Újdonság

Vonyó József - Gömbös Gyula és a hatalom

Gömbös Gyula és a hatalom

Vonyó József

Könyv
Kronosz kiadó, 2018
640 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634670131
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vonyó József - Gömbös Gyula és a hatalom
Vonyó József - Gömbös Gyula
Vonyó József - Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944
Vonyó József - Gömbös Gyula és a hatalom
Vonyó József - Gömbös Gyula
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 950 Ft
Internetes ár: 5 653 Ft
Gömbös Gyulát (1886-1936, miniszterelnök: 1932-1936) Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök mellett - a két világháború közötti Magyarország harmadik legbefolyásosabb politikusaként tartják számon. Okkal.

Gömbös jelentőségét elsősorban az adta, hogy - részben a két politikustárssal azonos, vagy legalább elemeiben hasonló célokat követve - haláláig a bethleni rendszert megváltoztatni akaró nemzeti (jobboldali) radikális irányzat vezető személyisége, vezére volt.

Jelentős hatást gyakorolt társadalmi csoportok nézeteinek, politikai mentalitásának alakulására. Nemcsak tetteivel és politikai gyakorlatával, hanem az utóbbiakat meghatározó és általa hirdetett elvekkel is.

Megítélése máig vita tárgya. Sokan kiemelkedő államférfinak tartották, s tartják ma is, míg mások az ország romlásáért felelősséggel tartozó politikusnak. Jelen kötet olyan kérdésekre igyekszik választ adni, amelyek expressis verbis vagy akár csak látensen a kortárs megnyilatkozásokban, illetve az utókor vitáiban is megfogalmazódtak.

Ez a kötet a címnek megfelelően elsősorban azt vizsgálja, miként viszonyult Gömbös a hatalomhoz.

• Miért törekedett ifjú korától, politikai pályára lépésétől kezdve a hatalom megszerzésére?

• Miért és hogyan sikerült azt megszereznie, és hogyan élt vele?

• Akart-e diktatúrát teremteni?

• Diktátor volt-e?

• A kormány fejeként feladta-e a gondolkodását, 1919-től jellemző fajvédő nézeteit, s ezen belül az antiszemitizmusát?

• Terheli-e felelősség mindazért - a zsidótörvényekért, a holokausztért, Magyarország háborús részvételéért és a vereség következményeiért stb. -, ami halálát követően okozott súlyos károkat az országnak, szenvedéseket a lakosság tetemes részének?

• Valóban Mussolini és Hitler példáját követve tervezte-e és hajtotta végre politikáját miniszterelnökként?

*
Összefoglalóan: Milyen Politikus Volt Gömbös Gyula?

Hogyan lett a katonatisztből miniszterelnök, az ország, az általa mindenekfölöttinek tekintett és hirdetett nemzet érdekeit szolgáló víziókat megvalósító államférfi helyett bukott politikus...?
*
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 950 Ft
Internetes ár: 5 653 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon Varga Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
Bem apó Erdélyországban Ballai László 2,000 Ft 1 800 Ft
Fegyver alatt Hidvégi Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Liliom és kard Földi Pál 1,800 Ft 1 620 Ft
A zarándokút Tiit Aleksejev 2,950 Ft 2 655 Ft
Majorana a tér tenyerén Böszörményi Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról Salamon Konrád 1,990 Ft 1 791 Ft
Összefonódó ujjak Duray Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Fiú és apa - Son and Father M. Makkai Piroska-Weszely Tibor 7,850 Ft 7 065 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^