Újdonság

Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa

A színek és a színnevek világa

Székely Gábor (szerk.)

Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről - 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel

Könyv
Tinta kiadó, 2019
298 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634091844
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Azt, hogy milyen színes, azaz sokszínű a világ, mi sem tükrözi jobban, mint az a változatosság, amellyel a világ nyelvei a színeket leírják, kifejezik, megjelenítik.

Vélhetnénk, hogy a világon az emberek a színeket azonos módon látják és azonos tagolással írják le. Ennek a kötetnek az olvasása közben azonban rájövünk arra, hogy ez közel sem így van, hogy a népek és népcsoportok nemcsak a színárnyalatok, hanem még az alapszín-elnevezések és -megnevezések tekintetében is másként képezik le a látottakat. Abból mást emelnek ki, máshogyan tagolják a színskálákat, és végső soron más jelentéstartományú színnevekkel operálnak.

E tanulmánykötet célja ennek a változatosságnak és gazdagságnak a bemutatása és érzékeltetése.

Mielőtt azonban az egyes népek, nemzetek nyelvhasználatában kialakult színelnevezések rendszerét mutatnánk be tizenkét nyelv (angol, cseh, finn, francia, japán, kínai, koreai, német, olasz, orosz, román, szerb) színelnevezéseinek leírásán és a megfelelő magyar nyelvi kifejezésekkel történő egybevetésén keresztül, a kötet első részében néhány általánosabb tárgyú dolgozat vezeti be a témát.

• A nyitó tanulmány szerzője az érdeklődők széles köre számára is érthető módon fogalmazta meg a színnek, mint fizikai jelenségnek a lényegét, legfontosabb tulajdonságait.

• Ezt követi egy történettudományi ihletésű dolgozat: általános áttekintése annak a kérdésnek, hogy hol és mikor milyen szerepet játszottak a különböző színek a történelmi eseményekhez kapcsolódva.

• Egy művészeti témájú dolgozat fordításelméleti kérdéseket tárgyal, középpontba helyezve a szecesszió és a színek viszonyát.

• Az alapszínnevek univerzáliáiról szóló értekezésben a szerzőpáros - támaszkodva az igen gazdag magyar és nemzetközi szakirodalomra - körültekintő gondossággal mutatja be a színelnevezések bonyolult rendszerét a magyar nyelvben.

• A kontrasztív nyelvészet körébe sorolható, idegen nyelveket érintő dolgozatok, mint általában az ilyen természetű értekezések azonkívül, hogy bemutatják az olvasónak a színelnevezések célnyelvi rendszerét, azt vizsgálják, hogy azok mennyiben hasonlítanak és milyen mértékben térnek el a magyar színnevekhez viszonyítva.

*
„A Színek és a Színnevek Világa” című ezen kiadvány érdeklődésre tarthat számot a nyelvtanárok, az idegen nyelvet tanulók, a fordítók és a színekkel foglalkozó szakemberek körében. Néhány dolgozat érdekes lehet azok számára is, akik nem elsősorban az idegen nyelvekkel kívánnak foglalkozni, hanem kultúrtörténeti, művészeti témájú kérdésekről szeretnének olvasni.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
II. Rákóczi Ferenc csatái Markó Árpád 3,700 Ft 3 330 Ft
A Domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt Harsányi András 2,000 Ft 1 800 Ft
Kalocsai motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Különbusz Kristóf, avagy száz csónak is egy a vége Galla Miklós 3,490 Ft 3 141 Ft
A dzsihád legyőzése Dr. Sebastian Gorka 3,199 Ft 2 880 Ft
Üzenetek odaátról W. T, Stead 1,890 Ft 1 701 Ft
A magyar nyelv lényege Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília 1,680 Ft 1 512 Ft
A sibói bölény Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
A színek és a színnevek világa Székely Gábor (szerk.) 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^