Angyali Menedék XI. Csomag-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
 - Angyali Menedék XI. Csomag

Angyali Menedék XI. Csomag

Omniverzum - Globális elme - Apolló holdcsalás

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2022
Kemény kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 15 990 Ft
Megtakarítás: 44%
Online ár: 8 999 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

OMNIVERZUM - Óriási kuriózum a magyar olvasók számára, egy exopolitikai alapkönyv, az exopolitika megalkotójától. Megismertet az alapokkal, ezen kívül bevezet a lelkek és a szellemi lények intelligens civilizációiba, magyarázatot ad a teremtésben és a fizikai univerzum fenntartásában szerepet játszó energia létezésére is. GLOBÁLIS ELME - Bebizonyítja, hogy a globális elme mindig a Föld belső magjához kapcsolódik, és azt tárgyalja, hogy az agy két féltekéje párhuzamos a Kelet és Nyugat civilizációival. Bemutatja, hogy a korai civilizációk tanulmányozása a tudatfejlődés megértésének eszközét kínálja. APOLLÓ HOLDCSALÁS - A világtörténelem egyik legnagyobb átverésének leleplezése! Apolló-űrhajós „soha nem tette a lábát a Holdra.” A NASA végrehajtotta a kormány rendeletét, és elkészítette az emberiség történetének egyik legnagyobb átverését. Hiába jönnek elő az újabb és újabb „soha nem látott felvételek”, egyre kevesebben hiszik...

Omniverzum

Legújabb könyvünk (2016) óriási kuriózum a magyar olvasók számára, egy exopolitikai alapkönyv, az exopolitika megalkotójától.

• Először is mi az Omniverzum?
Kezdjük a multiverzummal. A definíció szerint a multiverzum az összes létező univerzum összessége és tartalmazza az „összes teret, időt, anyagot és energiát.”

Hogy igazán megértsük mi az Omniverzum, még egy aspektust figyelembe kell venni: a spirituális dimenziókat, amelyek magukban foglalják a lelkek intelligens civilizációit, a szellemi lényeket, és a Forrást-Forrásmezőt (Istent). Az Omniverzum így túlmutat a multiverzum hagyományos tudományos meghatározásán, mivel tartalmazza a fizikai idő, tér, energia és az anyag párhuzamos univerzumait.

Az Omniverzum spirituális dimenziója biztosítja az energiát a multiverzum minden egyes fizikai univerzumának a teremtéséhez és fenntartásához. Az Omniverzum a multiverzum és a spirituális dimenziók összessége – vagyis más szavakkal minden, ami van.

• Hány intelligens civilizáció létezhet a multiverzumban?

Ha megszorozzuk a Drake-egyenlet alapján becsült százmilliárd kommunikáló intelligens civilizációt Linde és Vanchurin univerzum számításaival, a multiverzum intelligens civilizációinak a száma 100.000.000.000-szer olyan hosszú, mint egy 410 km hosszú szám. Fizikailag nem lehetséges leírni.

A földi vallások szent és okkult szövegeiben, valamint a csoportos és egyéni hiedelmekben már évezredek óta megfigyelhetőek az Omniverzummal kapcsolatos töredékes tájékoztatások. A többdimenziós Omniverzum tehát nemcsak tudományos hipotézis, hanem olyan igazság is, amelyről sok Földlakó ember vagy ösztönösen tud, vagy tanult róla a családjában, az iskolában, a vallási tanításokban, vagy az olvasmányokban.

A könyvben megismerkedünk az alapokkal. Ezen kívül bevezet bennünket a lelkek és a szellemi lények intelligens civilizációiba, valamint a Forrás-Forrásmező (Isten) spirituális dimenzióiba, és így megmagyarázza azt, amire a húrelmélet nem volt képes: magyarázatot ad a teremtésben és a fizikai univerzum fenntartásában szerepet játszó energia létezésére, amire eddig a tudósok hiába keresték a választ.

A könyvben a multiverzum intelligens civilizációinak a dimenzió alapú tipológiájával is megismerkedhetünk. A meglévő tipológiáktól eltérően ez azon alapul, hogy az intelligens civilizációk hogyan jellemzik saját magukat a saját dimenziójukban, „sűrűségükben” vagy energia frekvenciájukon - ez ugyanis a civilizáció legalapvetőbb tipológiai, helyszíni és fejlődési ismérve.

