Politika

Modor Ádám - Ellenségből Ellenzék FIDESZ

Ellenségből Ellenzék FIDESZ

Modor Ádám

1988-1994

Könyv
Kairosz kiadó, 2008
450 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636621612
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Modor Ádám - Ellenségből Ellenzék FIDESZ
Modor Ádám - Célkeresztben Krassó
Modor Ádám - Ellenségből Ellenzék FIDESZ
Modor Ádám - Célkeresztben Krassó
Modor Ádám - Ellenségből Ellenzék FIDESZ
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
A kor szellemiségét és az elemi rémületet egyszerre sugározza MODOR ÁDÁM történész „Ellenségből ellenzék Fidesz (1988-1994)” című, az évfordulóra elkészült dokumentumregényének belső mottója.

Aczél György, a hírhedett Aczél elvtárs, a fehér ház machiavellis, bajszos diktátora szerint:

„Azért ezt még a demokratikus ellenzék sem merte megtenni, hogy szervezetet alapít”.

Az egyik alapító, Orbán Viktor jogász mondta ki: Magyarországon, az (1988-hoz képest) több, mint harminc esztendőben a Fidesz az első olyan független csoport, amely nem csupán mozgalom, hanem szervezet kíván lenni.

Az alkotmány szerint megtehetjük ezt, ám 1956 óta senki sem kísérelte meg. S bár az alapító okiratban az a mondat is szerepel, hogy a Fidesz nem valami ellen, hanem valami érdekében óhajt politizálni, nyilvánvaló volt, hogy közvetlenül a Kommunista Ifjúsági Szövetség és annak terrorszervezete, az Ifjú Gárda alternatívája, általában pedig a baloldali diktatúra, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Munkásőrség kérlelhetetlen eszmei ellensége kívánt lenni.

Akkor csak sejtettük, ma már tudjuk, hogy a nagy párt és a kisebb-nagyobb kommunista szervezetek nemcsak attól estek pánikba, hogy a Fidesz ellentétben a Magyar Demokrata Fórummal, a Szabad Kezdemé­nyezések Hálózatával (az SZDSZ eszmei jogelődjével), s az időközben-később újjáalakult, intranzigens nosztalgia-mozgalom csírákkal (kisgazdák, kereszténydemokraták, szociáldemokraták stb.) hivatalosan is szervezetté alakult, hanem az első és egyetlen olyan szervezet volt, amelyet nem kötöttek össze sem látható, sem láthatatlan szálak a kommunista hatalommal.

Az a csapat, amelynek tagja volt többek között Orbán Viktor, Deutsch Tamás, Kövér László jogász, Szájer József egyetemi tanársegéd, Bayer Zsolt, Sasvári Szilárd tanárképző főiskolás hallgatók, a tiszta­ságával rémítette meg a kommunistákat és társutasaikat.

Orbán Viktor, aki időközben a magyar politikai élet karizmatikus alakjává, a XX. századi Magyarország legsikeresebb, 1998-2002-ig tartó korszakának miniszterelnökévé, jelenleg Közép-Európa legnagyobb, legsikeresebb kereszténydemokrata pártjának, Európa legtekintélyesebb demokratikus tömeg­mozgalmának vezetőjévé vált, nyilván lelke mélyén remélte, de talán maga sem hitte volna, hogy egy egyetemista civil, demokratikus szerveződésből húsz esztendő alatt a nemzeti megújulásnak nemcsak zászlóshajója, hanem egyedüli esélyét megtestesítő szerveződése lesz.

Kövér Lászlót, a születésnapi ünnepség vezérszónokát idézve: a húsz esztendő eszmei vezérfonala a mind a mai napig megmaradt következetes antikommunizmus. És az, hogy mindmáig részben ugyanazok az emberek, részben szellemi örököseik a legfőbb ellenségeink, akik annak idején a Moszkvából távvezérelt, emberellenes, antihumánus diktatúrát kiszolgálták.

A másik vezérfonal az erkölcsi alapú politizálás, amely mind a mai napig jellemzi az egykori, harminchét ifjú egyetemista olykor szemináriumi csoportnak, olykor csipet csapatnak is becézett, és a mai Fidesz Magyar Polgári Szövetséget is.

Ezt a minőségi többletet a nemzetellenes, a hitellenes, a baloldali-liberális kormány­pártokkal, de a levitézlett, és eljelentéktelenedett egykori jobboldali vezető erővel, a pár százalékos MDF-fel szemben is mindig képviselte a FIDESZ, vállalva az adott pillanatban sokak számára népszerűtlennek tűnő álláspontokat is.

Emlékezzünk csak arra a beszédre, amelyet Orbán Viktor mondott el 1989 június 16-án a forradalom mártírjainak újratemetésén, többek között a hatodik, az üres koporsóról:

„A ma vállunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe fojtották a forradalmunkat, és visszakényszerítenek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni. Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk – mai fiataloktól – a jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik”.

És idézzük Orbán Viktor ma is égetően aktuális szavait a kommunista cégtábla-átfestés már akkor is nagyon reális veszélyé­ről:

Barátaim!
„Mi, fiatalok, sok mindent nem értünk, ami talán természetes az idősebb generációk számára. Mi értetlenül állunk az előtt, hogy a forradalmat, és annak miniszterelnökét nemrég még kórusban gyalázók ma váratlanul ráébrednek, hogy ők Nagy Imre reformpolitikájának folytatói. Azt sem értjük, hogy azok a párt- és állami vezetők, akik elrendelték, hogy bennünket a forradalmat meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma szinte tülekednek, hogy – mintegy szerencsehozó talizmánként – megérinthessék ezeket a koporsókat.

Mi úgy véljük, nem tartozunk hálával azért, hogy harmincegy év után eltemethetjük halottainkat, nem jár nekik köszönet azért, mert ma már működhetnek politikai szervezeteink.

A magyar politikai vezetésnek nem érdeme, hogy a demokráciát és szabad választásokat követelőkkel szemben – bár fegyvereik súlyánál fogva megtehetné – nem lép fel a Pol Potéhoz, Jaruzelskiéhez, Li Pengéhez vagy Rákosiékhoz hasonló módszerekkel”.
(MNO(Magyar Nemzet Online) nyomán)

*
Az „Ellenségből Ellenzék FIDESZ 1988-1994” című ezen kiadványt a FIDESZ megalakulásának körülményeiről, vállalt feladatáról és egyértelmű célkitűzéseiről ebből a kötetből is informálódni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
Gálvölgyi 70 Bóta Gábor 3,600 Ft 3 240 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944 Szász István Tas 2,200 Ft 1 980 Ft
Múltról a mának Romsics Ignác 3,990 Ft 3 591 Ft
Írás, levéltár, társadalom Jakó Zsigmond 4,200 Ft 3 780 Ft
Magyarország az Európai Unióban Gyurgyák Anna (szerk.) 2,980 Ft 2 682 Ft
A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemességi czím, czímer, előnév és honosság adományozásának, 1527-1867 Illésy János 2,500 Ft 2 250 Ft
Szarka az entrópia birodalmában Markéta Banková 2,500 Ft 2 250 Ft
Gróf Teleki Pál élete és munkássága Dr. Kőrösi Mária 1,800 Ft 1 620 Ft
Az igazi egészség 10 titka Adam J. Jackson 2,345 Ft 2 111 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^