Újdonság

Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása

Ipolyi Arnold

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
236 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155797569
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ipolyi Arnold - Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Ipolyi Arnold - Magyar mythológia
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ipolyi Arnold - A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ipolyi Arnold - A Magyar Szent Korona története
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 441 Ft
Ezt a művet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából írta IPOLYI ARNOLD, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI IGAZGATÓ ÉS RENDES TAG.
Budapest, 1886.
*
„A nemzet történeti műemlékei közt kétségtelenül egyik legméltóbb helyet foglalja el az ország Szent Koronája.

Mint állami létünkkel úgyszólván egykorú nemzeti palladium és műkincs, egyszersmind államhatalmi és nemzeti, jogi és törvényes jelentőségénél fogva máig éppen úgy jogérvényes hatású, valamint a közkegyelet tárgya.

Hálát adhatunk az isteni Gondviselésnek, hogy régi dicsőségünk elenyészett emlékeiből csak ennyi, s ily szent, örökség is maradt ránk, hogy még ily valóban páratlan nemzeti műkincset is felmutathatunk...”
*
Kivonat a TARTALOM-ból:

I. RÉSZ - A MAGYAR SZENT KORONA TÖRTÉNETE
• A korona és viselete. Őskori emlékei. Különféle neme, alakja és anyaga...
• A magyar Szent Korona adományozása II. Szilveszter pápa által...
• Adományozásának körülményei és indokai...
II. Szilveszter pápa adománylevele...
II. Szilveszter levelének a magyar korona művére vonatkozó kifejezése, hogy az általa készült...
• A Szent Korona adományozásáról szóló egykorú történetadatok...
• A Szent Korona későbbi átalakítása...
• A Szent Korona, a bizanti új koronával való egyesítése daczára is kizárólag sz. István koronájának neveztetett és tartatott azontúl is...
• Az Árpádházi-királyok fiúága kihaltával a Szent Korona elraboltatván és huzamosabb ideig letartóztatva lévén...
• A korona őriztetése a vegyesházi királyok alatt, a királyi kincstárban...
• Az elorzott koronát Erzsébet királyné ismételten elzálogosítja...
• A mohácsi vész alkalmával a Szent Korona Szapolyai János őrizete alatt Visegrádon, aki magát vele megkoronáztatja...
• A Szent Korona az országon kívül előbb Bécsbe, majd Prágába vitetik, és csak a koronázás alkalmával hozták ideiglenesen vissza Pozsonyba...
• A korona őrhelye a villám által sújtva. Bethlen fölkelése által veszélyben forog...
II. József magát nem koronáztatván meg, a Szent Koronát Bécsbe az udvari kincstárba letétetni rendeli...
• A korona II. Lipót koronázására vitetik a vármegyék bandériumai kíséretében. Budára visszahelyeztetvén, I. Ferencz ott vele megkoronáztatik...

II. RÉSZ - A SZENT KORONA S A KORONÁZÁSI EGYÉB JELVÉNYEK MŰLEÍRÁSA
• A Szent Korona alakjának és művezetének leírása. Műbecse és helye, a többi hasonló legrégibb koronák sorában...
• A bizanti későbbi korona alkalmazása a régibb római koronához. A bizantiak eltérő arany-anyaga, ötvösműve és zománcképei...
• A két korona arany-anyaga, ötvösművezete és zománcképei eltérő jellege. A zománczmű gyakorlata és különféle nemei...
• A zománczmű fejlődésének története nyugaton, Német-, Franciaországban és Rómában...
• A koronázási palást, mint sz. István király és Gizella királyné műve és ajándéka. Használatának adatai a királyok koronázása alkalmával...
• A királyi jogar s ország-alma. A jogarnak eltérő alakja, kristálygömbje és állatalakzatai...

*
„A Magyar Szent Korona és a Koronázási Jelvények Története és Műleírása” című ezen kiadványt Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája, a magyar államiság egyik jelképe iránt érdeklődő, az 1886-ban íródott, ezzel kapcsolatos művet megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 441 Ft
Meditációk és pozitív megerősítések minden napra Louise L. Hay 5,490 Ft 4 941 Ft
Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül Hála József G. Szabó Zoltán 2,990 Ft 2 691 Ft
Róka koma - In memoriam Hornyik László Domonkos László Kemény András 1,890 Ft 1 701 Ft
Ferenc Pápa ihlető szavai Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
Pest-Budai Nemzetőrök 1848-49 1,990 Ft 1 791 Ft
Egy sima, egy fordított Ferdinandy György 1,890 Ft 1 701 Ft
Reneszánsz utazás Györkös Attila 3,200 Ft 2 880 Ft
II. Szilveszter, az ezredik év pápája Pierre Riché 1,500 Ft 1 350 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyarország egy erdélyi szemével Szabó Szonja 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^