Könyvünkből részletesen megismerjük a fizikai univerzumok idő, tér, energia és anyag rendszerében lévő intelligens civilizációit, valamint azt, hogy hogyan működnek a hiperdimenzionális intelligens társadalmak a multiverzumban. Megismerhetjük a világokat vezető „irányító testületeket”, valamint betekinthetünk az Omniverzum spirituális dimenzióiba, sőt még az életek közötti (túlvilági) dimenziókba is, valamint a lelkek intelligens civilizációinak hiányzó bizonyítékai6 is megismerhetjük. Megtudhatjuk, hogy mi közük a Szürkéknek a reinkarnációhoz.

Könyvünk bemutatja az Omniverzum kutatásának tíz legjelentősebb hatását az emberi jövőre és további kutatásokra ösztönöz mindenkit.

*
Az „Omniverzum”, az exopolitika eme alapkönyvében foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Köszönetnyilvánítás
ELŐSZÓ - A könyv kezdete
BEVEZETÉS: - Az Omniverzum térképe

• 1. RÉSZ - Az Omniverzum és lakói:
1. Az Omniverzum megértése;
2. Az intelligens civilizációk tipológiája;

• 2. RÉSZ - Az Omniverzum exopolitikai dimenziói:
3. Tér-idő Naprendszer civilizációk;
4. Hiperdimenzionális civilizációk;
5. Az intelligens civilizációk irányító testületei;

• 3. RÉSZ - Az Omniverzum spirituális dimenziói:
6. Az életek közötti dimenziók;
7. A lelkek intelligens civilizációi;
8. A hiperdimenzionális civilizációk szerepe az Omniverzumban;

• ÖSSZEGZÉS - Az Omniverzum tudománya, legalább tíz olyan területe, amelyeket érdemes továbbvizsgálni;
A szerzőről
*


*


Globális Elme

• Egyenes és merőleges vonalak nem találhatók a természetben, tehát, honnan származnak?

• Milyen tudatosság-váltás történt az emberiséggel, ami a négyszögletes építési módszereket, a lineáris szervezettséget eredményezte, valamint az írott nyelvet, a piramis-építést, a matematikát és a művészetet létrehozta?

Carl Calleman részletes választ ad ezekre a kérdésekre, feltárja a globális elme kvantum-evolúcióját és holografikus rezonanciáját az emberi elmével.

• Megvizsgálja, hogy az agyunk nem gépként gondolkodik, hanem az egyéni tudatok a globális elméből merítkeznek, amelyek holografikus letöltéseket hoznak létre, hogy az emberi tudatot az új kozmológiai körülményekhez igazítsák.

• Megmagyarázza, hogy a maja-naptár hogyan tervezi meg ezeket a letöltéseket a történelem folyamán, és hogy a globális elme az egyén helyett képes a civilizációk felemelkedésére és elpusztítására.

• Megmutatja, hogy a (Hosszú Számítás szerinti) maja hatodik hullám elején Kr.e. 3115-ben a globális elme lehetővé tette az emberi lények számára a térbeli kapcsolatok koncepcionálását az egyenes és a merőleges vonalak tekintetében, megindítva ezáltal a piramisok és a megalitok világszerte történt megépítését. Elvezette az emberiséget a modern civilizáció felemelkedéséhez.

• Tanulmányozza a gízai Nagy Piramis (Egyiptom) és a Chichén Itzá piramis (Mexikó) szimbolizmusát, megvizsgálja a hatodik hullám emberei (az ókori egyiptomiak, sumérok, dél-amerikaiak és ázsiaiak) és az 5. hullám barlangfestői közötti különbségeket.

• Bebizonyítja, hogy a globális elme mindig a Föld belső magjához kapcsolódik, és azt tárgyalja, hogy az agy két féltekéje párhuzamos a Kelet és a Nyugat civilizációival.

