Újdonság

Ungváry Krisztián - Hősök?

Hősök?

Ungváry Krisztián

A budapesti csata német katonai elitje

Könyv
Jaffa kiadó, 2019
352 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634752110
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Ungváry Krisztián - A magyar honvédség a második világháborúban
Ungváry Krisztián - Budapest ostroma
Ungváry Krisztián - A szembenézés hiánya
Ungváry Krisztián - Búvópatakok
Ungváry Krisztián - A Horthy-rendszer mérlege
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 999 Ft
Internetes ár: 4 750 Ft
A magyar főváros 1919-ben hetvenöt évvel ezelőtt kezdődő ostroma ma is a történelmi emlékezet kitüntetett színhelyének számít – olyasfajta eseménynek, amely újra és újra ideológiai és politikai csatározások áldozatául esik.

A korábban uralkodó, antifasiszta értelmezéssel szemben az utóbbi évtizedek szélsőjobboldali emlékezetkultúrája már „hősökként” ünnepli a kitörésben részt vevő katonákat, miközben egyre kevesebb szó esik a történelmi tényekről, és az esemény szereplőinek valóságos mozgatórugóiról.

Ungváry Krisztián „Budapest Ostroma” című, számos hazai és nemzetközi kiadást megélt, páratlanul népszerű kötete után ezúttal a csatában részt vevő német katonai elitet vizsgálja: kollektív életrajzgyűjteménye azokat a német katonákat veszi sorra, akik fontos vezető beosztásban vettek részt a fővárosi harcokban, vagy budapesti tartózkodásuk alatt előkelő kitüntetésekben (Vaskereszt Lovagkeresztje, Német Aranykereszt) részesültek.

A történész az érintett személyek kapcsán részletesen szól pályájuk magyarországi vonatkozásairól, ezen belül is a főváros ostromában játszott szerepükről, a Budapesten nyomon követhető mozgásukról, a velük kapcsolatba hozható eseményekről, valamint a kitörési kísérletben való részvételükről.

A több évtizedes, aprólékos kutatómunka eredményeként megszülető százhuszonhárom életrajz fókuszában hús-vér emberek állnak, akiknek esendőségeik és erényeik csak együtt kezelhetők. Történeteikből a személyes sorsokon túl maga a háborús valóság is kirajzolódik. Ez pedig a második világháborúban ötvenmillió ember halálát jelentette.

*
A „Hősök?” című ezen kiadványban szereplő katonák történeteiből kirajzolódó nagyszabású tabló egyaránt rámutat a német katonai életpályák különbségeire, a hőskultusz ellentmondásaira és a világháború borzalmaira.

Az összeállítás a háború áldozataira történő emlékezéshez is szeretne hozzájárulni.
*

UNGVÁRY KRISZTIÁN (1969) történész fő érdeklődési területe elsősorban a 20. század politikai és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Számos nagy visszhangot kiváltott történeti munka szerzője. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 999 Ft
Internetes ár: 4 750 Ft
Csillag esik, föld reng... Pap Gábor (szerk.) 5,990 Ft 5 391 Ft
Marton László - Összpróba Orosz Ildikó 3,950 Ft 3 555 Ft
Szent Terek Szabó Judit 1,800 Ft 1 620 Ft
Arad - ahol a szabadság vértanúit avatták Horváth Zoltán György 2,990 Ft 2 691 Ft
Fénytörések Anna Porter 3,490 Ft 3 141 Ft
Budavári séták Halász Csilla szerk. 3,900 Ft 3 510 Ft
Pogány B. Révész László - Hanák Gábor - Római Róbert 3,500 Ft 3 150 Ft
Szókratész utazásai Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Dankó Pista Gárdonyi József 3,000 Ft 2 700 Ft
A Dudás-ügy 1956 Drucza Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^