Újdonság

Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Paczolay Gyula

89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben

Könyv
Tinta kiadó, 2019
146 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634092056
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Paczolay Gyula - Többnyelvű szólás - és közmondásgyűjtemény
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Paczolay Gyula - Többnyelvű szólás - és közmondásgyűjtemény
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
A költő, hadvezér és államférfi (horvát bán), gróf Zrínyi Miklós írásaiban, - főleg 1650 és 1663 közt létrejött prózai műveiben és fennmaradt 408 levelében - jó néhány közmondás és szólás is található. A magyar nyelvűek mellett gyakran latin, de olykor például olasz és török adatok is felbukkannak.

Paczolay Gyula munkájának célja: gróf Zrínyi Miklós műveiben található proverbiumanyag (a közmondások és szólások) feltárása és vizsgálata, különös tekintettel a magyar nyelvű adatokra.

Ezek a kötetben szövegkörnyezetükkel együtt olvashatók, feltüntetve benne a Zrínyi által gyakran egyidejűleg megadott hasonló, kiegészítő vagy olykor éppen ellentétes értelmű proverbiumokat, szentenciákat is.

A téma feldolgozása során kísérlet történt az egyes adatok időrendbe illesztésére a magyar proverbiumok sorában, másrészt európai elterjedésük feltárására, főleg közeli megfelelőiknek az angol, észt, lengyel, német és olasz nyelvben való kimutatására, s adott esetben a klasszikus forrásaik megnevezésére is.

A magyar adatokra vonatkozóan cél volt a Zrínyi előtti előfordulások kiderítése, valamint annak a bemutatása, hogy a későbbi századokban ezek változatlanul vagy módosulva az általános proverbiumkincs részei maradtak-e, illetve. hogy a használatuk egyes nyelvjárásokra szűkült-e, vagy feledésbe merültek, és adott esetben ugyanazon alapgondolat más formában él tovább.

Zrínyi szívesen idéz a magyar szövegben latin szentenciákat, ezek egy része később – feltehetően más, korábbi és későbbi források hozzájárulásával – magyar közmondássá váltak...

*
A „Közmondások, Szólások Zrínyi Miklós Írásaiban” című ezen kötetben Paczolay Gyula (1930 -), a műszaki tudományok kandidátusa, közmondáskutató a Zrínyi Miklós műveiben és levelezésében előforduló forrásmunkákat mutatja be. Nem csupán listaszerűen, hanem felrajzolja a történeti hátterüket is. Közli a legkorábbi előfordulásukat, s ebből rögtön megtudhatjuk, hogy ismerték-e a Zrínyi előtti forrásból az illető kifejezést, vagy sem.

Tanulságos az egyéb európai nyelvekben meglévő megfelelők, párhuzamok vizsgálata is, akárcsak a nyelvjárásokban való meglétük vagy hiányuk.


A szerző jelenleg (2019) hasonló módon dolgozza fel Baranyai Decsi János 1598-ban Bártfán kiadott első magyar szólás- és közmondásgyűjteményének anyagát...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Nyelvészeti ínyencfalatok Tótfalusi István 1,990 Ft 1 791 Ft
Magyar szókincsbővítő diákszótár Eőry Vilma - Kiss Gábor - Kőhler Klára 2,490 Ft 2 241 Ft
Újságcikkeim Tóth János 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar nevelés, népi gondolat Virt László 2,000 Ft 1 800 Ft
Hangjelölési munkafüzet Cs. Nagy Lajos 990 Ft 891 Ft
Mondatok Czakó Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
44 tévhit a nyelvekről és a nyelvünkről Tótfalusi István 1,990 Ft 1 791 Ft
A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról Bánki György 4,550 Ft 4 095 Ft
Örökölt családminták Mark Wolynn 3,990 Ft 3 591 Ft
A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig T. Litovkina Anna - Farkas Edit 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^