*
A modern emberi lélek történelmi, pszichológiai, geofizikai és neurológiai gyökereit kutató Calleman bemutatja, hogy a korai civilizációk tanulmányozása a tudatfejlődés megértésének eszközét kínálja.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
1. Az emberi elme hajnala:
Honnan származik az emberi elme? - A Nagy Piramis - Piramisépítés világszerte, és ennek kapcsolata a maja hosszú számítással - A drámai esemény, ami aktiválta a globális elmét - A maják és az aztékok világtérképei - Az egyenes és merőleges vonalak jelentősége - A nyolcas tagozódás visszatükröződései a Közel-Keleten - A nyolc részre osztás tükröződései a Távol-Keleten - A Nagy Piramisba ágyazott matematikai és fizikai állandók - A társadalom összehangolása a mennyek hatalmával - Hogyan hozta létre a civilizációt az elme új szerveződése? - Bábel tornya és az özönvíz - A mennyei nyolcas tagolás későbbi alakulása - Az elme diadala az anyag fölött

2. A maja naptárrendszer:
Fizikai Vs. matematikai naptár - Az ősi maja naptárrendszer eredeti funkciója - A maja naptár megfejtése - A civilizációk folytonos felemelkedése és hanyatlása - A világtörténelem egysége - Amint fent, úgy lent - Az univerzum hierarchikus szerveződése - A globális elme váltakozó polaritása - A nyolcas tagozódású földgolyó központi rácsa - A négy égtáj hatalma és Európa felemelkedése - Matematikai bizonyíték

3. A Tollaskígyó - a naptár teremtője:
A mezoamerikai kontextus - Ki volt valójában a Tollaskígyó? - A Chiczén Itzá-i piramis jelképrendszere - A kilenc szél - A teremtés mátrixai - Az egyetlen uralkodó: a Tollaskígyó - Ketzakóatl rejtélyének magyarázata

4. Az ősemberbe zárva:
Átmenet az állatból az emberbe - Az evolúció ötödik hulláma - A barlangrajzok felfedezése - Kik voltak az „Én-ek” akik a barlangokban festettek? - A nyolcas tagozódás előtti művészet - Miért haltak ki az óriásemlősök? A mezőgazdasági forradalom kialakulása a hatodik hullám előtti elme hatására - Óriási kőszobrok - Őseink ismeretlen hatalma - A teljes kör - A Tollaskígyó keletre száll - Amikor egy civilizáció nem ereszt gyökeret

5. A globális elme kapcsolódása a Földhöz:
Tudat és az elme - A tobozmirigy - A lélek lakhelye - Az emberi agy együttrezgése a Föld légköri-geofizikai rendszerével - A Föld héjai és a mentális állapotok természete - A Föld belső magjának hemiszférikus polaritása - Kristályos Vs. sima gondolkodás - A keleti és a nyugati féltekék középső hosszúsági fokai - Mi történik, ha a Földdel való együttrezgést megzavarja valami? - Az agy, mint a globális elme vevőkészüléke

6. Az elmeszféra geometriájának néhány következménye:
Az emberi elme meghatározása és természete - A festőművészet története: motívumok és realizmus - A festőművészet története: a tér három dimenziója - A naptárak és idővonalak története: az idő lineáris dimenziója - Az írott nyelv történelmi szerepe - Az írás, mint a tér és idő lineáris dimenzióinak egyesülése - A mértékek története: az elmeszféra véges sugara - A pénz: a mentális összehasonlítás története - Az elme néhány elidegenítő aspektusa

7. Összefoglalás:
Paradigmaváltás a hosszú számítás 13. baktumja végén - Az elme és az agy független eredete - A globális elme szent geometriája - Egy alternatíva a civilizáció felemelkedésének hagyományos nézetéhez - Miért nem jelentek meg a korai civilizációk előbb? - Az egyiptomi piramisok üzenete - A globális elme univerzális inspirációja - Kapcsolatunk a Földdel - Normális „paranormális” jelenségek - A halhatatlanság küldetése - Az elme kvantummezeje - paradigma önmagunk és a világ átalakulásához - Összefoglalás
*
- ELSŐ FÜGGELÉK:
A 2011-ES MAJA NAPTÁR - A korszakváltás
- MÁSODIK FÜGGELÉK:
A biológiai evolúció rövid összefoglalása
- A SZERZŐRŐL - VÉGJEGYZETEK - BIBLIOGRÁFIA
*


Apolló Holdcsalás

A világtörténelem egyik legnagyobb átverésének leleplezése!
*
• Van-e rá bármi bizonyíték, hogy az Apolló-program keretében amerikai űrhajósok léptek volna a Holdra?

Valójában nincs. Az „eredeti” holdfelvételek „eltűntek”, az Apolló-űrhajósok által a Földre hozott holdkőzeteket vagy „ellopták”, vagy pedig kiderült róluk, hogy lényegében közönséges hamisítványok. A gyakran hivatkozott lézertükröket űrszondákkal is fel lehetett juttatni a Holdra, miként a szovjetek is tették.

