Filozófia

Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege

A filozófia lényege

Dilthey, Wilhelm

Könyv
Attraktor kiadó, 2007
153 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639580763
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege
Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege
Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege
Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege
Dilthey, Wilhelm - A filozófia lényege
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Általános szokás, hogy bizonyos szellemi alkotásokat, amelyek a történelem folyamán a különböző népeknél nagy számban keletkeznek, összefoglalóan a filozófia általános képzete alá rendelünk.

Ha azután ezen egyedi, a szóhasználat által filozófiaként vagy filozófiaiként jellemzett tényállásokban meglévő közöset valamely elvont formulában fejezzük ki, akkor jön létre a filozófia fogalma.

Legmagasabb szintű megvalósulását ez a fogalom akkor érné el, ha adekvátan tudná ábrázolni a filozófia lényegét. Ez a lényegfogalom azt a képzési törvényt mondaná ki, amely érvényre jut minden egyes filozófiai rendszer kialakulása során, s e törvényből származnának majd a neki alárendelt egyedi tények közötti kapcsolatviszonyok is.

Megoldani ezen ideális feladatot csakis akkor lehet - ha fennáll az az előfeltétel -, hogy mindabban, amire a filozófia vagy a filozófiai megjelölést alkalmazzuk, benne foglaltatik egy ilyen általános tényállás: mégpedig olyképpen, hogy valamennyi egyedi esetben ez az egyetlen képzési törvény hat, s így a megjelölés alá tartozó egész területet egyfajta belső összefüggés fogja át.

Ekkor a filozófia elnevezésen egy általános jellegű tárgyat értenek; azt feltételezik, hogy az egyedi tények mögött van valami szellemi összefüggés, mint a filozófia empirikus egyedi tényeinek egységes és szükségszerű alapja, változásainak szabálya, mint a filozófia sokféleségét tagoló rendezőelv.

*
„A Filozófia Lényege” című ezen kiadványt a filozófiai kifejezésmód, az egyedi tények közötti szellemi összefüggés iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A kádári Magyarország titkos élete Borvendég Zsuzsanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Lélek és írás - Képes grafológia Bánáti Fischer Árpád 1,900 Ft 1 710 Ft
Egy politikus-polgár portréja - Rassay Károly L. Nagy Zsuzsa 2,100 Ft 1 890 Ft
Virágveszedelem 2,200 Ft 1 980 Ft
Izzó lávacseppek Bogdán József 2,730 Ft 2 457 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Köztéri szobrok kincsestára Kertész László 3,000 Ft 2 700 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
Hogyan ne érezd magad sz...rul Andrea Owen 3,280 Ft 2 952 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^