Angyali Menedék VIII. Csomag-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
 - Angyali Menedék VIII. Csomag

Angyali Menedék VIII. Csomag

Az ember isteni dimenziója - Túlvilági nap - Pogány teológia

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2022
Kemény kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 10 490 Ft
Megtakarítás: 33%
Online ár: 6 999 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

AZ EMBER ISTENI DIMENZIÓJA - TÚLVILÁGI NAP: E két könyv ama kevés, inkább kivételes emberhez szól, akik már tudják, hogy ez a világ nem az igazi otthonuk, hogy nem azonosak a földi testükkel, az X kilogrammos „protoplazmával”, akik kezdenek ébredezni a rémálomból, amit itt az „élet”-tel hisznek a legtöbben azonosnak. Azokhoz szólnak, akik az isteni tudást, az igazságot keresik és igazi önmagukra, énjükre szeretnének eszmélni... A TÚLVILÁGI NAP a halálközeli élményeket átélt emberek látomásait veti össze a tibeti és az egyiptomi halottaskönyvek párhuzamos helyeivel, Benvenuto Cellini, Dante, Swedenborg és mások írásaival, stb. Azért, hogy közelebb jussunk a túlvilági Nap üzenetének és igazi mivoltának megértéséhez. POGÁNY TEOLÓGIA - Egyedülálló könyv, amelyben a „pogány” teológia, azaz ősmagyar Isten-tan semmilyen ellentétben nincs Jézus tanításaival… Ez a mű a magyar ősvallás végső lényegéről, esszenciájáról szól...

Az Ember Isteni Dimenziója - Túlvilági Nap

„Most, a hazugság korában kellene a legtöbbet gondolnunk Istenre és a valódi Énünkre, folyton emlékezve a Hamvas Béla által előszeretettel idézett mondásra, hogy „Isten az egyetlen valóság”.

Ez a két könyv azon kevés, inkább kivételes emberhez szól, akik már tudják, hogy e világ nem az igazi otthonuk, hogy nem azonosak a földi testükkel, az X kilogrammos „protoplazmával”, akik kezdenek ébredezni a rémálomból, amit itt az „élet”-tel hisznek a legtöbben azonosnak. Azokhoz szólnak, akik az isteni tudást, az igazságot keresik és igazi önmagukra, Énjükre szeretnének eszmélni: ráébredni halhatatlanságukra, egy boldog és véget nem érő Élet lehetőségére Isten Országában.

„A túlvilági Nap”-ban a halálközeli élményeket átélt emberek látomásait vetem össze a tibeti és az egyiptomi halottaskönyvek párhuzamos helyeivel, Benvenuto Cellini, Dante, Swedenborg és mások írásaival, valamint hermetikus és gnosztikus szövegekkel, stb. Mindezt azért, hogy közelebb jussunk a túlvilági Nap üzenetének és igazi mivoltának megértéséhez.

E könyvben is tehát a legfontosabb tudnivalókat igyekeztem összefoglalni, remélhetőleg közelítve egy hiteles Isten- és túlvilágkép felé, minden érdeklődő javára.

Azt hiszem, minden embernek jót tenne elolvasni legalább ezt a lényegre törő összefoglalót az igazi Istenről és a Túlvilágról, még mielőtt meghal.”
(Bíró Lajos)
*
Részletek a kötetből:

„Az ember léte a függöny mögött helyezkedik el, a természetfölötti oldalán.”
(Simone Weil: Visszateremtés)

... A materializmus és az anyagiasság mételye mára olyan mélyre hatolt az emberek többségében, hogy száműzte onnan mindazt, ami lelki, szellemi, azaz isteni – vagyis magát az emberi lényeget. És még szomorúbb, hogy a legtöbben ezt már észre sem veszik, se magukban, se másokban, és így az ellenkező irányba fordulásra, a megváltozásra sem nagyon van esély. Vagyis az elsötétedés szinte szervesült, oly megszokottá vált az emberalatti, lélekelfojtó (démoni) szemléletmód, hogy szinte már természeti adottságnak tűnik. Ám, mint László András írja, „ha az ember nem emberfeletti principiumok által akarja megváltoztatni saját helyzetét, akkor nem emberi rendű állapotban marad, hanem emberalatti állapotba süllyed”...

