Újdonság

Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919

Magyarország külpolitikája 896-1919

Herczegh Géza

Könyv
Magyar Szemle kiadó, 2019
374 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155227226
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919
Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919
Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919
Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919
Herczegh Géza - Magyarország külpolitikája 896-1919
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Több mint három évtized elteltével jelent meg Herczegh Géza (1928-2010) 1987-ben kiadott könyvének ezen második, javított és bővített kiadása.

Szerzője jogtudósként lett egyetemi tanár, akadémikus, alkotmánybíró, majd évekig volt a hágai nemzetközi bíróság tagja. Volt tehát alkalma bőven tudományos munkássága kibontakoztatására - ezt számos alapvető jogi munkája is bizonyítja.

• Miért szánta el magát mégis arra, hogy átfogó könyvet írjon a magyar külpolitika századairól?

Ennek két döntő oka volt. Az egyik személyes: Herczegh Géza eredetileg történész akart lenni, de erről pályaválasztása idején, a Rákosi-korszakban, le kellett mondania.

A másik ok: az a meggyőződése, hogy szükség van olyan összefoglaló műre, amely a magyar történelmet nemcsak belülről mutatja meg, hanem európai összefüggéseiben, végső soron tehát a külpolitika dimenziójában tekinti át.

Azt érezte, amit Illyés Gyula Magyarország német megszállása küszöbén így fogalmazott meg: a magyarság legnagyobb veszedelmének (mert minden jó törekvés legvégzetesebb akadályának) egy hamis helyzetismeretet és abból következő még hamisabb önismeretet tartok.

Herczegh Géza fenyegetés ellenében szeretett volna történelemtudománnyal foglalkozni, és céljáról elismert jogtudósként sem mondott le. A történész alaposságával gyűjtötte egész életében az adatokat, olvasta a szakmunkákat saját összefoglalása megírásához. Így született meg az monumentális mű, amelynek első kötetét tartja most kezében az Olvasó.

Ezt a könyvet a szemlélete, világlátása teszi kivételessé. Szerzőjének gondolkodását nem kötötték a szaktudomány világát jellemző elvi és gyakorlati korlátai. Meglehet, ha Herczegh Géza történész lesz, valamely részterület kiváló kutatójává válik - ahogyan azt a tudományos élet vagy az egyetemi tanszékek rendje szabja meg. Így azonban nemcsak a magyar történelem egészére figyelhetett, hanem hosszas külföldi útjai is késztették arra, hogy Európa nézőpontjából vegye szemügyre Magyarország történelmi útját.

Ahonnan az is jobban látszott, hogy milyen kockázatot jelent a magyar történeti közvélemény befelé fordulása: az, hogy történelmünk értelmezésében milyen könnyű megfelejtkezni Magyarország tényleges mozgásteréről, szűkebb és tágabb geopolitikai beágyazottságáról.

*
A „Magyarország Külpolitikája 896 - 1919” című ezen kiadvány fontosságát az adja, hogy nemzetközi történelmünket a nagy európai változások összefüggései közé helyezve vizsgálja. Így válik világossá a magyar történelem sok kulcsfontosságú eseménysorának háttere, az az erőtér, amely döntően befolyásolta például a törökellenes harcokat, vagy éppen 1848-49-es szabadságküzdelmünk sorsát...

A Herczegh Géza vázolta történelmi keretben jól látszik, hogy a magyar külpolitika nem más, mint egy olyan kapcsolatrendszer működésében való részvétel, amelyet a keresztény metafizika alapján kibontakozott európai kultúra, társadalmi és politikai közösség határoz meg.

Ez a nagyvonalú történelemértelmezés kapcsolja művét a magyar történetírás hagyományaihoz, mindenekelőtt Szekfű Gyula örökségéhez.

A szakzsargon körülményességétől mentes, világos, elegáns megfogalmazásai izgalmas olvasmánnyá, szellemes, de tudományosan megalapozott észrevételei, szemléletének nagyvonalúsága pedig a mai, sokszor nehezen átlátható világunk megértését segítő, megbízható irányadássá teszi.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A hit legnagyobb rejtélyei Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
Extrém kozmosz Bryan Gaensler 3,000 Ft 2 700 Ft
Az én hazám CD Perjés Klára (szerk.) 5,990 Ft 5 391 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyar forradalom eszméi 2,460 Ft 2 214 Ft
Szabó Dezső füveskönyve - Tollam eke és kard volt Szabó Dezső 1,990 Ft 1 791 Ft
A mennyei látomás James Redfield 3,000 Ft 2 700 Ft
A meghallgatás Kiszely Gábor 1,600 Ft 1 440 Ft
A bizonytalanság hatalma Plenter János 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^