A „Holdról sugárzott” TV-felvételek rendkívül rossz minőségűek voltak. A Hold körül keringő amerikai űrszondák ugyan „lefényképezték” az Apolló-űrhajók „holdraszállási helyeit”, ám ezeket a „leszállási helyeket” egyetlen más nemzet holdszondája sem látta, mint ahogy a Föld egyetlen óriás-távcsöve sem. Mégis. Emberek milliárdjai hisznek az immár 50 éve tartó NASA-propagandának, miszerint „embereket juttattak el a Holdra és biztonságban vissza is hozták onnan.”

Mindeközben, a NASA soha nem rendelkezett és ma sem rendelkezik egy Holdexpedícióhoz szükséges technikai háttérrel. Immár 8 éve embert sem képes világűrbe juttatni, amerikai űrhajósok az orosz Szojuz űrhajókkal szállnak fel a Nemzetközi Űrállomásra. A „Holdon rögzített felvételek” közönséges hamisítványok, földi helyszíneken, illetve stúdiókban készültek. A kellékesek és a rendező olykor súlyos hibákat követtek el… Az „űrsétákat” többnyire vízzel feltöltött hatalmas medencékben hajtották végre. A „Hold felszínéről visszatérő Holdkomp” filmfelvétele közönséges animáció.

A „Hold felszínén mozgó űrhajósok” számos fizikai törvényt szegtek meg. Ha valaki valóban leszállhatna a Holdra, s ezt az eseményt élő egyenesben közvetítenék független televíziós csatornák, elegendő lenne csupán egyetlen lépést megtennie, hogy mindenki számára egyértelművé váljon: az Apolló-űrhajósok „holdsétái” bizony nem a Holdon zajlottak…

Az USA és a NASA vezetői helyesen mérték fel a 60-as évek elején, hogy az „évtized vége előtt” képtelenség a rendelkezésükre álló eszközökkel embereket juttatni a Holdra, ám adódott a lehetőség: Stanley Kubrick éppen akkoriban kezdte el forgatni az 1968. áprilisában bemutatott, 2001. Űrodüsszeia című filmjét, s nagy hirtelen, még az év decemberében, már amerikai űrhajósok meg is kerülték a Holdat. Lényegében semmi más nem történt, mint az, hogy – felkérésre - Kubrick megrendezte a 2001. Űrodüsszeia folytatásait, azzal a különbséggel, hogy ezúttal az egyes epizódokat valóságnak kívánták feltüntetni számunkra. Apolló-űrhajó ugyanis sohasem hagyta el a Föld térségét...

Nem létezett semmiféle „űrverseny”. Ha az oroszok – a polgári űrhajózás keretében – meg akarták volna előzni az amerikaiakat, bármikor megtehették volna, hiszen a Proton-Szojuz összeállítás alkalmas volt egy embert eljuttatni a Hold felszínére. Mégsem tették. Ők sem gondolták, hogy az amerikaiak ekkora színjátékba képesek belemenni. Ráadásul, a szovjet űrtechnika már a kezdetektől fogva fejlettebb volt az amerikainál. Miként most is fejlettebb. Az sem felel meg a valóságnak, hogy a szovjetek ne törekedtek volna az Apolló-holdcsalás leleplezésére. Bizony ezt is folyamatosan megtették, ám ezek a hírek nem igazán jutottak el a világ más részeibe.

A Holdnak kiemelt a nemzetbiztonsági szerepe. Aki a Holdat uralja, az az egész Földet képes megfigyelés alatt tartani. Sokkal jobban védik, mint a legszigorúbban őrzött titkos katonai területeket a Földön. Civil ember a Holdra nem teheti a lábát, főleg nem élő adásban. Ám azt le kell szögezni, valóban jártak és járnak emberek a Holdon. Talán már 1957. óta. Az egy másik történet, a legszigorúbb katonai titoktartás övezi. Apolló-űrhajós azonban soha nem tette a lábát a Holdra. A NASA kormányszerv, végrehajtotta a kormány rendeletét, és elkészítette az emberiség történetének egyik legnagyobb átverését.

Hiába jönnek elő azonban újabb és újabb „soha nem látott felvételekkel”, egyre kevesebben hisznek nekik, a NASA-hívők tábora folyamatosan csökken a gigászi pénzek befektetése ellenére is.

Az Igazság Mindig Kiderül!!
Annál is inkább, mert 2026-ban lejár a titkosítás!!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés