Újdonság

Martin Heidegger - Lét és idő

Lét és idő

Martin Heidegger

Könyv
Osiris kiadó, 2019
512 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632763231
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Martin Heidegger - Lét és idő
Martin Heidegger - Lét és idő
Martin Heidegger - Lét és idő
Martin Heidegger - Lét és idő
Martin Heidegger - Lét és idő
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 980 Ft
Internetes ár: 4 731 Ft
A hermeneutika az értelmezést és megértést vizsgáló filozófiai tudományág, az erre vonatkozó elméletek összessége. Görög szó, amely tehát az „értelmezés tudományát” jelenti. Maga a szó Hermésznek, az antik görög kor egyik istenének a nevéből származik...
*
Jelen kötet a korábbi magyar fordítás javított, átdolgozott kiadása.
*
Heidegger ​ezen fő műve, a „Lét és idő” 1927-ben jelent meg először, németül. Hatása a német és a nemzetközi eszmetörténetben csak Nietzschééhez hasonlítható.

Az emberi élet, az ittlét lényege és értelme után az egzisztenciális vonatkozásokra is kérdező hermeneuta a válságba sodródott XX. század első felének emberét vizsgálva jut el a felismeréseihez, amelyek eredetiségükkel alapjaiban rázzák meg a hagyományos filozófiai gondolkodást.

Gadamer szerint Heidegger óriási hatása a nyelvhez fűződő szokatlan viszonyával magyarázható. Az újkor emberének a technika korlátlan uralma korában megnyilvánuló otthontalanságát Heidegger a lét korszakos történésmódjával, a létező lételhagyásával összefüggésben gondolja el.

Nietzschéhez hasonlóan Heideggert is egyaránt megpróbálta a politikai jobb-, és baloldal a demagógia szintjére süllyeszteni...

*
Bár ezek fölött a kortörténeti szempontból talán érdekes ítéletek és értelmezések fölött már eljárt az idő, de megmaradt ez a mű, amely mindmáig kihívást jelent minden filozófiát kedvelő, a társadalom kérdéseire nyitott, azokat mélyebb kontextusban is elemző-értékelő, a technika korlátlan uralmában élő és gondolkodó, véleményt alkotó modern ember számára.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 980 Ft
Internetes ár: 4 731 Ft
Szókincsbővítő munkafüzet Böszörményi Csaba 990 Ft 891 Ft
Bene Regi - A király javára 2,780 Ft 2 502 Ft
Tollatlan jószág Woody Allen 2,500 Ft 2 250 Ft
Szabadnak születtem Shirin Ebadi 3,499 Ft 3 150 Ft
A magyar historizmus Révész Emese 4,000 Ft 3 600 Ft
Az impexek kora Borvendég Zsuzsanna 2,000 Ft 1 800 Ft
Asztrológia Győrffy László 3,100 Ft 2 790 Ft
A boszorkányság eredete Gerald B. Gardner 2,900 Ft 2 610 Ft
Istentelen állam, harcoló egyház Ágoston István 3,400 Ft 3 060 Ft
A magyar historizmus Révész Emese 4,000 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^