Hitélet

Huber Lipót - Jahvé Adonáj Jézus

Jahvé Adonáj Jézus

Huber Lipót

Biblikus tanulmány (1930-as reprint)

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789639335608
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Huber Lipót - Zsidóság és kereszténység a múltban és a jelenben I-II. rész
Huber Lipót - Jahvé Adonáj Jézus
Huber Lipót - A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre
Huber Lipót - Zsidóság és kereszténység a múltban és a jelenben I-II. rész
Huber Lipót - Jahvé Adonáj Jézus
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Nincs a világon nyelv, amely az Istenség lényegét oly velősen fejezné ki, mint a héber a Jahvé (közönségesen, de helytelenül: Jehova) szóval. Már ezért is különös figyelmet érdemel ennek a szent jelentésnek a magyarázata.

De nem kevésbé érdekes ennek a névnek az eredete a szent hajdan legősibb korából, továbbá jelentőségteljes szerepe az ószövetségi kinyilatkoztatás történetében.

Figyelemre méltó aztán ennek a névnek a sorsa a babiloni fogságot követő időben: miként szorul ki lassan a közhasználatból s lép helyébe más, főleg Adonáj szóé, hogyan megy a titkolózás folytán az eredeti hangzása teljes feledésbe és végül minő babonás szerepe lett (a későbbi kabbalisták) világában.

Keresztény szempontból pedig határozottan feltűnő a Jahvé névnek viszonya a Szentháromság második személyéhez, illetőleg titokzatos kapcsolata a Fiúistennel.

Úgy gondoljuk, hogy mindezek összefoglaló ismertetésével nem végeztünk felesleges munkát. Egy-egy szaktudomány részletkérdésének feltárása - akár összefoglaló ismertetés alakjában is - nem mondható felesleges munkának, ha az azonos, vagy rokon szaktudomány művelőinek tesz szolgálatot, vagy legalább is az általános műveltséget fejleszti.

Ha a tudomány is azzal a szerény meggyőződéssel kerül a nagy nyilvánosság elé, hogy annak tartalma nemcsak a szentírás - tudománnyal foglalkozó theológusoknak tesz némi szolgálatot, hanem mindazoknak, akik a vallástörténet részletkérdései iránt érdeklődnek.

Kalocsa. 1930. Aquinói szent Tamás napján.
(A Szerző)

*
A „JAHVÉ ADONÁJ JÉZUS” című ezen kiadványt Huber Lipót biblikus tanulmánya, az 1930-as reprint kiadás iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Az idő festett orcái Bágyoni Szabó István 2,940 Ft 2 646 Ft
A görög-római hadművészet fejlődése Kertész István 5,400 Ft 4 860 Ft
Csapdába került demokrácia Zárug Péter Farkas 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Melegek Ritter Andrea 2,690 Ft 2 421 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Atilla Kódex Thierry Amadé, Fessler Ignác, Baráthosi Balogh Benedek, Kozsdi Tamás 9,980 Ft 8 982 Ft
A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ Faragó Imre 2,990 Ft 2 691 Ft
A tanár, a történész és a komplex Illik Péter 2,520 Ft 2 268 Ft
A Magyarok Vére Markó György - Schmidt Mária 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^