Újdonság

Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...

Valaki útravált...

Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.)

Az úton lévő és kiútkereső Ady Endre

Könyv
MMA kiadó, 2020
247 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789632007083
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...
Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...
Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...
Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...
Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) - Valaki útravált...
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 800 Ft
Internetes ár: 5 800 Ft
Ady Endre (1877-1919) halálának centenáriumi éve záró akkordjaként e gazdagon illusztrált díszalbum az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában lévő páratlan, a maga egészében forrásértékű dokumentumkincset kíván a nagyközönség számára megmutatni.

Az Országos Széchényi Könyvtár közel 1200 olyan unikális (egyedi, különleges) dokumentumot őriz, amely Ady Endre életéhez vagy életművéhez (költészetéhez, publicisztikájához) közvetlenül köthető.

Ezek az életmű tekintetében különböző műfajú, alapvető fontosságú unikális anyagok.

A kötet egy új aspektusból – Ady valós, fizikai utazásai, úton levései felől - közelít az életműhöz. Továbbá megmutatja Ady belső kiútkereséseit, kételyeit, félelmeit is.

A kiadvány autográf (eredeti, saját kezű) versek, fotók, levelek, Ady kéziratos önéletrajza, első kiadások dedikációi, stb. mentén, illetve felbecsülhetetlen értékű tárgyi hagyatékok kapcsán olyan helyeket idéz fel, amelyekhez Ady életútja, pályája kapcsolódik, illetve amelyek a belső vívódások, a kiútkeresés, az identitásformálódás jelentős csomópontjai.

Egyfelől középpontba kerül a valós fizikai tér, az életút mindazon valós állomása, melyeket az „Értől az óceánig” bejárt: Érmindszent, Zilah, Debrecen, Budapest, Nagyvárad, Párizs, Velence, Róma, Monaco, Reinfeld, stb. E helyszínekről Ady tartalmilag és formailag is izgalmas levelekben és képeslapokon tudósította barátait hogylétéről, és aktuális alkotásairól.

A helyek bejárásának, belakásának folyamata újszerű motívumvilággal inspirálta költészetét, de az utazás, útkeresés, a szakadatlan úton levés, a bolyongás, a belső utazás, a magány és a sikerekkel fordítottan arányos elbizonytalanodások már 1909-ben is jól kitapinthatók voltak.

Egyfelől tehát középpontba kerül a tér – szerkesztőségek, kávéházak, szállodák, szanatóriumok –, az utazási helyszínek és eszközök (kocsi, ló, vasút, hajó, csónak, stb.), másfelől ezek erős, tudatos szimbolikája is. A helyek bejárásának, belakásának konkrét mozzanatain, vagy éppen a helykeresésen, a komfortérzet elmaradásának különböző formáin túl a kiútkeresés, a szakadatlan úton levés, a bolyongás, az űzöttség toposzai is megjelenítődnek, melyek az Adyra olyannyira jellemző Mindenség-keresés végső csalódásaiból, kiábrándulási formáiból eredeztethetők (szerelemben, szexusban, mámorokban, istenhitben, világi sikerben, Istenkeresésben, stb.).

A kötet tehát egy eddig nem vizsgált módon szinte kivétel nélkül az emberi és szerzői én alakulásának külső, „mozgó eszközeit, színtereit”, és belső magányát, kiútkereséseit, szimbólumait hivatott vizsgálni.

*
A „Valaki Útravált...” című ezen kiadvány egy színes, mintegy 250 dokumentum fotójával illusztrált album, melyet két tanulmány keretez a szerkesztők révén, meghatározott tematikák mentén, hiszen az identitás életen át tartó alakulását, épülésének-bomlásának külső, tárgyi vetületeit és fázisait nemcsak a különféle valós helyek, helyszínek közegében lehet megtapasztalni, hanem a tükörkép, öntükröződés, önvizsgálat belső útkeresésén keresztül is.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 800 Ft
Internetes ár: 5 800 Ft
A Hortobágy legendája DVD 2,990 Ft 2 691 Ft
A magánytól az összetartozásig Pál Ferenc 3,490 Ft 3 141 Ft
Magányos harcosok Bartha Eszter 3,400 Ft 3 060 Ft
A Mátrix fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
Lovasi Lévai Balázs 3,990 Ft 3 591 Ft
Szabó Dezső enciklopédia Szőcs Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Yotengrit I-II-III-IV. együtt Máté Imre 10,500 Ft 9 450 Ft
Egy vadásznap a Tátrában Jurán Vidor 2,600 Ft 2 340 Ft
Meditációs könyv, Töredékek, A Tarot nagy arkánuma Kaczvinszky József 1,450 Ft 1 305 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^