„Az, akinek nincs az életen túlterjedő célja, nem egyszerűen helytelen úton jár, hanem olyasvalaki, akit a szó szigorú értelmében nem lenne szabad embernek nevezni.”
Mert nem a robotolás, és nem az evés-ivás-alvás teszi az embert emberré. De mivel itt már az emberi lét megélése is fényűzéssé kezd válni, az ember megistenülése (teózisa) még elérhetetlenebb lesz. Vagyis az emberek többsége az emberi szintet lefelé hagyja el (a „zombisodás” jelensége), nem felfelé. Mintha egy fordított evolúció zajlana: nem a „majomember” kitalált agyréme „fejlődött” értelmes emberré („homo sapiens”-sé), hanem az ősi Istenember (a magyar mitológiában az égi Turul nemzette Álmos, más hagyományban Adam Kadmon, stb.) korcsosult évezredek alatt emberalatti gépemberré vagy démonná...

A pokol az a hely, ahol nincs jelen a szeretet (Isten).
Ki-ki annyira lelki, amennyire nyitva maradt benne az igazi Énjéhez vezető nyílás. Amennyiben az igazi Ént elzáró gát túl vastag, nem szüremlik át a felső Lélek fénye, ereje, jósága: ebben a végletes esetben nagyon gonosz, teljesen anyagi-földi, hiperegoista ember alakul ki...

A félelem és kondicionálás gátrendszerét kell lerombolnunk magunkban, hogy szabad befolyást engedjünk magunkban a felső Léleknek. Ettől egészségesebbek, erősebbek, vidámabbak és bölcsebbek leszünk. A kulcs a relaxációban van. Lazulni szükséges, oldódni (görcsök feloldása), szabadulni. „Mámor – álom – humor”: ezek jegyében élni!
Elfojtották bennünk (és ők is magukban) a szeretetet, a lelkit, azt ami isteni. Erre nincs mentség. Egyetlen „megtérés” lenne: vissza a Szeretethez, ha volt ezekben lélek egyáltalán valaha. Nem a templomba kellene rohanniuk és térdre esniük, hanem feltépniük az ocsmány, gőgös maszkot, ami az arcukra nőtt és megpróbálni ember lenni, vagy legalább állat. Mert a hideg, lelketlen, szeretetlen embernél az állat sokkalta, összehasonlíthatatlanul felsőbbrendű...

A mai fonákok. – A mai átlag- (vagy tömeg-) ember a jóságot, a szeretetet, kedvességet, együtt-érzést (a valódi Erőt) gyengeségnek látja (Nietzsche-i „szemléletmód”!) és a színlelt, talmi „erő”-t (vagyis az erőszakosságot) csodálja, az imitált „nagyság” (gőg, hazug színjáték, stb.) előtt borul le. E mai fonák ember kifordított szemléletű: a mulandót hiszi állandónak, az örökké valót semmisnek, az igazat hamisnak, a hamisat igaznak, a jót gyengének, a hitványat kiválónak, stb. Ők azok, akik a külvilág vak „szemével” akarnak „látni”, miután belső látásukat kioltották. Akik nem a lelkükkel élnek, hanem az idomítás működik bennük csak.

A kifordítottság lényege: megfelelni a külvilágnak, az elvárásoknak, a matériának és sötétségnek, az anyagias semminek, mindannak, ami a lélektől idegen. A kifordult ember azért visszája (fonákja) az igazi embernek, mert kívülről irányított; míg az utóbbi belülről vezérelt, a Lélek uralja.

***

... Gyakran megfigyelhető, hogy a szándékkal éppen ellentétes hatás következik be; hogy a hazugnak hisznek, míg az igazságban kételkednek, hogy a szeretettől megriadnak az emberek, a rosszindulat előtt meghajolnak, stb. Ezt a jelenséget lehetne a paradox hatás törvényének nevezni. Aki ismeri e világ perverz törvényeit, és elhatározza, hogy gazember lesz, az sikert képes aratni mindenhol. Nem az igazságot fogja képviselni, hanem színleléssel, csalással, hazugsággal nyer meg mindenkit. Rossz szándékkal, sandán közelít, és a kapuk megnyílnak előtte. Az őszintéket itt általánosan megvetik vagy félnek tőlük.

