A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Farkas Zoltán - Áldozat és égberagadás

Áldozat és égberagadás

Farkas Zoltán

Könyv
Főnix kiadó, 2003
80 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638636744
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Farkas Zoltán - Vlagyimir Szolovjov
Farkas Zoltán - Áldozat és égberagadás
Farkas Zoltán - Szlovákia
Farkas Zoltán - Áldozat és égberagadás
Farkas Zoltán - Kárpátalja Útikönyv  Lemberg és Csernovic
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Tartalom:

• Kelet felől tekint a Nap - Néhány adalék őshagyományunk „mélyrétegeihez”

• „Szentlélek szállj szívembe” - Áldozat és égberagadás

• „Dobom rögtön elragadj!” Utazásféle a hajdúböszörményi „sámándobon” mitikus hagyományaink világába

Jegyzetek
*

Részletek - Következtetés:

„... Érzékeltetni kívántuk, hogy a hivatalos tudomány által meghúzott határokon túl is érdemes, lehet és kell tájékozódnia annak, aki múltunkról, ősműveltségünkről teljes képet kíván kapni...”
*
„... Vegyük szemügyre egy olyan közismert, K.e. 400 tájékáról való szkíta lelet égberagadási jelenetét, mely az eddigieknél is magasabbra teszi az erkölcsi mércét számunkra, mindenkori utódok számára...”
Fehér M. Jenő „Középkori magyar inkvizíció” című könyvének 236. oldalán a következőket olvashatjuk:

„A sámánhit legnagyobb ünnepe a karácsony volt. Így vallotta 1245-ben Dala fia Undo perében Rufus segesvári polgár: Krisztus születése ünnepén, a régi magyarok, a sólyom ünnepét tartják... (...)

Öböl várjobbágy szavai szerint pedig: Ekkor (karácsonyról van szó) a sólymokat vadászatra eresztik és sok nép viszi oda madarait, amiket a sámánok megáldanak... (...)

Kisszer Mihály szerint: ...A régihitűek Urunk születése napján tartják a sólyom ünnepét. Mivel a karácsony a hagyományban a fény, a Napisten újjászületésének ünnepe, a fenti idézet alapján magától értetődően adódik a következtetés, miszerint valamiféle kapcsolatnak kell lenni a téli napfordulón újjászülető Napisten és a sólyom között. Nevezetesen ez utóbbit (sólyom) az előbbit (Napisten) jelképező, megjelenítő szimbólumnak tekinthetjük...
*
„... Térjünk vissza a Világkörhöz, a mandalához, melyet szokás párhuzamba állítani a sámándobokkal is, s ez az összevetés nem alaptalan. A dobot ősidőktől kezdve varázserővel bíró eszközként tartják számon.

A sumér Gilgamesről például a következőket olvashatjuk:

„... varázsdobja a csodatévő,
minden dolgában elkíséri...”


Közismert a népmeséink táltosparipái és a sámándobok közötti párhuzam is...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Magyar hittel - idézőkönyv Balogh Ildikó 2,500 Ft 2 250 Ft
Gondolatok Kellermayer Miklós 1,000 Ft 900 Ft
A tűz levelei Thomas Esposito O. Cist. 2,800 Ft 2 520 Ft
Fénykertek Amin Maalouf 3,500 Ft 3 150 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Philosophia perennis - A modern katolikus gondolkodás története Horváth Pál 4,200 Ft 3 780 Ft
Nyelvjárástani munkafüzet Parapatics Andrea 990 Ft 891 Ft
Lukács Josef Ernst 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^