A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája

A fenséges kert legerősebb fája

L. Nagy Lajos

A kun kérdésről és a fény vallásról

Könyv
Főnix kiadó, 2003
132 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája
L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája
L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája
L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája
L. Nagy Lajos - A fenséges kert legerősebb fája
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 3 300 Ft
Részlet a könyvből:

Egyetlen nép nevezi a kunokat kunnak, a magyarok. Azt a hatalmas és ősi népet, mely - Zajti Ferenc közlése szerint - már Kr. e. 1138-ban adót szedett a kínai császártól.

Nevezik őket sokféleképen. Íme:

• A qün = a nap fiai = az ember = a kun.
• A kipcsakok = a királyi törzsek a turáni népek között. A királyi szkíták.
• A kígyók fiai = a beavatottak = a kunok.
• A legigazabb magyarok.

Ha vallásukról kérdezünk, a hallgatás falába ütközünk. Maszatolnak valami sámánszerűség környékén. Nem nyilatkoznak. Az ariánus kereszténységről, a manicheus kereszténységről, a nesztoriánus kereszténységről. A kelet kereszténységeiről. Az ariánus kereszténység volt - Róma és a frankok kivételével - Európa kereszténysége. Nesztoriánus keresztény Dzsingisz kán és udvara, valamint a mongolok. Perzsia manicheus, Újguria (kunok) szintén. Csakúgy, mint a magyarok.

Vajk-István által rómaivá kell lenni. Az 1991-es történelmi atlaszban még megjelentek a fenti vallási korszakok. Az újakban már nem. Az is jól ismert, hogy minden nagy háború, tulajdonképpen a vallások, eszmék háborúja. Így volt ez a II. világháború esetében is. A gazdasági érdeket követően megjelent az import eszme is a legyőzött ország kultúrájában, társadalmában...
*
Tartalom:

Atilla király örökében
A KUN KÉRDÉSRŐL
Elöljáró beszéd
Tur és Íred (
Sziddija = Szkitia (
Három Magyarország
A cucurbiták
Összegzés
Függelék
Felhasznált irodalom (63)

„Zengjen a hívás a világon
MANl A KÜLDÖTT
Elöljáró beszéd
Mani, aki megdöbbentette a világot
Forradalmi távlat a világ és az emberiség előtt
Két elv, három idő
A mélység és magasság misztériuma

Állandó belső párbeszéd
Tudományosan bizonyítható-e a bűnbeesés?
Látom az Istenhez vezető utat szellememben
A manicheizmus útja
Van-e hát választási lehetőség?

Engedjétek útjára a világosság tanát
Mani tana befolyásolta a Nyugatot
„Azért jöttem, hogy zengjen a hívás a világon
A világosság kozmikus egyházának üzenete

Midőn teljessé váltak az idők, Mani üzenete
Az élet hangsúlyát áthelyezni a szellemi szívbe
A világosság birodalmának torzképe
Megmenekültem a tévedés világától
A kettősségtől meg lehet szabadulni
Aki ezt felfogja, kiutat találhat
Csodálják szárnyaid szépségét
Elég erő az üzenet a további hirdetésére
A helyreállított kígyótűz
A szellem a győztes pólus
A mennyei ember képmása
A dicséret oszlopa
A világosság útja lefelé és fölfelé
A ragyogó cselekedet

Mani, a küldött
Reményem a lakott föld egészét felölelte
Szabadítsátok ki a szellemet a börtönéből
A manicheus egyház szervezeti felépítése
A bölcsességről, melyet jobb kimondani, mint szívünkbe rejteni
Mani Szellemi iskolájának Tízparancsolat
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 3 300 Ft
Széchenyi István Gergely András 2,000 Ft 1 800 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma I-IV. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Nemzetiségi kérdés és Magyar Birodalom Ferdinandy Mihály 1,900 Ft 1 710 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra Csengery Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Fenntartható? Fejlődés? Lányi Gusztáv 2,900 Ft 2 610 Ft
Paradigmák előterében Karácsony András - Pokol Béla 2,200 Ft 1 980 Ft
A tradicionális íjászatról - tanulmányok 3,000 Ft 2 700 Ft
Tett és semmi más Szinte Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Az ókori kelet nevelése Bognár László 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^