A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Hagyomány

Bierbauer Virgil - A magyar építészet története

A magyar építészet története

Bierbauer Virgil

Historia Incognita

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
214 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789639580152
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bierbauer Virgil - A magyar építészet története
Bierbauer Virgil - A magyar építészet története
Bierbauer Virgil - A magyar építészet története
Bierbauer Virgil - A magyar építészet története
Bierbauer Virgil - A magyar építészet története
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Az először 1937-ben napvilágot látott kötetében a szerző a magyar építészet ezer éves történetét foglalta össze.

A tizenkét tematikai egységre tagolt műben a honfoglalás korától a XIX. század végéig, az eklekticizmus koráig tekinthetjük át hazánk építészettörténetének korszakait.

A szerző a témát széles perspektívában, egységes egészként kezelve dolgozta fel.

Az egyes jelentős építmények bemutatásán és a stílusproblémák elemzésén túl a különböző korok egyházi és világi, a városi és falusi építkezéseinek általános jellemzőit is részletesen ismerteti.

Stílusát és szemléletmódját leginkább talán az első kiadás fülszövege szemlélteti, amely szerint a szerző a kötetében arra ad feleletet, hogyan fogant meg s hogyan bontakozott ki a magyar szellemből a nyugati keresztény művelődés talaján a magyar építészet.

Jelen kötet a szövegében követi az első kiadás szövegét, csak a nyilvánvaló elírásokat és a sajtóhibákat javították, - természetesen megjelölve.

*
„A Magyar Építészet Története” című ezen kiadványt a nyugati keresztény művelődés talaján - a magyar szellemből kibontakozó - magyar építészet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Stuttgarti magánelőadások Schelling, F. W. J. 1,900 Ft 1 710 Ft
Hit erkölcs tudomány Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter 2,900 Ft 2 610 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Földre néző szem - Égre néző lélek Gárdonyi Géza 1,990 Ft 1 791 Ft
Az egalitarizmus illúziói John Kekes 3,600 Ft 3 240 Ft
Az átkozott út Stephen King 3,590 Ft 3 231 Ft
A bálványok alkonya Nietzsche, Friedrich W. 2,400 Ft 2 160 Ft
Templomkerti látomások Jámborné Balog Tünde 3,400 Ft 3 060 Ft
Az árok két oldalán Fricz Tamás 2,490 Ft 2 241 Ft
A hajótörött Gazda József 3,150 Ft 2 835 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^