Újdonság

Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai

A szabadság reakciós harcosai

Megadja Gábor

A haladó politika közép-európai bírálata

Könyv
Századvég kiadó, 2019
328 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155164439
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai
Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai
Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai
Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai
Megadja Gábor - A szabadság reakciós harcosai
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 791 Ft
Megadja Gábor (1985 -) a Századvég vezető kutatója, a 888.hu publicistája.

Első könyve „Az utópia hegemóniája” címmel 2014-ben jelent meg, jelen kötet pedig doktori értekezésként született.

• Lehetséges, hogy a modern totalitárius rezsimek visszazuhanást jelentenek a sötét korokba, a modernitás előtti időkbe?

• A felvilágosodás előtti törzsi szellemiséget testesítik meg, főleg Közép-és Kelet-Európában vagy a harmadik világban, ahol nem tudtak megszabadulni a barbarizmustól?

• Vagy pont ellenkezőleg, a nemzetiszocializmus és a kommunizmus épp a modernitásnak köszönhetik létüket?

A könyvben tárgyalt szerzők a második álláspont mellett érvelnek.

*
„A Szabadság Reakciós Harcosai” című ezen kiadvány „egy eretnek könyv. A haladás és a modernitás jelenségeinek értelmezésében az intézményesített és uralkodó felfogástól élesen eltér, tagadja az ezeket megalapozó dogmákat, kérdőre vonja a modern ortodoxia tételeit.

A könyvben tárgyalt szerzők maguk is eretnekek, ám a könyv néhány szerzőt is olyan módon értelmez, amely a követőik szemszögéből ugyancsak szentségtörő eljárásnak minősülhet”...

*
Tartalom:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - ELŐSZÓ
• A modernitás problémája: ismeretelmélet, erkölcs és politika;
(A felvilágosodás racionalizmusának problémája - Szcientizmus - Tudomány és erkölcs - A politika új szubsztanciája - Posztmodern?)

• A modern politika vallásai;
(Előzmények, a vallásos cselekvés és a khiliazmus - A modern szerzetesség - Gnosztikus modernség - Szekularizáció - Politikai vallások, kollektivizmus)

• Az utópikus gondolkodás veszélyei;
(Az utópia antik mintája, Platón Állama - A kereszténység hatása és az utópikus gondolkodás vallásos karaktere - Antipolitika - Álom és valóság - A szabadság felszámolása)

• Üldöztetés: a liberális emancipáció kísérletének kudarca;
(Strauss, zsigeri szembenállás a liberalizmussal? - Zsidó és filozófus - A liberalizmus önellentmondása és az arra adott válaszok - A felvilágosodás és az emancipáció reményeinek bukása)

• A liberalizmus és a liberális demokrácia válsága;
(Kultúra és nevelés - A modern liberalizmus privatizmusa - Intézményelvűség és konstitucionalizmus - Alkotnányosság és képviseleti demokrácia - Arendt és az emberi jogok)

• A demokrácia liberális kritikája;
(Az identitás posztulátuma és az uralom kollektivista-demokratikus koncepciója - Konformizmus)

• Totalitárius demokrácia;
(A modern forradalmak problémája - A tervezés kritikája - Totalitárius demokrácia)

• Megőrzés vagy visszatérés?
(A város és a filozófus ellentéte, Strauss módszere - A partikularizmus problémája Straussnál - A természet(jog) felfedezése, Strauss konvencionalizmus bírálata - Voegelin és a konzervatív gondolkodás - Hannah Arendt mint konzervatív gondolkodó?)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 791 Ft
A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódjai Kovács-Magyar András 5,500 Ft 4 950 Ft
Az álomnak vége Bogár László 3,400 Ft 3 060 Ft
Gyógyítsd magad William E. Gray 2,100 Ft 1 890 Ft
A belső energia felébresztése Richard Ingner 2,500 Ft 2 250 Ft
Rudolphus (Tanúság 3.) Elek Ottó 2,999 Ft 2 700 Ft
Világkatasztrófák Marton Veronika 2,800 Ft 2 520 Ft
Kvantum - Uroborosz csomag - 2 könyv együtt kedvezőbben Carl Johan Calleman Ph.D. - Drunvalo Melchizedek 9,490 Ft 8 541 Ft
Keletre, magyar! Ablonczy Balázs 3,490 Ft 3 141 Ft
Szent László templomok a Kárpát-medencében Dr- Fodor János 5,500 Ft 4 950 Ft
Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Benkő Elek - Székely Attila 3,950 Ft 3 555 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^