Mert e kifordított világ lakóinak mindenből a fonák kell. Itt az éginek (helyesnek, igaznak) a fonákja működik. Ez egy ilyen világ (Hamvas az őrület kastélyaként írja le a „Karnevál”-ban).
Értetlenül és döbbenten állunk a folytonos abszurditás, a „paradox logika” előtt, ami itt lépten-nyomon megnyilvánul.
Úgy látszik, ahhoz, hogy e világban valami sikerüljön, ahhoz éppen annak az ellenkezőjét kell csinálni, mint ami logikus lenne.
*
TARTALOM:

Az Ember Isteni Dimenziója
ELSŐ RÉSZ
A fordított túlvilág a néphitben
A két világ és a szimmetria
A két világ fizikája és metafizikája
Múló idő és örök valóság
Kilépés az időből

MÁSODIK RÉSZ
A Lélek természete és az Abszolútum
Nap, tűz, varázs-erő
Az álom: a 4. dimenzió kapuja
A „finomenergia” vagy élet-erő
A tudat varázsereje

HARMADIK RÉSZ
Az ember negyedik dimenziója
Az emberi élet értelme
A valódi Én és a „kéreg”
Az egységtudat
A mindenhatóságról

FÜGGELÉK
Metafizikai töredékek
A világ mint őrület, varázslat és álom
Lényegi tanítások
Az „evilág” mint anyaméh
Isten és az űr
Az emlékezés törvénye
Isten, vagy a semmi
A szinkronizáció törvénye
A sors legyőzése szellemi úton
A szimmetria törvénye
A paradox hatás törvénye
A lázadás
Mámor vagy tetszhalál
Kereszt, horogkereszt, hatágú csillag
Az újdonság törvénye
Egy felébredés története
Az átlag- vagy tömegember vonásai
Nevek hatalma
Erósz és Thanatosz ellentéte
Megistenülés
A Sors és a Szabadság
A sors megváltoztatása
Zéró Karma
Jézus eltitkolt Arca
*
A Túlvilági Nap
(Egy hiteles Isten-kép felé)
Előszó
I. Az Ószövetség hatása
II. Hogyan látták a mi őseink a világot és Istent?
III. A halál közeli élményekről
IV. A túlvilági Nap
V. Tibeti ismeretek a Túlvilág fényeiről
VI. A gnosztikus gondolkodás lényegéről
VII. Ókori beavatás és huszadik századi látomások
VIII. Az új Isten-kép és előzményei
IX. Összegzés
HIVATKOZÁSOK
*


Pogány Teológia

• Egyistenhit volt-e a magyar ősvallás?
• Milyen szent hármasságban hittek őseink?
• Miért hitték és tudták égi eredetűnek, természetfeletti származásúnak magukat?
• Ki az Öregisten?
• Kik voltak Boldogasszonyunk ókori rokonai?
• Hogyan függ össze a születés, a nász és a halál?

Egyedülálló könyv ad válaszokat a fenti kérdésekre. E „pogány” teológia, azaz ősmagyar Isten-tan semmilyen ellentétben nincs Jézus tanításaival… Ez a mű a magyar ősvallás végső lényegéről, esszenciájáról szól. Az Istenidézés (Theurgia) című tanulmányfüzér a Magyar mágia folytatása.

A Függelékben közölt írás, Az idő és az örökkévalóság magyar szemmel, szintén eredeti megközelítése ennek az izgalmas kérdésnek.

***

Őseink egyik legfőbb teremtésmítoszában a fény, az élet és a szerelem a madár alakjában megjelenő isteni Lélektől született. Ezért is mondható, hogy a Lélek a mindenek feletti és előtti őslétező, és az égi Isten természetét fejezi ki.

És mivel a mindenség fénye az Őstojásból tört elő, az Isten országa, a Menny egy fénnyel teli világ, egy erővel, élettel telített világ, amelyben a Lélek őshonos. És a Lélek fényéből jön a mindent megvilágító tudás és a tudat fénye...

A békés és boldog Középpont, az örök mennyei Világtojás tehát a lélek igazi otthona, ami éppen ezért ott rejlik a Lélek mélyén, mint (örök)életünk magja.

Őseink nem voltak sem politeisták, sem „természetimádók”, hanem egy szent hármasságot tiszteltek: a bölcs és jóságos égi atyát, az Öregistent; a Nagy Istennőt, vagyis Boldogasszonyt, aki az Öregisten női oldalát képviseli; és az égi embert, a Táltost, a Fény harcosát, aki az Öregisten férfi inkarnációja.

Őshagyományaink szerint égi, azaz isteni eredetűek vagyunk: egy óriástól és tündérektől származunk. Éppen ezért az ember égi része halhatatlan. A születés, a nász és halál a mennyei világgal függenek össze: „a halál csak átváltozás, valójában nem létezik, igazából csak átmenet a Boldogság Kertjébe”.

*
Ősvallásunk lényege teljes összhangban van Jézus szellemével és tanításainak igazságaival, ezért került a könyv címében idézőjelbe a „pogány” szó...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés