Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

Ipolyi Arnold

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
236 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155797569
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 700 Ft
Megtakarítás: 6%
Online ár: 3 441 Ft
Nincs készleten
Leírás
Ezt a művet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából írta IPOLYI ARNOLD, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI IGAZGATÓ ÉS RENDES TAG.
Budapest, 1886.
*
„A nemzet történeti műemlékei közt kétségtelenül egyik legméltóbb helyet foglalja el az ország Szent Koronája.

Mint állami létünkkel úgyszólván egykorú nemzeti palladium és műkincs, egyszersmind államhatalmi és nemzeti, jogi és törvényes jelentőségénél fogva máig éppen úgy jogérvényes hatású, valamint a közkegyelet tárgya.

Hálát adhatunk az isteni Gondviselésnek, hogy régi dicsőségünk elenyészett emlékeiből csak ennyi, s ily szent, örökség is maradt ránk, hogy még ily valóban páratlan nemzeti műkincset is felmutathatunk...”
*
Kivonat a TARTALOM-ból:

I. RÉSZ - A MAGYAR SZENT KORONA TÖRTÉNETE
• A korona és viselete. Őskori emlékei. Különféle neme, alakja és anyaga...
• A magyar Szent Korona adományozása II. Szilveszter pápa által...
• Adományozásának körülményei és indokai...
II. Szilveszter pápa adománylevele...
II. Szilveszter levelének a magyar korona művére vonatkozó kifejezése, hogy az általa készült...
• A Szent Korona adományozásáról szóló egykorú történetadatok...
• A Szent Korona későbbi átalakítása...
• A Szent Korona, a bizanti új koronával való egyesítése daczára is kizárólag sz. István koronájának neveztetett és tartatott azontúl is...
• Az Árpádházi-királyok fiúága kihaltával a Szent Korona elraboltatván és huzamosabb ideig letartóztatva lévén...
• A korona őriztetése a vegyesházi királyok alatt, a királyi kincstárban...
• Az elorzott koronát Erzsébet királyné ismételten elzálogosítja...
• A mohácsi vész alkalmával a Szent Korona Szapolyai János őrizete alatt Visegrádon, aki magát vele megkoronáztatja...
• A Szent Korona az országon kívül előbb Bécsbe, majd Prágába vitetik, és csak a koronázás alkalmával hozták ideiglenesen vissza Pozsonyba...
• A korona őrhelye a villám által sújtva. Bethlen fölkelése által veszélyben forog...
II. József magát nem koronáztatván meg, a Szent Koronát Bécsbe az udvari kincstárba letétetni rendeli...
• A korona II. Lipót koronázására vitetik a vármegyék bandériumai kíséretében. Budára visszahelyeztetvén, I. Ferencz ott vele megkoronáztatik...

II. RÉSZ - A SZENT KORONA S A KORONÁZÁSI EGYÉB JELVÉNYEK MŰLEÍRÁSA
• A Szent Korona alakjának és művezetének leírása. Műbecse és helye, a többi hasonló legrégibb koronák sorában...
• A bizanti későbbi korona alkalmazása a régibb római koronához. A bizantiak eltérő arany-anyaga, ötvösműve és zománcképei...
• A két korona arany-anyaga, ötvösművezete és zománcképei eltérő jellege. A zománczmű gyakorlata és különféle nemei...
• A zománczmű fejlődésének története nyugaton, Német-, Franciaországban és Rómában...
• A koronázási palást, mint sz. István király és Gizella királyné műve és ajándéka. Használatának adatai a királyok koronázása alkalmával...
• A királyi jogar s ország-alma. A jogarnak eltérő alakja, kristálygömbje és állatalakzatai...

*
„A Magyar Szent Korona és a Koronázási Jelvények Története és Műleírása” című eme kiadványt Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája, a magyar államiság egyik jelképe iránt érdeklődő, az 1886-ban íródott, ezzel kapcsolatos művet megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok