Újdonság

Kovács László - Görföl Jenő - A felvidéki bányavárosok középkori templomai

A felvidéki bányavárosok középkori templomai

Kovács László - Görföl Jenő

Könyv
Nap kiadó, 2018
152 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9788081040740
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovács László - Görföl Jenő - Középkori templomok Pozsony vármegyében
Kovács László - Görföl Jenő - Dél-Szlovákia középkori templomai
Kovács László - Görföl Jenő - A felvidéki bányavárosok középkori templomai
Kovács László - Görföl Jenő - Középkori templomok Pozsony vármegyében
Kovács László - Görföl Jenő - Dél-Szlovákia középkori templomai
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 4 266 Ft
A Felvidék tele van csodálatos műemlékekkel, építményekkel, templomokkal. Utóbbiak egy része az Árpád-házi királyok uralkodása alatt épült, ezek múltunk olyan emlékei, amelyeket bárki felkereshet, megtekinthet.

A felvidéki bányavárosokban is több olyan emlék van, amely a magyar középkorból maradt ránk.

Ebből a csodálatos kivitelezésű albumból sok minden kiderül, többek között az is, hogy a városok kialakulása Magyarországon, így a Felvidéken is a középkorban kezdődött. A királyi és püspöki várak alatt létesült településekből jöttek létre.

II. András bányaművelés céljából thüringiai telepeseket hívott az országba, IV. Béla a tatárjárás után érkező ezen ún. „hospeseknek” (telepeseknek, vagy idegen jövevényeknek) több helyen városi kiváltságokat adott. A felvidéki városok közül Selmecbánya 1245-ben, Besztercebánya 1255-ben, Gölnicbánya 1246-ban, Igló 1271-ben kapott városi kiváltságokat.

A bányászat és a bányavárosok fejlődése az Anjou-házi uralkodók idején élte virágkorát. Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt több városi kiváltságot élvező település polgársága bányaművelési monopóliumot kapott, aminek köszönhetően pl. csak a királynak fizettek adót...

Szabad királyi bányavárossá vált: Selmecbánya, Besztercebánya, Körmöcbánya, Bakabánya, Újbánya, Libetbánya és a Selmecbányából kivált Bélabánya.

Úgynevezett szabadalmazott királyi bányaváros lett Nagy Lajos idejében: Igló, Mátyás alatt Gölnicbánya és Szomolnok.

Földesúri függésben lévő bányaváros lett: Rozsnyó és Csetnek.

*
Ezeknek a városoknak a középkorban megépültek a templomai is. A Szent Katalin-templom az egyik legszebb középkori emlék - amely Selmecbányán tekinthető meg napjainkban is...
*
Tartalom:

• A bányavárosok kialakulása;
Selmecbánya - Szent Katalin-templom;
Körmöcbánya - Szent Katalin-templom;
Újbánya - Szent Erzsébet-templom;
Bakabánya - Szent Miklós-templom;
Bélabánya - Szent János-plébánia templom;
Besztercebánya - Szűz Mária-templom;
Igló - Szűz Mária Mennybevétele-templom;
Gölnicbánya - Szűz Mária Mennybevitele-templom;
Csetnek - Szűz Mária-templom;
Rozsnyó

• Magyar-szlovák helynévjegyzék;

Resumé - Stredoveké kostoly baníckych miest na Slovensku
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 4 266 Ft
Égi édesanyánk könnyei Papp Faber Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Őseink Fényvallása Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Ó én édes hazám, te jó Magyarország Balassi Bálint 4,950 Ft 4 455 Ft
Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Benkő Elek 6,500 Ft 5 850 Ft
Üstökös Demeter Barcsa Dániel 3,990 Ft 3 591 Ft
A barokk Kolozsvár Kovács Kiss Gyöngy 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyar környezet atlasza Faragó Imre 3,000 Ft 2 700 Ft
Magyar Styl - reprint dr. Réthy László 1,450 Ft 1 305 Ft
Az elsöprő kisebbség Gerő András 3,500 Ft 3 150 Ft
Gyűrű-kúra Mihalec Gábor 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^