Antropológia, Őstörténet

Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR

A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR

Meszlényi Róbert Imre

Könyv
Szerzői magánkiadás kiadó, 2010
20 oldal, Puha kötésű A5 méret
ISBN 8000000105738
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR
Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR
Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR
Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR
Meszlényi Róbert Imre - A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Részlet az ELŐSZÓ-ból:

Magyarországon a finnugor rokonságunkról újból heves vita támadt. E kérdéshez kapcsolódó dolgozatom hasznos adatokkal szolgálhat... Ez a tanulmány nem a finnugor rokonságunkat cáfolja, hanem az egész hivatalos magyar őstörténet szemlélet eredőjét, a magyar honfoglalást...

A Római Birodalom térhódítása előtti Európa történetéről a hamisíthatatlan élő nyelvünk és a régészeti emlékek sokat nem mondhatnak, mert a történetírást „segítő” némelyik tudomány csak cáfolni, vagy helyeselni tud, szövegeket azok nem írnak. Így, ha az élő nyelv és a régészeti leletek egy kitalált „szövegemléket” tagadnak, akkor azok az őstörténetírásnak nem segítőtársai, hanem ellenlábasai lesznek...

Részletek „A tarandoszok tanúvallomásai - tartalmi bepillantás” című fejezetből:

Ahogy a transzológus a bűnüző véletlenül hátrahagyott nyomait keresi, ugyanúgy kutat az őstörténész is olyan vallatóra fogható tárgyak után, melyek a feledésbe merült világ szereplőit azonosíthatnák. Az őstörténet tudomány részben a visszahagyott emléktárgyak kiértékelésével igyekszik azonosítani a prehisztorikus népeket, de a feltárt kellékeket úgyszólván bármely máig fennmaradt nép elődei birtokolhatták. A megszámlálhatatlan hagyaték közt csak kivételesen található olyan rekvizitum, amelyet egy nyelvcsaládba tartozók ősei használtak...

A megkülönböztető kevés jel egyike a tarándszarvas, mely a nyugat- és közép-európai magdaléni korszak emberének fő élelemforrását képezte...

Az ember fejlődésének és felszaporodásának egyik fontos feltétele a hideg égövi tartózkodása volt, mert a prehisztorikus vadász az elejtett állatokat hideg helyen tárolhatta...

Az európai finnugor nyelvekből fejlődött ki az egész emberiség nyelve, mivel az európai vadászkultúráknál korábbit még nem igazolt a tudomány...

A magyar nép a nyelvével együtt Európa prehisztorikus emléke. A szkíták finnugor (magyar) nyelven beszéltek...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Nyelvek háborúja Szemerey István 2,440 Ft 2 196 Ft
Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától Konstantinos Christomanos 3,490 Ft 3 141 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Vissza a magánvaló dolgokhoz Josef Seifert 4,400 Ft 3 960 Ft
A mansfieldi kastély Jane Austen 2,790 Ft 2 511 Ft
Az Istenek DNS-e Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyar ősi hitvilág Solymossy Sándor 2,750 Ft 2 475 Ft
A vallások, az állam és a szólás szabadsága Koltay András 3,500 Ft 3 150 Ft
A mindenség üzenete Nándori Ottó 3,990 Ft 3 591 Ft
Égigérő fa Dr. Berze Nagy János 3,750 Ft 3 375 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^