Újdonság

Benedek Elek - Honszerző Árpád

Honszerző Árpád

Benedek Elek

Elbeszélés a Honfoglalás idejéből

Könyv
Allegro Könyvek kiadó, 2019
192 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639240698
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Benedek Elek - Erdélyi népmondák
Benedek Elek - Óriások és törpék
Benedek Elek - Testamentum
Benedek Elek - A honfoglalás mondái
Benedek Elek - Székelyföldi mondák és mesék
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 682 Ft
A ​monda az a történet, amit a nép a múltról igaznak tart. Nem szórakoztatni akar, hanem ahogyan a híres folklór-kutató Theodor Renfey megállapította, elsősorban tanítani.

A történelem nemcsak eseményeket, titkokat hordoz, hanem epikus köntösbe bújtatva tanulságokat is. A monda rejtett lelki, erkölcsi tulajdonságokat emel ki, miközben csodás eseményeket mesél, hősöket formál. Nem hazudik, de az elbeszélés sodró formáját sokszor csodás elemekbe öltözteti.

A történeti mondáktól nem tudományos hitelességet várunk, hanem inkább morális tisztességet, emberséget. A mondának mindig ez a célja.

*
„Honszerző Árpád” birodalmába kalauzol ez a történelmi olvasókönyv. Benedek Elek, a mindenki által jól ismert nagy mesemondó a középkori krónikások ősi írásai nyomán újra álmodja a hajdani világ ködbe vesző titkait.

Ebből a máig élő legendából az őshaza, a honfoglalás emlékei bontakoznak ki előttünk, tizennégy lenyűgözően szép történetben. Nem tudjuk, hogy Árpád sírját hol rejti az anyaföld. Hamvait ne keressétek – tanácsolja Elek apó –, hadd pihenjenek tovább az édes anyaföld porával összevegyülve!

E földnek minden darabkája zarándokhelyünk: akármerre lépünk.
*

„Isten ellátta természetes határokkal a három halom s négy folyó földjét, s Árpád messze jövendőbe néző bölcsessége e határok között akarta földhöz kötni a magyart.”

Benedek Elek a legendás magyar őstörténet Dnyeszter menti szállásterületétől a hazára lelő és hazát szerző Honfoglalásig, majd a Kárpát-medencei megtelepedést biztosító, dicsőséges Pozsonyi diadalig követi nyomon Árpád vezér és népe sorsát, megpróbáltatásokon, sorsdöntő csatákon keresztül, de felvillannak a korabeli hétköznapok elképzelt, gazdagon, színesen elmesélt történései is.

E regékből szőtt csodás történet képiségével, mesés elemeivel minden magyar olvasóhoz eltalálhat, mely függetlenül a tényektől közös és továbbörökítendő élmény lehet mindannyiunk számára, hiszen az irodalom efféle különleges erejének legalább akkora nemzetmegtartó ereje van, mint a tényeknek.

A történetben megelevenednek a magyar őstörténet ismert alakjai, helyszínei és máig élő epizódjai, melyek segítségére lehetnek kicsinek és nagynak, hogy megismerje és becsülje magyarságunk múltból fakadó hagyományait, értékeit, s tegye kíváncsivá történelmünk alaposabb megismerésére.

Ezt a megismerést segítik Szabó Mariann színes, a honfoglaláskori motívumkincsünkből merítő grafikái is.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 682 Ft
Pilinszky közelében Kovács Péter 2,700 Ft 2 430 Ft
Az Árpád-Páholy története 1870-1895 Arató Frigyes 2,700 Ft 2 430 Ft
Gróf Tisza István meggyilkolása (keményfedeles) Csere Péter 3,570 Ft 3 213 Ft
Irigység, kibeszélés, rosszindulat Almási Kitti 3,360 Ft 3 024 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Vukán ANTIKVÁR Szegedi-Szabó Béla 3,800 Ft 3 420 Ft
Szilánkok Németh László levelezéséből 1914-1948 Németh László 1,980 Ft 1 782 Ft
A ThetaHealing filozófiája - A létezés hét síkja Vianna Stibal 2,990 Ft 2 691 Ft
Villám és tűz 2,730 Ft 2 457 Ft
Találd meg önmagad! Shirley MacLaine 3,690 Ft 3 321 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^