II. József magát nem koronáztatván meg, a Szent Koronát Bécsbe az udvari kincstárba letétetni rendeli...
• A korona II. Lipót koronázására vitetik a vármegyék bandériumai kíséretében. Budára visszahelyeztetvén, I. Ferencz ott vele megkoronáztatik...

II. RÉSZ - A SZENT KORONA S A KORONÁZÁSI EGYÉB JELVÉNYEK MŰLEÍRÁSA
• A Szent Korona alakjának és művezetének leírása. Műbecse és helye, a többi hasonló legrégibb koronák sorában...
• A bizanti későbbi korona alkalmazása a régibb római koronához. A bizantiak eltérő arany-anyaga, ötvösműve és zománcképei...
• A két korona arany-anyaga, ötvösművezete és zománcképei eltérő jellege. A zománczmű gyakorlata és különféle nemei...
• A zománczmű fejlődésének története nyugaton, Német-, Franciaországban és Rómában...
• A koronázási palást, mint sz. István király és Gizella királyné műve és ajándéka. Használatának adatai a királyok koronázása alkalmával...
• A királyi jogar s ország-alma. A jogarnak eltérő alakja, kristálygömbje és állatalakzatai...

*
„A Magyar Szent Korona és a Koronázási Jelvények Története és Műleírása” című ezen kiadványt Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája, a magyar államiság egyik jelképe iránt érdeklődő, az 1886-ban íródott, ezzel kapcsolatos művet megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 441 Ft
Fölszállott a páva Palásthy Imre 1,990 Ft 1 791 Ft
A bitorló család (A Habsburgok) Saárközy Erzsébet 2,800 Ft 2 520 Ft
Hókuszpókusz Kurt Vonnegut 3,499 Ft 3 150 Ft
A magyar mint idegen nyelv grammatikája - Elmélet és gyakorlat dr. Budai László 6,990 Ft 6 291 Ft
Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok Czére Andrea 3,500 Ft 3 150 Ft
Fény és Gyöngy Váradi Tibor - Gera Olga 2,000 Ft 1 800 Ft
A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak Romsics Ignác 4,499 Ft 4 050 Ft
Y-Biblia - Ifjúsági Biblia 4,500 Ft 4 050 Ft
A pénz istenei F. William Engdahl 5,999 Ft 5 400 Ft
Tele van a csipkebokor virággal... Nagy György (szerk.) 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^