A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Ezoterika, Ezotéria

 - Bevezetés a mágiába - második kötet

Bevezetés a mágiába - második kötet

Könyv
Persica Bt kiadó, 2019
380 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
Az ebbe a kötetbe összegyűjtött anyagot eredetileg az 1927-ben és 1928-ban Ur, 1929-ben pedig Krur címen megjelent folyóirat egyes számai közölték.

Ez a három évfolyam „Bevezetés a mágiába mint az Én tudományába” összefoglaló címen már megjelent kötetekbe foglalva is, és a jelen kiadást e kollektív mű átdolgozott második kiadásának kell tekinteni.

„Már kezdetben is a szervesség és a progresszivitás kritériuma szerint állítottuk össze a különböző írásokat. Vagyis nem elkülönült tanulmányokról van szó, hanem olyan értekezésekről, amelyek - noha különböző szerzőktől származnak - kölcsönösen kiegészítik és megvilágítják egymást, és így az anyag fokozatos kibontakozását jelentik.”

Ezt a jelleget minden további nélkül megőrizte a jelen új kiadás is. Ama princípius értelmében, miszerint a tradicionális tudományokban a tanítás számít, nem pedig a személy, aki azt kifejti, ez az új kiadás is fenntarja a munkatársak anonimitásának kritériumát...
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

A kiadó előszava - Előszó - Bevezetés
Pietro Negri - Sub specie interioritatis
Leo - Korlátok
Abraxa - A vizek megismerése
Luce - Opus magicum: A koncentráció és a csend
Ea - A beavatási megismerés mibenlétéről
A felébredés útja Gustav Meyrink szerint
Luce - Opus magicum: A tűz
Abraxa - A hármas út
Leo - Álláspontok
Glosszák a II. fejezet Opus Magicumához
Leo - Elindulás a szubstilis test tapasztalása felé
A megismerés mint felszabadulás (a Kularnava tantrából)
Abraxa - A hermetikus caduceus és a tükör
Luce - Opus magicum: A hatalom szavai és a lények karakterei
Pietro Negri - A szimbólum megismerése
Apathanatismus (Halhatatlanná válás) - A párizsi (nagy) mágikus kódex Mithras-rituáléjából

Bevezetés
A szöveg
A rituálé mágikus függeléke
Kommentár
Összefoglalás
Abraxa - Útmutatás a légzés megismeréséhez
Oso - Megjegyzések a logosról
Arom - Első tapasztalatok
Ea - A halhatatlanság problémája
Leo - Az alvás küszöbén túl
Ea - Az élet mágikus szemléletéről
Abraxa - A hermetikus caduceus második előkészítése
Iagla - Tapasztalatok: a lények törvénye
A megvalósítás útja a Buddha szerint
Különböző glosszák
Luce - Instrukciók a ceremoniális mágiához
Ea - A halhatatlan test doktrínája
De pharmaco catholico
Abraxa - Mágikus műveletek két edényben. A kettéválasztás
Tibeti beavatási tanácsok: az üresség és a gyémántvillám
Arvo - Az ellenbeavatásról
Luce - Opus magicum: Az illatok
Abro - A tudatos gondolkozás - az ellazulás - a csend1
Ea - Megjegyzések a mágiáról és a hatalmakról
Abraxa - A kéáp mágiája
Pietro Negri - A hermetikai androgönosz és egy itáliai alkímiai ólomkódex
Luce - Opus magicum. A láncolatok
Leo - Az ezoterikus tanítással kapcsolatos magatartásról
Ea - Szabadság, jövőbelátás és az idő viszonylagossága
Glosszák az Opus magicumhoz
Iagla - Kígyóbölcsesség
Luce - Az invokációk
Kivonatok a De Mysteriisből
A sarkcsillag üzenete
Sirius - A köd és a szimbólumok
Ea - A mantrák általános doktrínájáról
Alba - De naturae sensu
Leo - Aforizmák
Pietro Negri - Szerencse és balszerencse a mágiában
Különböző glosszák
Emlékek és hangok
A szó dekadenciája
Még egyszer a halhatatlanság beavatási doktrínájáról
Immanencia és transzcendencia
A súlyos testek irrealitása
A téves út A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
A magyar sámánizmus - A táltos Róheim Géza 1,900 Ft 1 710 Ft
Csodák és csodatévők HIHETETLEN MAGAZIN KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Barnabás evangéliuma Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában Mirza Ghulam Ahmad 7,990 Ft 7 191 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Aradia, avagy A boszorkányok evangéliuma Charles G. Leland 2,500 Ft 2 250 Ft
Mágikus numerológia Elmer Warner 2,300 Ft 2 070 Ft
A ragyogás könyve Eliphas Lévi 2,500 Ft 2 250 Ft
A szerelem mágiája Szepes Mária 2,290 Ft 2 061 Ft
Az ezotéria kézikönyve Szabó Judit 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^