Irodalom

Balkányi Szabó Lajos - A fehér kígyó

A fehér kígyó

Balkányi Szabó Lajos

Könyv
Főnix kiadó, 2001
82 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Balkányi Szabó Lajos - Féniksz
Balkányi Szabó Lajos - A vasfű
Balkányi Szabó Lajos - A fehér kígyó
Balkányi Szabó Lajos - Féniksz
Balkányi Szabó Lajos - A vasfű
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Balkányi Szabó Lajos (Mihálydi, /Szabolcs-Szatmár-Bereg megye/ 1823 - Debrecen, 1889) író és költő.

A debreceni református kollégiumban jogi tanulmányokat folytatott, majd 1843-ban táblai jegyző volt Pozsonyban. Majd debreceni törvényszéki bíró, később aljárásbíróként dolgozott. Irodalmi működését 1845-ben a Pesti Divatlapnál kezdte, verseket, epigrammákat és prózai írásokat jelentetett meg. 1848-ban nemzetőrként résztvett a szabadságharcban.

Számos versét megzenésítették, nem egy műdala máig is ismert (Kossuth Lajos azt üzente - Káka tövén költ a ruca - Azt a kislányt nem az anyja nevelte).
*
A magyar ősmesék, mint hitregék,
A magyar nép ajkáról véve,
S a világtörténettel egyeztetve

*
Részletek a könyvből:

Édes vérem, magyar nemzet!
Hol a föld, mely téged termett?
Ázsiának mely szögében
Növelt Isten jó kedvében?

*

A mese szó talán nem egyéb, mint az esme szónak felfordított kiejtése, - mi igen gyakori minden népek nyelvében. Az esme szó pedig nem más, mint gyöke az esmerni igének. Némelyek a 'mese' szót, a „besze (innen beszélni) szavunk alakultának tartják, mi szinte valószinü.

A betűknek feltalálása előtt, sőt azután is több évezredeken keresztül szájrul szájra átadott hagyományon alapult minden tudomány, minden esmeret; mely eleintén, a dolog természeténél fogva nem állhatott egyébből, mint bizonyos megtörtént eseményeknek elbeszéléséből, mely eseményekben az örökké megfoghatatlan természetet csak csodálni tudó ifjú emberiség hiedelme szerint közvetetten folynak be az istenek és az ő tündéreik (angyalaik), - személyes jelenlétükkel bünteték a roszat vagy segiték a jót.

Egész Herodotusig nem volt a görögöknek más történetírásuk, mint csak vers, melyek danolhatok, énekelhetők voltak, hogy igy a mértékekre és lábakra szedett beszéd annál elfelejthetetlenebbül megmaradjon. - Hogy ez valaha a magyar nemzetnél is így volt: elvitázhatatlan bizonysága annak adan és tan szavunk, mely ugyanazon egy szó, csak időjártával vált két fogalommá, s Erdélyi János szerint nem mutat egyébre, minthogy „a tanulni valók d a n vagy danákba voltak foglalva.

Ily szájhagyományokból állott tehát a legelső esmeret egész öszvege, melyek ennélfogva nem költött hazugságok, vagy valótlan haszontalan beszédek valának, hanem igaz tények, melyek az emberiség zsenge értelme, idő s távolság, úgy a történethős iránti hízelgés vagy háládatosság által hova tovább - a mi szemeink előtt - merő csodákká változának át...

*
„A Fehér Kígyó I.” című ezen kiadványt a XIX. századi magyar nyelv sajátosságai, a magyar ősmese négy énekben, a bölcsességek köve, a Kígyóbűr király, a három parancs, a Tündér égidana, a régi történelmi fogalmak, nevek, azok a kötet végén lévő „Jegyzetek”-ben történt ismertetése és magyarázata (Pl. Kau vagy kavarék - Mot - Zakla - Isatur) iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Kiáltónak szava Rev. Dr. Mihály Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós 990 Ft 891 Ft
Csillagösvényen 2 Pörzse Sándor Kriskó László 3,990 Ft 3 591 Ft
Sohase volt jó az a nagy sietség Móra Ferenc 2,980 Ft 2 682 Ft
Egy őrangyal naplója Vándor Béla 2,200 Ft 1 980 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
Német-Magyar alapszótár Olaszy Kamilla 2,490 Ft 2 241 Ft
Coelum Terrae - A mágus isteni káosza Thomas Vaughan 1,600 Ft 1 440 Ft
A honfoglalás mondái Benedek Elek 1,700 Ft 1 530 Ft
Katonai helyesírási szótár 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^