Újdonság

Buji Ferenc - A rejtőzködő Messiás

A rejtőzködő Messiás

Buji Ferenc

Ezotéria és exotéria az evangéliumban

Könyv
Kötet kiadó, 2019
372 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789638438232
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Buji Ferenc - Az elfelejtett evangélium
Buji Ferenc - A rejtőzködő Messiás
Buji Ferenc - Harmonia universalis
Buji Ferenc - Az emberré vált ember
Buji Ferenc - A halhatatlanság virágfüzére
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 750 Ft
Internetes ár: 3 563 Ft
Az ezotéria szó a görög esoteros = belső szóból származik, és egy belső körre vonatkozik. Konkrét jelentése: egy belső körnek szóló tanítás az emberi lét legmélyebb értelméről, valamint a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggéseiről.

Ez a tanítás csak keveseké – a beavatottaké – volt mindig is, szemben az exoterikus (exoteros = külső) tanításokkal, amelyek tömegeknek szóltak.

Minden nagy szellemi tanításnak van tehát egy tömegekhez szóló exoterikus, és egy belső körnek szóló ezoterikus tanítása. A sokaknak szóló ilyen exoterikus tanítás pl. a tízparancsolat, amely egyrészt az emberi együttélés alapszabályait fekteti le...
*

Egy közkeletű nézet szerint semmi sem idegen annyira a kereszténységtől, mint az ezotéria.

Buji Ferenc ezen könyve szerint ennek épp az ellenkezője igaz: az ezotéria és az exotéria, a keveseknek szóló titkos tanítás és a mindenkinek szóló nyilvános tanítás különbsége mélyen gyökerezik a kereszténységben, sokkal mélyebben, mint a többi nagy vallásban.

Ahhoz, hogy a szerző rekonstruálni tudja a názáreti Jézus régóta feledésbe merült ezoterikus tanítását, évszázadok porát kellett lefújnia az evangéliumokról.

Új könyvében (2019) nemcsak azt vizsgálja, hogy mi volt a tartalma ennek az ezoterikus tanításnak, hanem azt is, hogy az ezotéria és exotéria e markáns megkülönböztetésének miért kellett feledésbe merülnie a kereszténység története során, illetve, hogy mi akadályozza az újra történő felismerését mind a mai napig.
*
Tartalom:

1. Az ízét vesztett só;
2. A krisztusi ezotéria közvetlen jelei;
3. Az Emberfia;
4. A krisztusi ezotéria közvetlen jelei;
Függelék: „Semmi sincs elrejtve...”?

5. A krisztusi ezotéria és exotéria tartalma;
Függelék: A Miatyánk exoterikus és ezoterikus értelme;

6. Az Emberfia nyelvi géniusza;

7. Az ezotéria egyházi elutasításának okai;
Függelék: Christus Platonicus;

8. A keresztény ezotéria másodvirágzása;

9. Az ezotéria értelme a mai világban;
Függelék: Krisztus és Pál;
BIBLIOGRÁFIA

*
„A Rejtőzködő Messiás” című ezen kiadványban egyértelművé válik, hogy a titkos és a nyilvános tanítás e megkülönböztetése révén derül csak fény igazán arra, hogy „Krisztus tanítása sokkal több a kétezer éve jól ismert vallási közhelyek puszta tárházánál...”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 750 Ft
Internetes ár: 3 563 Ft
Az ember és csillagai Rudolf Steiner 1,450 Ft 1 305 Ft
Különös karácsony Baricz Lajos 2,200 Ft 1 980 Ft
Test-lélek szótár Késmárki László 5,900 Ft 5 310 Ft
Misztikai ösvény - Titkos könyv Czakó Gábor 2,300 Ft 2 070 Ft
A kis Buddha DVD Bernardo Bertolucci 2,990 Ft 2 691 Ft
A Spanyol Armada pusztulása (1588) Illik Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
Történelem, történetírás, hagyomány Romsics Ignác 3,480 Ft 3 132 Ft
Pokol Dante Alighieri 3,990 Ft 3 591 Ft
A téli tücsök meséi - Szövegfeldolgozó munkafüzet Csukás István 699 Ft 630 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^