Újdonság

Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere

A magyar állam karaktere

Orbán Balázs - Szalai Zoltán

Könyv
MCC kiadó, 2019
536 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158071864
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere
Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere
Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere
Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere
Orbán Balázs - Szalai Zoltán - A magyar állam karaktere
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 900 Ft
A könyv segíti a magyarság mibenlétének megértését a külföldiek számára, valamint érdekes olvasmány lehet a magyar politika, közélet és történelem iránt érdeklődők szélesebb köre számára is.

„A Magyar Állam Karaktere” című ezen kötet a szociológia, a közgazdaságtudomány, a jog és a történelem szempontjából tekinti át a magyar állam fejlődését és jelenét...

A magyarságét, mely egy „különleges képződmény”, amelyre nagy hatással voltak az őt körülvevő népek és kultúrák, ebből adódóan pedig olyan, a mai napig megfigyelhető tulajdonságai jöttek létre, mint a szabadság szeretete, illetve a nyitottság más kultúrák iránt...

A kötetet szerzői között a mai Magyarország alakítói, politikusok és olyan tudósok vannak, akik évtizedeket szenteltek Magyarország működésének tanulmányozására, megértésére.

Hamarosan német nyelven is megjelenik.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 900 Ft
Világkatasztrófák Marton Veronika 2,800 Ft 2 520 Ft
Áttörés a médiában Molnár Pál 1,600 Ft 1 440 Ft
Hazugsággal és erőszakkal Szűcs András 2,400 Ft 2 160 Ft
Különös házasság Mikszáth Kálmán 990 Ft 891 Ft
Gyógyítás a természet erejével prof. dr. Andreas Michalsen 3,590 Ft 3 231 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
A változó agy Norman Doidge 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
S van-e hatalmasabb a gondolatnál? Babits Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig Friedrich Klára Szakács Gábor 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^