Újdonság

Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben

Menedékben

Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor

Amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról 1957-1970

Könyv
Magyar napló kiadó, 2019
840 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155721854
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben
Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben
Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben
Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben
Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor - Menedékben
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
Mindszenty bíboros az amerikai követségen majd' 15 esztendőt töltött, s ezt a periódust az emlékirataiban azylum-nak nevezte, az amerikai diplomaták pedig menedék-nek (refuge).

Az Amerikai Nemzeti Levéltárban őrzött vonatkozó forrásokat a kutathatóvá válásuk után kezdték tanulmányozni a szerzők. Azonnal feltűnt számukra ez a véleménykülönbség és az, hogy nem csupán ebben a kérdésben volt eltérő a két fél véleménye.

A budapesti követségi tartózkodás számos életközeli dokumentumot tartalmaz. A bíboros itteni tartózkodását jól dokumentálja a Duty Log, az ügyeletes tiszt kézikönyve, amelyben a követségi tartózkodásra vonatkozó dokumentációnak egy újabb szempontja kerekedik ki: az amerikaiak számára fontos iratok, elsősorban abból a szempontból, hogy mi a halaszthatatlan teendő akkor, ha a bíboros olyan időpontban tesz rendkívüli kezdeményezést, amikor az apparátus nem tartózkodik a követség épületében, és az ügyeletes tisztnek magára hagyva kell cselekednie.

Ez a naptárszerű összeállítás tehát forgatókönyv a rendkívüli esetek kezelésére, továbbá arra, hogyan alakul a bíboros elképzelése a jövőjéről, különösen pedig a követség elhagyásáról. Ezért a személyére és levelezésére vonatkozóan minden fontos és idáig figyelmen kívül hagyott információt dokumentál ez a kézikönyv, amely hivatkozik a vonatkozó táviratokra és levelekre, ezen kívül pedig betekintést enged az amerikai diplomaták szempontjaiba, az egymás közti kapcsolat tartására.

*
A „Menedékben” című ezen kiadvány tartalmazza ezt a kézikönyvet, valamint minden olyan dokumentumot, amelyre a Duty Log hivatkozik. Zinner Tibor bevezető tanulmánya ismerteti az itt közölt dokumentumok egyfajta olvasatát.

Nem meríti ki azonban a források teljességét, de még további számos felfedezésre ad alkalmat...

* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
Szent helyek Sarah Baxter 3,990 Ft 3 591 Ft
Szabad a vásár Györffy László 2,500 Ft 2 250 Ft
Feng Shui (2020-as kiadás) Wu Xing 3,690 Ft 3 321 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Publicisztikai írások 2. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 11. Krúdy Gyula 2,600 Ft 2 340 Ft
Jászsági honvédek a II. világháborúban - II. kötet Babucs Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
A jó és a rossz között Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Elveszett kapcsolatok Johann Hari 4,990 Ft 4 491 Ft
Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola 3,490 Ft 3 141 Ft
Visszatérés a szeretethez Marianne Williamson 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^