Újdonság

Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa

A színek és a színnevek világa

Székely Gábor (szerk.)

Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről - 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel

Könyv
Tinta kiadó, 2019
298 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634091844
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Székely Gábor (szerk.) - A színek és a színnevek világa
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Azt, hogy milyen színes, azaz sokszínű a világ, mi sem tükrözi jobban, mint az a változatosság, amellyel a világ nyelvei a színeket leírják, kifejezik, megjelenítik.

Vélhetnénk, hogy a világon az emberek a színeket azonos módon látják és azonos tagolással írják le. Ennek a kötetnek az olvasása közben azonban rájövünk arra, hogy ez közel sem így van, hogy a népek és népcsoportok nemcsak a színárnyalatok, hanem még az alapszín-elnevezések és -megnevezések tekintetében is másként képezik le a látottakat. Abból mást emelnek ki, máshogyan tagolják a színskálákat, és végső soron más jelentéstartományú színnevekkel operálnak.

E tanulmánykötet célja ennek a változatosságnak és gazdagságnak a bemutatása és érzékeltetése.

Mielőtt azonban az egyes népek, nemzetek nyelvhasználatában kialakult színelnevezések rendszerét mutatnánk be tizenkét nyelv (angol, cseh, finn, francia, japán, kínai, koreai, német, olasz, orosz, román, szerb) színelnevezéseinek leírásán és a megfelelő magyar nyelvi kifejezésekkel történő egybevetésén keresztül, a kötet első részében néhány általánosabb tárgyú dolgozat vezeti be a témát.

• A nyitó tanulmány szerzője az érdeklődők széles köre számára is érthető módon fogalmazta meg a színnek, mint fizikai jelenségnek a lényegét, legfontosabb tulajdonságait.

• Ezt követi egy történettudományi ihletésű dolgozat: általános áttekintése annak a kérdésnek, hogy hol és mikor milyen szerepet játszottak a különböző színek a történelmi eseményekhez kapcsolódva.

• Egy művészeti témájú dolgozat fordításelméleti kérdéseket tárgyal, középpontba helyezve a szecesszió és a színek viszonyát.

• Az alapszínnevek univerzáliáiról szóló értekezésben a szerzőpáros - támaszkodva az igen gazdag magyar és nemzetközi szakirodalomra - körültekintő gondossággal mutatja be a színelnevezések bonyolult rendszerét a magyar nyelvben.

• A kontrasztív nyelvészet körébe sorolható, idegen nyelveket érintő dolgozatok, mint általában az ilyen természetű értekezések azonkívül, hogy bemutatják az olvasónak a színelnevezések célnyelvi rendszerét, azt vizsgálják, hogy azok mennyiben hasonlítanak és milyen mértékben térnek el a magyar színnevekhez viszonyítva.

*
„A Színek és a Színnevek Világa” című ezen kiadvány érdeklődésre tarthat számot a nyelvtanárok, az idegen nyelvet tanulók, a fordítók és a színekkel foglalkozó szakemberek körében. Néhány dolgozat érdekes lehet azok számára is, akik nem elsősorban az idegen nyelvekkel kívánnak foglalkozni, hanem kultúrtörténeti, művészeti témájú kérdésekről szeretnének olvasni.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
A fekete özvegy Oliver Hilmes 4,290 Ft 3 861 Ft
Ötvösművészet Ötvös Nagy Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Gének harca Z. Kárpát Dániel 1,250 Ft 1 125 Ft
Magyar gyermekjáték-gyűjtemény Dr. Kiss Áron 4,500 Ft 4 050 Ft
Kristóf titkos receptjei Steiner Kristóf 4,490 Ft 4 041 Ft
Az álmok asszonya Csáth Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
Fedák Sári és a Mészárosné háza Verrasztó Gábor 1,490 Ft 1 341 Ft
Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában Vígh Éva 2,990 Ft 2 691 Ft
Az ékírástól a rovásírásig I. kötet Fehérné Walter Anna 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^