Újdonság

Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Paczolay Gyula

89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben

Könyv
Tinta kiadó, 2019
146 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634092056
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Paczolay Gyula - Többnyelvű szólás - és közmondásgyűjtemény
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Paczolay Gyula - Többnyelvű szólás - és közmondásgyűjtemény
Paczolay Gyula - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
A költő, hadvezér és államférfi (horvát bán), gróf Zrínyi Miklós írásaiban, - főleg 1650 és 1663 közt létrejött prózai műveiben és fennmaradt 408 levelében - jó néhány közmondás és szólás is található. A magyar nyelvűek mellett gyakran latin, de olykor például olasz és török adatok is felbukkannak.

Paczolay Gyula munkájának célja: gróf Zrínyi Miklós műveiben található proverbiumanyag (a közmondások és szólások) feltárása és vizsgálata, különös tekintettel a magyar nyelvű adatokra.

Ezek a kötetben szövegkörnyezetükkel együtt olvashatók, feltüntetve benne a Zrínyi által gyakran egyidejűleg megadott hasonló, kiegészítő vagy olykor éppen ellentétes értelmű proverbiumokat, szentenciákat is.

A téma feldolgozása során kísérlet történt az egyes adatok időrendbe illesztésére a magyar proverbiumok sorában, másrészt európai elterjedésük feltárására, főleg közeli megfelelőiknek az angol, észt, lengyel, német és olasz nyelvben való kimutatására, s adott esetben a klasszikus forrásaik megnevezésére is.

A magyar adatokra vonatkozóan cél volt a Zrínyi előtti előfordulások kiderítése, valamint annak a bemutatása, hogy a későbbi századokban ezek változatlanul vagy módosulva az általános proverbiumkincs részei maradtak-e, illetve. hogy a használatuk egyes nyelvjárásokra szűkült-e, vagy feledésbe merültek, és adott esetben ugyanazon alapgondolat más formában él tovább.

Zrínyi szívesen idéz a magyar szövegben latin szentenciákat, ezek egy része később – feltehetően más, korábbi és későbbi források hozzájárulásával – magyar közmondássá váltak...

*
A „Közmondások, Szólások Zrínyi Miklós Írásaiban” című ezen kötetben Paczolay Gyula (1930 -), a műszaki tudományok kandidátusa, közmondáskutató a Zrínyi Miklós műveiben és levelezésében előforduló forrásmunkákat mutatja be. Nem csupán listaszerűen, hanem felrajzolja a történeti hátterüket is. Közli a legkorábbi előfordulásukat, s ebből rögtön megtudhatjuk, hogy ismerték-e a Zrínyi előtti forrásból az illető kifejezést, vagy sem.

Tanulságos az egyéb európai nyelvekben meglévő megfelelők, párhuzamok vizsgálata is, akárcsak a nyelvjárásokban való meglétük vagy hiányuk.


A szerző jelenleg (2019) hasonló módon dolgozza fel Baranyai Decsi János 1598-ban Bártfán kiadott első magyar szólás- és közmondásgyűjteményének anyagát...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar nyelvről Grétsy László - Kiss Gábor szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
Az Arthur király mondakör Kiss Sándor 2,800 Ft 2 520 Ft
A repülő kastély Illyés Gyula 2,690 Ft 2 421 Ft
Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében Dr. Dobál Viktor - Som Márta - Lukácsy Csaba - Batthyany Bálint 3,990 Ft 3 591 Ft
Madách Imre Kerényi Ferenc 2,000 Ft 1 800 Ft
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban Paczolay Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Anthologia Hungarica Hajdu Endre 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyarország népei és a Római birodalom Alföldi András 3,400 Ft 3 060 Ft
Adjátok vissza a hegyeimet - rovásírással Wass Albert 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^