A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Vámbéry Ármin - Közép-Ázsiai utazás

Közép-Ázsiai utazás

Vámbéry Ármin

Könyv
Vámbéry Polgári Társulás kiadó, 2014
400 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vámbéry Ármin - A Nyugat kultúrája Keleten
Vámbéry Ármin - Közép-Ázsiai utazás
Vámbéry Ármin - Két tanulmány a magyar nemzet eredetéről
Vámbéry Ármin - Keleti életképek
Vámbéry Ármin - Oroszország és a kelet
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
VÁMBÉRY ÁRMIN szerző (eredeti neve: Wamberger Hermann) (Szentgyörgy, /szlovákul Svätý Jur, ma város Szlovákiában a Pozsonyi kerület Bazini járásában/ 1832. március 19. – Budapest, 1913. szeptember 15.) orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Szegény zsidó család gyermekeként látott napvilágot. Hároméves korában megbénult a bal lábára, így járta be élete végéig a Keletet. 1845-ben beiratkozott a szentgyörgyi piarista gimnáziumba. 1847-ben tanulmányait a soproni evangélikus líceumban folytatta. Tizenhat éves korára már folyékonyan beszélt magyarul, latinul, franciául és németül, miközben már tanulta az angolt, néhány skandináv nyelvet, oroszt, szerbet és más szláv nyelveket. További tanulmányait Pozsonyban, illetve Pesten, a piaristáknál végezte, közben házitanítóként kereste meg a fenntartásához és későbbi iskoláztatásához szükséges pénzt.

Közben megismerkedett a török irodalommal, aminek eredményeként erősen felkeltette érdeklődését a török kultúra, és megtanult törökül is. 1857-ben Báró Eötvös József támogatásával Konstantinápolyba utazott. Négyéves tartózkodása alatt először nyelvtanító lett Husszein Daim pasa házában, közben megismerte a keleti élet sajátosságait és szokásait. Majd oktatója és barátja, Mullah Ahmed Effendi segítségével sikerült olyannyira törökké válnia, hogy egy adott ponton a híres török államférfi, Fuad Pasa titkárává vált.

Mindez idő alatt tudományos folyóiratokban számos tanulmányt tett közzé török források alapján a magyarok történelmi vonatkozásairól, és emellett még elsajátított vagy húsz különféle keleti tájszólást is. 1858-ban Konstantinápolyban jelent meg első műve, a Német-Török és Török-Német szótár.

1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Ugyanebben az évben az MTA-nak ajándékozta a Tarih-i Üngürüsz c. középkori magyar krónika török fordítását... 1861-ben visszatért Pestre azzal a szándékkal, hogy felkutatja a magyarok őshazáját...

*
Az „Közép-Ázsiai Utazás” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék részletesebben is megismerni Vámbéry Ármin közép-ázsiai utazását, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi Tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A turul monda és a kazár nagyfejedelem Róheim Géza 1,750 Ft 1 575 Ft
Pénz és média Csúcs László 3,200 Ft 2 880 Ft
Rúna-jóga Késmárki László 4,400 Ft 3 960 Ft
Európából Ázsiába, és vissza - ismét Keller László (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
A cigányok Tarotja Papus 3,100 Ft 2 790 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája III. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Felszabadítók Viktor Szuvorov 3,800 Ft 3 420 Ft
A snagovi foglyok 3,400 Ft 3 060 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A magyar nyelvről Grétsy László - Kiss Gábor szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^